Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'wiensk' from Swedish to English
ADJ   wiensk | wienskt | wienska
wiensk {adj}Viennese
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'wiensk' from Swedish to English

wiensk {adj}
Viennese
Advertisement
Usage Examples Swedish
 • Hans försök att komponera operor blev utan framgång, men inspirerad av Jacques Offenbachs första enaktsopera menade von Suppé att man skulle kunna skapa en egen Wiensk operettstil.
 • Byggnaden företräder wiensk nybarock.
 • Internationella framgångar var dock mindre märkbara, eftersom Eyslers musik var mer wiensk och av lokal folklore.
 • Librettot var inspirerat av Mór Jókais roman "Saffi" och Strauss musik var en blandning av ungersk passion och wiensk sentimentalitet.
 • Librettot var inspirerat av Mór Jókais roman "Saffi" och Strauss musik var en blandning av ungersk passion och wiensk sentimentalitet.
 • Librettot var inspirerat av Mór Jókais roman "Saffi" och Strauss musik var en blandning av ungersk passion och wiensk sentimentalitet.
 • Själva valsen var komponerad enligt klassisk-wiensk modell.
 • Maria Franziska Lazar var det yngsta av åtta barn i en förmögen wiensk judisk familj.
 • Hans konst består av en wiensk efterkrigssurrealism med deformerade gestalter utförda i olja eller etsning.
 • Han var en utpräglat wiensk författare, som nedtecknade sina iakttagelser av folklivet och småborgarnas tillvaro i olika böcker, som "Wiener Blut" och "Wienerisches", vars skisser delvis blev upptryckta i en senare tid (1924 i en utgåva av "Oesterreichisches Schulbücherverlag").
 • Hans kritik av Helmholtz resonansteori om hörsel har kommit in i litteraturen som en wiensk invändning.
 • Trots att verket kunde ses som en medvetet försök att textmässig skapa en wiensk motsvarighet till de franska offenbachiaderna var Suppés musik ingalunda någon imitation av den franske tonsättarens.
 • Sedan oktober 2011 är "wiensk kafékultur" listat som ett kulturellt minnesmärke av Unescos "National Agency for the Intangible Cultural Heritage", beskrivet som en plats "där tid och rum konsumeras, men där bara kaffet är uppsatt på notan".
 • Backhendl (även "Backhähnchen", franska: "poulet frit à la viennoise") är sedan 1700-talet en wiensk specialitet från det österrikiska köket.
 • Gratz byggnader har ritats främst med inspiration av tysk tegelarkitektur i nygotik och nyrenässans samt wiensk nyklassicism.
 • En populär teori menar att titeln skulle åsyfta en kvinna vid namn Therese Malfatti von Rohrenbach zu Dezza (1792–1851), som var dotter till en wiensk handelsman vid namn Jacob Malfatti von Rohrenbach (1769–1829).
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!