Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'Hz' from Finnish to English
yksikkö
hertsi {noun} <Hz>
hertz <Hz> [cycles per second]
1 translation
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'Hz' from Finnish to English

hertsi {noun} <Hz>
hertz <Hz> [cycles per second]yksikkö
Advertisement
 • hertz <Hz> [cycles per second] = hertsi <Hz>
Show all
Usage Examples Finnish
 • Ihminen havaitsee normaalisti äänet 20 Hz ja 20 000 Hz välillä.
 • Subwoofer- ja woofer-elementeillä (toistavat syviä bassoääniä ja ylempiä bassoääniä) elementin ominaisvärähtelytaajuus on yleensä 13-60 hz.
 • Tämän vuoksi suositellaan käytettäväksi näyttöjä, joiden virkistystaajuutena on vähintään 120 Hz, sillä sen puolikas on 60 Hz.
 • Yksiviivaisen A:n taajuudeksi on sovittu 440 Hz. Tästä voidaan laskea, että jos C-duuri-asteikko viritetään puhtaasti, keski-C:n taajuus on 264 Hz.
 • Kevyessä unessa esiintyy theeta-aaltoja (4–7 Hz), seuraavassa vaiheessa beeta-aaltoja (12–16 Hz), syvässä unessa delta-aaltoja (1–3 Hz) ja REM-unessa samanlaisia aaltoja kuin valvetilan ja kevyen unen aikana.

 • Normaalin modaalirekisterissä tuotetun puheäänen keskimääräinen perustaajuus on miehillä noin 125 Hz (vaihteluväli 80–160 Hz) ja naisilla 225 Hz (vaihteluväli 150–300 Hz).
 • Nykyisen määritelmän mukaan, jossa yksiviivainen A (a¹) on 440 Hz, keski-C:n taajuus on noin 261,6 Hz.
 • 20 Hz on pidetty ihmisen kuulemisen raja-arvona. Kuitenkin ideaalitilanteissa ihmiskorva pystyy tunnistamaan 12 Hz infraääniä.
 • Tämä taajuusalue sisältää verkkovirran taajuudet (50 Hz ja 60 Hz), joskaan verkkovirrassa kyse ei ole radioaalloista, vaikkakin sähköjohdot jossain määrin emittoinevat 50/60 Hz:n sähkömagneettisia aaltoja ympärilleen.
 • Arslan Tašista Syyriasta löydetty norsunluinen laatta mainitsee puolestaan laatan kuuluneen ”kuninkaallemme Hasaelille” ("Imr'n hz'l").

 • Erityisesti etsittiin kapeakaistaista 1 hz:n signaalia ja laajakaistaisia signaaleja, joista jälkimmäiset voisivat olla peräisin avaruusaluksista.
 • Mikäli keski-C:n asteikon A:n tasaviritykseksi oletetaan 440 Hz, on silloin A♭:n taajuus n. 415.305 Hz.
 • Normaalin modaalirekisterissä tuotetun puheäänen keskimääräinen perustaajuus on miehillä noin 125 Hz (vaihteluväli 80–160 Hz) ja naisilla 225 Hz (vaihteluväli 150–300 Hz).
 • Rata on ollut alusta alkaen sähköistetty. Käyttöjännite oli alun perin 550 V (kolmivaiheinen, 40 Hz), mutta se nostettiin vuonna 1930 725 volttiin (kolmivaiheinen, 50 Hz).
 • Soitin voidaan virittää A 440 Hz, A 442 Hz tai A 443 Hz -vireiseksi.

 • Euroopassa sähköverkko toimii 50 Hz:n ja muun muassa Yhdysvalloissa 60 Hz:n taajuudella.
 • Vaihtovirtakäyttöisissä vetureissa ratajohdon jännite on tavallisimmin 15 kV 16,7 Hz tai 25 kV 50 Hz.
 • Ihmisen puheäänen taajuusalue on 80 hertsin (Hz, värähdystä sekunnissa) ja 10 000 hertsin välillä.
 • Esimerkiksi 1 000:n ja 2 000 hertsin korkuisten äänten välinen intervalli on oktaavin suuruinen, koska 2 × 1 000 Hz = 2 000 Hz.
 • Yllä olevan luettelon mukaisesti esimerkiksi 1 000 Hz ja 2 000 Hz korkuisten äänten välinen korkeusero on oktaavi, koska 2 000 Hz / 1 000 Hz = 2/1.

  Advertisement
  © dict.cc Finnish-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!