Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'vuxenliv' from Swedish to English
vuxenliv {n}adult life
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'vuxenliv' from Swedish to English

vuxenliv {n}
adult life
Advertisement
Usage Examples Swedish
 • Eleverna utvecklas och stimuleras i samverkan med vuxna verksamma i yrkeslivet och ser hur kunskaperna som förmedlas i skolan hänger ihop med arbete och vuxenliv.
 • Vanligen syftar begreppet på händelser som innebär att en yngre person etablerar sig i ett ordnat vuxenliv.
 • Båda dessa program syftar framförallt till att förbereda eleven för ett meningsfullt vuxenliv i boende och daglig verksamhet, men kan även vara förberedande för att senare kunna läsa på ett nationellt program eller på Särvux.
 • Den korrupta regeringen hade dock bestämt att hans unga son skulle tjäna ut mannens livstidsstraff, och därmed tillbringade Bane sin barndom och tidiga vuxenliv i den amoraliska fängelsemiljön.
 • Under större delen av sitt vuxenliv var hon sammanboende med Edit Paul, lärare vid folkskolan i Övre Vång.
 • Efter Ehrenstrahls död 1698 kom efterföljande porträtt under Karl XII:s vuxenliv målas av Ehrenstrahls lärjungar, såsom David von Krafft (inklusive Kraffts lärjunge Johan David Schwartz), Andreas von Behn och Mikael Dahl.
 • Han blev inte lugnare med åldern, i sitt tidiga vuxenliv slutade han nästan helt med magi och startade ett Punk band som fick namnet "Mucous Membrane".
 • 1967 skapade hon serien "Cycle of Life" där hon gestaltar livcykeln från embryo, barndom, vuxenliv och ålderdom.
 • I boken försöker hon fånga tiden när människan står mittemellan barndom och vuxenliv och sökandet efter identitet och starka känslor.
 • I den offentliga debatten har hon bland annat poängterat föräldrarnas och uppfostrans viktiga roll för barnens vuxenliv.
 • Rousseau ansåg att en god barndom är en förutsättning för ett givande vuxenliv.
 • "Kvinnorummet" utspelar sig i 1950-talets USA och följer Mira Ward, en traditionell och undergiven ung kvinna, från hennes tonårstid under 1940-talet till vuxenliv och ett normalt äktenskap samt hennes gradvisa uppvaknande som feminist under 1960-talet.
 • Medan Goethe i romanen hade låtit den olyckliga Mignon dö på gränsen mellan barndom och vuxenliv, slutar operan lyckligt för henne.
 • Elise Lindqvist var värd för Sommar i P1 den 2 augusti 2012 där hon berättade om en svår barndom och ett vuxenliv i kaos, men hur hon blivit frälst och därefter fått ett nytt liv som volontär.
 • Att ungdomar som ska flytta från social dygnsvård får stöd via en samordnande person (en mentor eller case manager) har i en systematisk översikt från SBU visats kunna göra viss nytta i övergången till ett självständigt vuxenliv.
 • "Jävla pojkar" kretsar kring de tre unga männen Simon (Rikard Björk), Björn och Kristoffer (Tom Ljungman) som alla nyss tagit studenten och skall påbörja sina vuxenliv.
 • Sexualiteten är normalt starkare under sena tonåren och tidigt vuxenliv för män.
 • Som en följd av detta har under 1900-talet en särskild ungdomstid skapats, som en utdragen övergång från barndom till vuxenliv.
 • Under sitt tidiga vuxenliv utvecklade Stojanović ett filosofisk system av idéer som befattade sig huvudsakligen med metafysiska frågor och universums struktur.
 • Typiskt finns riter som knyts till individens egna livsstadier; många håller sig med övergångsriter på gränsen mellan barn- och vuxenliv.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!