Seite 1 von 48 für den Buchstaben T im Finnisch-Deutsch-Wörterbuch
t-paita
T-Shirt {n}vaate
taaja
schnell
taajama
Ballungs­gebiet {n}kaupunki
geschlossene Ortschaft {f}kaupunki
taajuus
Frequenz {f}fys.RadioTV
taajuusmodulaatio <FM>
Frequenzmodulation {f} <FM>elektr.
taakka
Bürde {f}
taakka [myös kuv.]
Last {f} [auch fig.]
taakse
achternnaut.
hinter
taaksepäin
rückwärts
zurück
taalari
Taler {m}hist.valuut.
taaleri
Taler {m}hist.valuut.
täällä
hier
Täältä ikuisuuteen [romaani: James Jones, elokuva: Fred Zinnemann]
Verdammt in alle Ewigkeitelok.kirj.F
taannehtiva
rückwirkend
taannehtivasti
rückwirkend
taannehtivuus
Rückwirkung {f}oikeust.
taannoin
kürzlich
neulich
unlängst
vor kurzem
taantuma
Abschwung {m}ekonomia
Rezession {f}ekonomia
taantumuksellinen
reaktionärpol.
rückschrittlich
taapero
Kleinkind {n}
taapertaa
tappen
tapsen
watscheln
taas
wieder
taata
etw. garantieren
taata [mennä takaukseen]
(für jdn./etw.) bürgen
taata [ottaa vastuu]
gewährleisten
taata [varmistaa]
sicherstellen
taateli
Dattel {f}bot.gastr.T
taatelipalmu [Phoenix dactylifera]
Echte Dattelpalme {f}bot.T
taatelipalmut [suku Phoenix]
Dattelpalmen {pl}bot.T
taatelit [suku Phoenix]
Dattelpalmen {pl}bot.T
taatusti
sicher
tabletti
Tablette {f}
tabloidi
Boulevardblatt {n}journ.
Boulevardzeitung {f}journ.
tabu
Tabu {n}
tabulaattori
Tabulator {m}tieto.
taco
Taco {m}gastr.
tädyke [suku: Veronica]
Ehrenpreis {m} {n}bot.T
Tadzhikistan
Tadschikistan {n}geogr.
Tadžikistan
Tadschikistan {n}geogr.
tadžikistanilainen
Tadschike {m}etn.
tadschikisch
tadžikistanilainen [nainen]
Tadschikin {f}etn.
tadžikit
Tadschiken {pl}etn.
tae
Garantie {f}
taekwondo
Taekwondo {n}urheilu
Täh? [arki.] [mitä?]
Hä? [ugs.] [Wie bitte?]
Was? [ugs.] [Wie bitte?]
Wie? [Wie bitte?]
tahallaan
absichtlich
mit Absicht
vorsätzlich
tahallinen
absichtlich
vorsätzlich [geh.]
tahallisesti
absichtlich
vorsätzlich
tahallisuus
Absicht {f}
tähän menessä
bis jetzt
tähän mennessä
bis dato
bis jetzt
bisher
bislang
tahaton
unabsichtlich
unbeabsichtigt
versehentlich
tahattomasti
unbeabsichtigterweise
versehentlich
tähdätä
anvisieren
zielen
tähdellinen
wichtig
tähdenlento
Sternschnuppe {f}tähdi.
Tähdenlento Hollywoodissa [David Butler]
Ein tolles Gefühlelok.F
tähdentää
beleuchten [fig.]
hervorheben
tähdetön
sternenlos
tahdikas [hienotunteinen]
diskret
taktvoll
tahdikas [rytmikäs]
rhythmisch
taktfestmus.
tahdikkuus [hienotunteisuus]
Taktgefühl {n}
tahdistaa
synchronisieren
tähdistäennustaja
Astrologe {m}esot.
tahdistin
Synchronisierer {m}tekno.
tahdistin [sydämentahdistin]
Herzschrittmacher {m}lää
tähdistö
Sternbild {n}esot.tähdi.
tahditon
taktlos
tähdittää
die Hauptrolle spielen
tahdonilmaisu
Willenserklärung {f}oikeust.
tahdonvoima
Willenskraft {f}
Willensstärke {f}
vaate
t-paita
T-Shirt {n}
taajaschnell
kaupunki
taajama
Ballungs­gebiet {n}
kaupunki
taajama
geschlossene Ortschaft {f}
fys.RadioTV
taajuus
Frequenz {f}
elektr.
taajuusmodulaatio <FM>
Frequenzmodulation {f} <FM>
taakkaBürde {f}
taakka [myös kuv.]Last {f} [auch fig.]
naut.
taakse
achtern
taaksehinter
taaksepäinrückwärts
taaksepäinzurück
hist.valuut.
taalari
Taler {m}
hist.valuut.
taaleri
Taler {m}
täällähier
elok.kirj.F
Täältä ikuisuuteen [romaani: James Jones, elokuva: Fred Zinnemann]
Verdammt in alle Ewigkeit
taannehtivarückwirkend
taannehtivastirückwirkend
oikeust.
taannehtivuus
Rückwirkung {f}
taannoinkürzlich
taannoinneulich
taannoinunlängst
taannoinvor kurzem
ekonomia
taantuma
Abschwung {m}
ekonomia
taantuma
Rezession {f}
pol.
taantumuksellinen
reaktionär
taantumuksellinenrückschrittlich
taaperoKleinkind {n}
taapertaatappen
taapertaatapsen
taapertaawatscheln
taaswieder
taataetw. garantieren
taata [mennä takaukseen](für jdn./etw.) bürgen
taata [ottaa vastuu]gewährleisten
taata [varmistaa]sicherstellen
bot.gastr.T
taateli
Dattel {f}
bot.T
taatelipalmu [Phoenix dactylifera]
Echte Dattelpalme {f}
bot.T
taatelipalmut [suku Phoenix]
Dattelpalmen {pl}
bot.T
taatelit [suku Phoenix]
Dattelpalmen {pl}
taatustisicher
tablettiTablette {f}
journ.
tabloidi
Boulevardblatt {n}
journ.
tabloidi
Boulevardzeitung {f}
tabuTabu {n}
tieto.
tabulaattori
Tabulator {m}
gastr.
taco
Taco {m}
bot.T
tädyke [suku: Veronica]
Ehrenpreis {m} {n}
geogr.
Tadzhikistan
Tadschikistan {n}
geogr.
Tadžikistan
Tadschikistan {n}
etn.
tadžikistanilainen
Tadschike {m}
tadžikistanilainentadschikisch
etn.
tadžikistanilainen [nainen]
Tadschikin {f}
etn.
tadžikit
Tadschiken {pl}
taeGarantie {f}
urheilu
taekwondo
Taekwondo {n}
Täh? [arki.] [mitä?]Hä? [ugs.] [Wie bitte?]
Täh? [arki.] [mitä?]Was? [ugs.] [Wie bitte?]
Täh? [arki.] [mitä?]Wie? [Wie bitte?]
tahallaanabsichtlich
tahallaanmit Absicht
tahallaanvorsätzlich
tahallinenabsichtlich
tahallinenvorsätzlich [geh.]
tahallisestiabsichtlich
tahallisestivorsätzlich
tahallisuusAbsicht {f}
tähän menessäbis jetzt
tähän mennessäbis dato
tähän mennessäbis jetzt
tähän mennessäbisher
tähän mennessäbislang
tahatonunabsichtlich
tahatonunbeabsichtigt
tahatonversehentlich
tahattomastiunbeabsichtigterweise
tahattomastiversehentlich
tähdätäanvisieren
tähdätäzielen
tähdellinenwichtig
tähdi.
tähdenlento
Sternschnuppe {f}
elok.F
Tähdenlento Hollywoodissa [David Butler]
Ein tolles Gefühl
tähdentääbeleuchten [fig.]
tähdentäähervorheben
tähdetönsternenlos
tahdikas [hienotunteinen]diskret
tahdikas [hienotunteinen]taktvoll
tahdikas [rytmikäs]rhythmisch
mus.
tahdikas [rytmikäs]
taktfest
tahdikkuus [hienotunteisuus]Taktgefühl {n}
tahdistaasynchronisieren
esot.
tähdistäennustaja
Astrologe {m}
tekno.
tahdistin
Synchronisierer {m}
lää
tahdistin [sydämentahdistin]
Herzschrittmacher {m}
esot.tähdi.
tähdistö
Sternbild {n}
tahditontaktlos
tähdittäädie Hauptrolle spielen
oikeust.
tahdonilmaisu
Willenserklärung {f}
tahdonvoimaWillenskraft {f}
tahdonvoimaWillensstärke {f}
Seite 1 von 48 für den Buchstaben T im Finnisch-Deutsch-Wörterbuch
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Impressum © dict.cc 2024