Seite 1 von 54 für den Buchstaben S im Finnisch-Deutsch-Wörterbuch
[sinä] [puhe.] [runok.]
du
sää
Wetter {n}meteo.
sääasema
Wetterstation {f}meteo.
saada
bekommen
erhalten
saada [jklla on lupa]
dürfen
saada [omakseen]
kriegen [ugs.]
saada [ottaa vastaan]
empfangen
saada [voida]
können
saada aikaan
verursachen
zustande bringen
saada hatkat [arki.]
rausgeschmissen werden [ugs.]
saada jk vakuuttuneeksi
jdn. überzeugen
saada kiinni
abfangen
fangen
stellen [erwischen]
saada kokoon
aufbringen [z.B. eine Geldsumme]
saada kuulla jtk
etw.Akk. erfahren [etw. hören]
saada lapsi
ein Kind bekommen
saada päätökseen
abschließen [zu Ende bringen]
saada selvää
begreifen
verstehen
saada selville
ermitteln
herausfinden
herauskriegen [ugs.]
saada sijaa
Platz finden
saada surmansa
umkommen [ums Leben kommen]
saada tietää
erfahren
saada vakuuttuneeksi
überzeugen
saada valmiiksi
fertigstellen
zum Abschluss bringen
saada vihiä
von etw.Dat. Wind bekommen [Idiom]
von etw.Dat. Wind kriegen [ugs.] [Redewendung]
säädellä
einstellen [regulieren]
regulieren
säädettävä
einstellbar
regulierbar
verstellbar
säädin
Regler {m}
säädös
Edikt {n}hist.oikeust.
Erlass {m}oikeust.
Satzung {f}oikeust.
säädyllinen
anständig
tugendhaft
säädyllisyys
Anstand {m}
säädytön
obszön
unanständig
vulgär
säädyttömyys
Unanständigkeit {f}
sääennuste
Wettervorhersage {f}meteo.
saaga
Saga {f}
saago
Sago {m}gastr.
saagopalmu [Metroxylon sagu]
Sagopalme {f}bot.T
saagoräikkä [Rallina tricolor]
Dreifarbenralle {f}orn.T
säähavainto
Wetterbeobachtung {f}meteo.
säähavaintoasema
Wetterwarte {f}meteo.
säähavaintopallo
Wetterballon {m}meteo.
šaahi
Schah {m}
saaja
Adressat {m}
Empfänger {m}
sääkartta
Wetterkarte {f}meteo.
saakeli [arki.]
verdammt
saakka
bis
sääksi [Pandion haliaetus]
Fischadler {m}orn.T
sääli
Mitleid {n}
sääliä
bemitleiden
jdn. bemitleiden
Mitleid haben
säälimätön
gnadenlos
unbarmherzig
säälimättömästi
gnadenlos
unbarmherzig
säälimättömyys
Unbarmherzigkeit {f}
saalinki
Saling {f}naut.
saalis
Beute {f}
Fang {m}
saalistaa
fangen [Beute]
jagen [Beute]
saalistaja
Prädator {m}
saalistaja [petoeläin]
Raubtier {n}zool.T
säälitellä
jdn. bemitleiden
mit jdm. Mitleid haben
säälittävä
bemittleidenswert
erbärmlich
mitleiderregend
säälittävästi
erbärmlich
säälivä
mitleidig
saamaton [aikaansaamaton]
gehemmt
ohne Initiative
zögerlich
saamaton [jota ei ole saatu]
ausstehend
saamaton [kykenemätön]
unfähig
saamattomuus
Initiativlosigkeit {f}
Trägheit {f}
saame [saamelaiskielet kokonaisuutena]
Samisch {n}kiel.
saamelainen
Same {m}etn.
samischetn.
saamelainen [nainen]
Samin {f}etn.
säämiskä
Sämischleder {n}
säänkestävä
wetterfest
[sinä] [puhe.] [runok.]du
meteo.
sää
Wetter {n}
meteo.
sääasema
Wetterstation {f}
saadabekommen
saadaerhalten
saada [jklla on lupa]dürfen
saada [omakseen]kriegen [ugs.]
saada [ottaa vastaan]empfangen
saada [voida]können
saada aikaanverursachen
saada aikaanzustande bringen
saada hatkat [arki.]rausgeschmissen werden [ugs.]
saada jk vakuuttuneeksijdn. überzeugen
saada kiinniabfangen
saada kiinnifangen
saada kiinnistellen [erwischen]
saada kokoonaufbringen [z.B. eine Geldsumme]
saada kuulla jtketw.Akk. erfahren [etw. hören]
saada lapsiein Kind bekommen
saada päätökseenabschließen [zu Ende bringen]
saada selvääbegreifen
saada selvääverstehen
saada selvilleermitteln
saada selvilleherausfinden
saada selvilleherauskriegen [ugs.]
saada sijaaPlatz finden
saada surmansaumkommen [ums Leben kommen]
saada tietääerfahren
saada vakuuttuneeksiüberzeugen
saada valmiiksifertigstellen
saada valmiiksizum Abschluss bringen
saada vihiävon etw.Dat. Wind bekommen [Idiom]
saada vihiävon etw.Dat. Wind kriegen [ugs.] [Redewendung]
säädelläeinstellen [regulieren]
säädelläregulieren
säädettäväeinstellbar
säädettäväregulierbar
säädettäväverstellbar
säädinRegler {m}
hist.oikeust.
säädös
Edikt {n}
oikeust.
säädös
Erlass {m}
oikeust.
säädös
Satzung {f}
säädyllinenanständig
säädyllinentugendhaft
säädyllisyysAnstand {m}
säädytönobszön
säädytönunanständig
säädytönvulgär
säädyttömyysUnanständigkeit {f}
meteo.
sääennuste
Wettervorhersage {f}
saagaSaga {f}
gastr.
saago
Sago {m}
bot.T
saagopalmu [Metroxylon sagu]
Sagopalme {f}
orn.T
saagoräikkä [Rallina tricolor]
Dreifarbenralle {f}
meteo.
säähavainto
Wetterbeobachtung {f}
meteo.
säähavaintoasema
Wetterwarte {f}
meteo.
säähavaintopallo
Wetterballon {m}
šaahiSchah {m}
saajaAdressat {m}
saajaEmpfänger {m}
meteo.
sääkartta
Wetterkarte {f}
saakeli [arki.]verdammt
saakkabis
orn.T
sääksi [Pandion haliaetus]
Fischadler {m}
sääliMitleid {n}
sääliäbemitleiden
sääliäjdn. bemitleiden
sääliäMitleid haben
säälimätöngnadenlos
säälimätönunbarmherzig
säälimättömästignadenlos
säälimättömästiunbarmherzig
säälimättömyysUnbarmherzigkeit {f}
naut.
saalinki
Saling {f}
saalisBeute {f}
saalisFang {m}
saalistaafangen [Beute]
saalistaajagen [Beute]
saalistajaPrädator {m}
zool.T
saalistaja [petoeläin]
Raubtier {n}
säälitelläjdn. bemitleiden
säälitellämit jdm. Mitleid haben
säälittäväbemittleidenswert
säälittäväerbärmlich
säälittävämitleiderregend
säälittävästierbärmlich
säälivämitleidig
saamaton [aikaansaamaton]gehemmt
saamaton [aikaansaamaton]ohne Initiative
saamaton [aikaansaamaton]zögerlich
saamaton [jota ei ole saatu]ausstehend
saamaton [kykenemätön]unfähig
saamattomuusInitiativlosigkeit {f}
saamattomuusTrägheit {f}
kiel.
saame [saamelaiskielet kokonaisuutena]
Samisch {n}
etn.
saamelainen
Same {m}
etn.
saamelainen
samisch
etn.
saamelainen [nainen]
Samin {f}
säämiskäSämischleder {n}
säänkestäväwetterfest
Seite 1 von 54 für den Buchstaben S im Finnisch-Deutsch-Wörterbuch
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Impressum © dict.cc 2023