Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'KI' from Turkish to English
iyi ki {adv}fortunately
unverified ki{pron}what
Korkarım ki ...I'm afraid ...
kuşkusuz ki {adv}indeed
şüphesiz ki {adv}indeed
çok şükür ki {adv}fortunately
ne yazık ki {adv}unfortunately
7 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Turkish
 • Ki, Sümer mitolojisinde yeryüzünün tanrıçası ve aynı zamanda gök tanrısı Anu'nın eşidir.
 • Ne var ki, eğer ki bu yöntem kullanılarak olumsuz, modal, münferit veya ahlaki gerçekleri belirlemeye çalıştığımızda, sorunlar baş göstermektedir.
 • "T24" yazarı Çağnur Öztürk bir yazısında, "'Tabii ki' yerine 'Tabi ki' yazmasına takıldım" diyerek Can Manay'ın kişiliğini eleştirdi.
 • Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed Onun kulu ve resulüdür.
 • Ki-Adi-Mundi, Jedi Konseyi'nde görev yapan Jedi Ustasıdır. Bir insansı olan Ki'nin en fark edilebilir özelliği ikiz beynini muhafaza eden koni biçimindeki kafatasıydı.
 • Sofu Mehmed Giray Han döneminde Evliya Çelebi, Kırım Hanlığı’nı ziyaret ederek, hanlık dönemindeki Kırım’da ki hayatı, başşehir Bahçesaray’da ki yaşamı ve han üzerine bilgilerin günümüze ulaşmasını sağlamıştır.
 • Görüyoruz ki denklemin iki tarafının da türevini aldığımızda aynı sonucu bulduk, ki bu bizim teoremimizi ispatlar.
 • Bazı kaynaklarda "ki'li bileşik cümle" hatalı olarak "ilgi bileşik cümlesi" olarak adlandırılır. ki bağlacı, ilgi zamiri -ki ile karıştırılmamalıdır.
 • Kulübün ülkedeki kısaltma adı "Es-Es" dir. Bu kısaltma ise, takımın en ünlü tezahüratı, şehrin isminden, "Es-Es-Es, Ki-Ki-Ki, Eski Eski Es"ten gelir.
 • Hesaplanan ki-kare istatistiği ki-kare tablosunda serbestlik derecesi 1 olan %5 veya %1 anlamlılık düzeyi için bulunan ki-kare tablo değeri ile karşılaştırılır.
 • Kansai Ki-in (関西棋院), Türkçesiyle Kansai Go Derneği, go oyunu için Japonya'da Hashimoto Utaro tarafından 1950 yılında kurulmuş bir örgütsel yapıdır.
 • yüzyılın sonunda zorla dağıtıldığında sistem öylesine derin bir şekilde yerleşmişti ki kimse değiştirmeye kalkışmaya cesaret edemedi, ki 4.
 • Kuzeybatı Ürdün'de ki nüfus, buzul sonrası zamanlardan kalma bir kalıntıdır.
 • Tahminleri aşan performans sergilemesine ve mükemmel seyir kontrolüne rağmen, Japon Ordusu'nun gereksinimleri tekrar iki kişilik bir avcı uçağı olarak değiştirildi, bu nedenle Ki-96'nın geliştirilmesi durmuş oldu.
 • Diyarbakır Kulp’ta da "ki", tek tük olarak Bingöl’ün de bazı ağızlarında "zi ki" şeklinde var. Bazı ağızlardaki "ji" varyantı ise Kürtçeden alınmıştır.
 • Bitişik denizler şunlardır: Celebes Denizi ki, Mindanao ve güneydeki daha küçük adalardan; Güney Çin Denizi ki, Filipinler ile; ve Doğu Çin Denizi ki, Ryukyu Adaları ile ayrılmışlardır.
 • Burada şuna dikkat edilmelidir ki, [...] değeri, [...] aralığında isteğe bağlı bir değerdir, yani herhangi bir "f" fonksiyonu için farklı Riemann toplamları üretilebilir, yeter ki [...] şartı sağlansın.
 • Nakajima Ki-44 "Shōki" ([...]; Müttefik raporlama adı: Tojo), Nakajima tarafından üretilen Japon yapımı bir avcı uçağıdır.
 • Örneğin ona göre bir [...] eğrisi [...] nokta ile belirlenir ki bu tabii ki bir konik için doğrudur.
Advertisement
© dict.cc Turkish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!