Seite 1 von 36 für den Buchstaben L im Finnisch-Deutsch-Wörterbuch
La Paz
La Paz {n}geogr.
laadukas
hochwertig
laadullinen
qualitativ
laadunvalvonta
Qualitätskontrolle {f}laadunv.
laadunvarmistus
Qualitätssicherung {f}laadunv.
laahata
schleifen [schleppen]
laahata jtk
etw. hinter sich herziehen
laahus
Schleppe {f}vaate
laahustaa
stapfen
trotten
laahustaa [myös kuv.]
sich schleppen [auch fig.]
laaja
breit
groß
laaja-alainen
breit gefächert
weit verbreitet
laajakulma
Weitwinkel {m}valok.
laajakulmaobjektiivi
Weitwinkelobjektiv {n}valok.
laajamittainen
umfangreich
umfassend
laajarunkokone
Großraumflugzeug {n}ilmailu
laajennus
Ausdehnung {f}
Erweiterung {f}
Expansion {f}
laajentaa
ausdehnen
erweitern
laajentua
sich erweitern
laajeta
sich ausdehnen
sich erweitern
laajuus
Ausmaß {n}
Umfang {m} [Ausmaß]
lääkäri
Arzt {m}ammatitlää
lääkäri [nainen]
Ärztin {f}ammatitlää
lääkäriaika
Arzttermin {m}lää
lääkäriasema
Ärztehaus {n}lää
Praxisgemeinschaft {f}lää
lääkärikunta
Ärzteschaft {f}lää
lääkärin vastaanotto [paikka, johon potilas voi tulla]
Arztpraxis {f}lää
lääkärinapu
ärztliche Hilfe {f}lää
lääkärinhoito
ärztliche Behandlung {f}lää
lääkärinlausunto
ärztliches Gutachten {n}lää
medizinisches Gutachten {n}lää
lääkärinlausunto [todistus]
ärztliche Bescheinigung {f}lää
ärztliches Attest {n}lää
lääkärinpalkkio
Arzthonorar {n}lää
lääkärintarkastus
ärztliche Untersuchung {f}lää
medizinische Untersuchung {f}lää
lääkärintodistus
ärztliche Bescheinigung {f}lää
ärztliches Attest {n}lää
lääkärintutkimus
ärztliche Untersuchung {f}lää
medizinische Untersuchung {f}lää
lääkäripäivystys
ärztlicher Bereitschaftsdienst {m}lää
medizinischer Bereitschaftsdienst {m}lää
lääke
Arznei {f}lää
Arzneimittel {n}lää
lääke [lääkeaine]
Medikament {n}farmasialää
Medizin {f} [Medikament]lää
laakea [litteä]
flach
platt
laakea [tasainen ja laaja]
weit
lääkemääräys
Rezept {n}farmasialää
lääkemuoto
Darreichungs­form {f}farmasia
laakeri
Lager {n}tekno.
laakeri [myös kuv.]
Lorbeer {m} [auch fig.]bot.T
laakerinäsiä [Daphne laureola]
Lorbeer-Seidelbast {m}bot.T
laakerinlehti
Lorbeerblatt {n}gastr.
laakeripuu [Laurus nobilis]
Echter Lorbeer {m}bot.T
Edler Lorbeer {m}bot.T
Gewürzlorbeer {m}bot.T
laakeriseppele
Lorbeerkranz {m}
laakerointi
Lagerung {f}tekno.
lääketeollisuus
Arzneimittelindustrie {f}farmasiateolii.
Pharmaindustrie {f}farmasiateolii.
pharmazeutische Industrie {f}farmasiateolii.
lääketiede
Medizin {f}lää
lääketieteellinen
medizinischlää
lääketieteellinen tekniikka
Medizintechnik {f}lää.tek.
lääkeyhtiö
Pharmaunternehmen {n}ekonomiafarmasia
lääkeyritys
Pharmaunternehmen {n}ekonomiafarmasia
lääkintä
Medikation {f}lää
medizinische Behandlung {f}lää
lääkintävoimistelu [vanh.]
Krankengymnastik {f}lää
Physiotherapie {f}lää
laakiobasaltit {pl}
Trapp {m}geol.
laakiobasaltti
Plateaubasalt {m}geol.
lääkitys
Medikation {f}lää
laakso
Tal {n}geogr.
laama [Lama glama]
Lama {n} [Kamel]zool.T
laama <WL> [laamanvilla]
Lama {n} [Lamawolle]teks.
lääni
Provinz {f} [in Finnland]hall.
Verwaltungs­bezirk {m} [in Finnland]hall.
laantua
abflauen
nachlassen
lääppiä jkt [halv.]
jdn. begrapschen [ugs.]
laastari
Heftpflaster {n}lää
Pflaster {n} [Heftpflaster]lää
laasti
Mörtel {m}rake.
laatia
ausarbeiten
erstellen
zusammenstellen
laatikko
Auflauf {m}gastr.
geogr.
La Paz
La Paz {n}
laadukashochwertig
laadullinenqualitativ
laadunv.
laadunvalvonta
Qualitätskontrolle {f}
laadunv.
laadunvarmistus
Qualitätssicherung {f}
laahataschleifen [schleppen]
laahata jtketw. hinter sich herziehen
vaate
laahus
Schleppe {f}
laahustaastapfen
laahustaatrotten
laahustaa [myös kuv.]sich schleppen [auch fig.]
laajabreit
laajagroß
laaja-alainenbreit gefächert
laaja-alainenweit verbreitet
valok.
laajakulma
Weitwinkel {m}
valok.
laajakulmaobjektiivi
Weitwinkelobjektiv {n}
laajamittainenumfangreich
laajamittainenumfassend
ilmailu
laajarunkokone
Großraumflugzeug {n}
laajennusAusdehnung {f}
laajennusErweiterung {f}
laajennusExpansion {f}
laajentaaausdehnen
laajentaaerweitern
laajentuasich erweitern
laajetasich ausdehnen
laajetasich erweitern
laajuusAusmaß {n}
laajuusUmfang {m} [Ausmaß]
ammatitlää
lääkäri
Arzt {m}
ammatitlää
lääkäri [nainen]
Ärztin {f}
lää
lääkäriaika
Arzttermin {m}
lää
lääkäriasema
Ärztehaus {n}
lää
lääkäriasema
Praxisgemeinschaft {f}
lää
lääkärikunta
Ärzteschaft {f}
lää
lääkärin vastaanotto [paikka, johon potilas voi tulla]
Arztpraxis {f}
lää
lääkärinapu
ärztliche Hilfe {f}
lää
lääkärinhoito
ärztliche Behandlung {f}
lää
lääkärinlausunto
ärztliches Gutachten {n}
lää
lääkärinlausunto
medizinisches Gutachten {n}
lää
lääkärinlausunto [todistus]
ärztliche Bescheinigung {f}
lää
lääkärinlausunto [todistus]
ärztliches Attest {n}
lää
lääkärinpalkkio
Arzthonorar {n}
lää
lääkärintarkastus
ärztliche Untersuchung {f}
lää
lääkärintarkastus
medizinische Untersuchung {f}
lää
lääkärintodistus
ärztliche Bescheinigung {f}
lää
lääkärintodistus
ärztliches Attest {n}
lää
lääkärintutkimus
ärztliche Untersuchung {f}
lää
lääkärintutkimus
medizinische Untersuchung {f}
lää
lääkäripäivystys
ärztlicher Bereitschaftsdienst {m}
lää
lääkäripäivystys
medizinischer Bereitschaftsdienst {m}
lää
lääke
Arznei {f}
lää
lääke
Arzneimittel {n}
farmasialää
lääke [lääkeaine]
Medikament {n}
lää
lääke [lääkeaine]
Medizin {f} [Medikament]
laakea [litteä]flach
laakea [litteä]platt
laakea [tasainen ja laaja]weit
farmasialää
lääkemääräys
Rezept {n}
farmasia
lääkemuoto
Darreichungs­form {f}
tekno.
laakeri
Lager {n}
bot.T
laakeri [myös kuv.]
Lorbeer {m} [auch fig.]
bot.T
laakerinäsiä [Daphne laureola]
Lorbeer-Seidelbast {m}
gastr.
laakerinlehti
Lorbeerblatt {n}
bot.T
laakeripuu [Laurus nobilis]
Echter Lorbeer {m}
bot.T
laakeripuu [Laurus nobilis]
Edler Lorbeer {m}
bot.T
laakeripuu [Laurus nobilis]
Gewürzlorbeer {m}
laakeriseppeleLorbeerkranz {m}
tekno.
laakerointi
Lagerung {f}
farmasiateolii.
lääketeollisuus
Arzneimittelindustrie {f}
farmasiateolii.
lääketeollisuus
Pharmaindustrie {f}
farmasiateolii.
lääketeollisuus
pharmazeutische Industrie {f}
lää
lääketiede
Medizin {f}
lää
lääketieteellinen
medizinisch
lää.tek.
lääketieteellinen tekniikka
Medizintechnik {f}
ekonomiafarmasia
lääkeyhtiö
Pharmaunternehmen {n}
ekonomiafarmasia
lääkeyritys
Pharmaunternehmen {n}
lää
lääkintä
Medikation {f}
lää
lääkintä
medizinische Behandlung {f}
lää
lääkintävoimistelu [vanh.]
Krankengymnastik {f}
lää
lääkintävoimistelu [vanh.]
Physiotherapie {f}
geol.
laakiobasaltit {pl}
Trapp {m}
geol.
laakiobasaltti
Plateaubasalt {m}
lää
lääkitys
Medikation {f}
geogr.
laakso
Tal {n}
zool.T
laama [Lama glama]
Lama {n} [Kamel]
teks.
laama <WL> [laamanvilla]
Lama {n} [Lamawolle]
hall.
lääni
Provinz {f} [in Finnland]
hall.
lääni
Verwaltungs­bezirk {m} [in Finnland]
laantuaabflauen
laantuanachlassen
lääppiä jkt [halv.]jdn. begrapschen [ugs.]
lää
laastari
Heftpflaster {n}
lää
laastari
Pflaster {n} [Heftpflaster]
rake.
laasti
Mörtel {m}
laatiaausarbeiten
laatiaerstellen
laatiazusammenstellen
gastr.
laatikko
Auflauf {m}
Seite 1 von 36 für den Buchstaben L im Finnisch-Deutsch-Wörterbuch
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Impressum © dict.cc 2023