Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'x-axel' from Swedish to English
NOUN   en x-axel | x-axeln | x-axlar | x-axlarna
mate.
x-axel {u}
x-axis
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'x-axel' from Swedish to English

x-axel {u}
x-axismate.
Advertisement
Usage Examples Swedish
  • Man kan alltså utgå från utgångssytemet och bestämma cos α genom att se hur en förflyttning i "x"-led projiceras på målsystmets "x"-axel eller utgå från målsystemet och se resultatet i utgångssystemet.
  • En "x"-axel med logaritmisk skala över fyra dekader.
  • Ljusstyrkan i magnituder avsätts som y-axel i ett diagram vars x-axel är tiden.
  • Därigenom blir diagrammet fyrdimensionellt, x-axel, y-axel, bubblans storlek och tiden.
  • Ett kartesiskt koordinatsystem, är ett koordinatsystem som i planet består av en "x"-axel (horisontell) och en "y"-axel (vertikal) som skär varandra i rät vinkel.
  • Bilden till höger visar hur rumtiden förändras för en observatör som färdas med 30 % av ljusets hastighet i x-axelns riktning i förhållande till en annan observatör, sett ur den senares synvinkel.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!