Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'µg' from Finnish to English
yksikkö
mikrogramma {noun} <µg>
microgram <µg, mcg>
1 translation
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'µg' from Finnish to English

mikrogramma {noun} <µg>
microgram <µg, mcg>yksikkö
Advertisement
 • microgram <µg, mcg> = mikrogramma <µg>
Show all
Usage Examples Finnish
 • Vuonna 2017 18–74-vuotiaat suomalaismiehet saivat K1- ja K2-vitamiinia yhteensä keskimäärin 115 µg/vrk ja naiset 110 µg/vrk.
 • Ferritiinin viitearvot ovat naisilla 10–150 µg/l ja miehillä 28–370 µg/l.
 • Suurempi pitoisuus (200 µg/m³) aiheuttaa silmien kirvelyä, vuotamista ja punoitusta sekä päänsärkyä, huonovointisuutta ja hengitysvaikeuksia.
 • Tämä on noin 4 580 mikrogrammaa (µg) kuutiometrissä ilmaa.
 • Laastarista päivittäin vapautuva hormonimäärä on 20 µg etinyyliestradiolia ja 150 µg norelgestromiinia.

 • Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositusten mukaan seleeniä tulisi saada 4 µg/vrk ravinnosta energiana saatua megajoulea kohti eli aikuisilla naisilla noin 50 µg/vrk ja miehillä 60 µg/vrk.
 • Nieltynä abriinin puolet ihmisistä tappavan annoksen eli LD50-annoksen on arvioitu olevan 10–1000 mikrogrammaa per kehonpainokilo (µg/kg).
 • Äijänsaaren fosforipitoisuudet ovat olleet pintavedessä keskimäärin 78 µg/l ja alusvedessä 198 µg/l.
 • Kokonaisfosforipitoisuudet ovat 2010-luvun kesäaikana olleet pintavedessä keskimäärin vaihdelleet 30–40 mikrogrammaa litrassa vettä (µg/l).
 • Tuolloin miehet saivat "folaattia" keskimäärin 247 mikrogrammaa vuorokaudessa (µg/vrk) ja 27 µg per ruuasta ravintoenergiana saatu megajoule (µg/MJ).

 • Joen kalalaitoksen yläpuolella ovat fosforipitoisuudet olleet mittausten mukaan (2000-2006) loppukesäisin 8–14 mikrogrammaa litrassa vettä (µg/l) ja typpipitoisuudet 310–380 µg/l.
 • Saannin enimmäisraja on 100 µg (katso myös kohta liikasaanti).
 • Suomen valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositusten mukaan 6–65-vuotiaan tulisi joka vuorokausi (vrk) saada A-vitamiinia keskimäärin 672 mikrogrammaa (µg) retinoliekvivalentteina (RE), jos hänen energiatarpeensa on 2 000 kilokaloria vuorokaudessa.
 • Pienimmät pitoisuudet esiintyvät kirkkaissa ja karuissa vesissä, joissa pintaveden rautapitoisuus on yleensä 50–200 µg/l.
 • Erowid-sivun mukaan tyypillinen annos on 250–500 mikrogrammaa (µg) nenän/suun limakalvoilta imeytettynä.

 • Veden kokonaisfosforipitoisuus oli päällysvedessä 29 µg/l (mikrogrammaa litrassa) ja alusvedessä 34 µg/l.
 • Veden kokonaisfosforipitoisuus oli päällysvedessä keskimäärin 24 µg/l ja alusvedessä 49 µg/l.
 • Veden fosforin kokonaispitoisuus vaihtelee 19–110 µg/l, mutta yleensä se on välillä 22–39 µg/l.
 • Pintaveden kokonaisfosforipitoisuudet ovat olleet lopputalvella noin 20 µg/l (mikrogrammaa litrassa) ja loppukesällä noin 30 µg/l.
 • EU-arviossa käytetyissä tutkimuksissa tehoaineen LD50-arvo määritettiin tasolle 100 µg/L ruoan kautta annosteltaessa ja tasolle > 100 µg/L (ei tarkkaa arvoa) kosketusaltistuksessa .

  Advertisement
  © dict.cc Finnish-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!