Page 1 of 12 for the letter E in the Finnish-English dictionary
e-kirja
e-book [short for: electronic book]kirj.
electronic book <e-book>kirj.
E-koodi
E numberelintar.
ebola [ebolakuume]
Ebola [Ebola fever]lää
ebolavirus
Ebola virusbiollää
Ecuador
Ecuadorgeogr.
ecuadorilainen
Ecuadorian
Ecuadorianetn.
ecuadorinvarpuspöllö [Glaucidium nubicola]
cloud-forest pygmy owlorn.T
edellä
ahead
edellisvuosi
previous year
year before
edellytys
prerequisite
requirement
edesmennyt
deceased
edessä
in front of
edestakaisin
back and forth
edestakaisneule
garter stitch [knitting]teks.
Edgeøya
Edgeøyageogr.
edistyksellinen
progressive
edistys
progress [advancement to a higher or more developed state]
editoida
to edit
Edmonton
Edmontongeogr.
edoksabaani [C24H30ClN7O4S]
edoxabanfarmasia
edullisesti
inexpensively
edunvalvoja
legal guardianoikeust.
edustajainhuone
House of Representatives [esp. Am.]pol.
eebenpuu
ebony
Eedenin puutarha
Garden of Edenraam.
eepos
epos
eeppinen
epic
eestaas [arki.]
back and forth
Eesti [puhe.] [vanh.]
Estonia <.ee>geogr.
eestiläinen
Estonian
Estonianetn.
eettinen
ethical
Eeva
Evenimis.raam.
efekti
effect
efektipedaali
effects pedalmus.
eflornitiini [C6H12F2N2O2]
eflornithinefarmasia
egalitaarinen [tasa-arvoinen]
egalitarian
Egeanmeren laatta [mannerlaatta]
Aegean Sea Plategeol.
Egeanmeri
Aegean Seageogr.
egoisti
egoist
egotist
egoistinen
egoistic
Egypti
Egypt <.eg>
egyptiläinen
Egyptianetn.
Egyptian
Egyptin arabitasavalta
Arab Republic of Egyptgeogr.pol.
egyptinkilpikonna [Testudo kleinmanni, syn.: T. leithii, T. werneri]
Egyptian tortoisezool.T
Kleinmann's tortoisezool.T
Leith's tortoisezool.T
egyptinkobra [Naja haje]
Egyptian cobrazool.T
egyptinkoirankuonolepakko [Rousettus egyptiacus]
Egyptian fruit batzool.T
Egyptian rousettezool.T
egyptologi
Egyptologistammatitarkeol.tiede
egyptologia
Egyptologytiede
ehdokas
candidate
nominee
ehdokaslista
slate [Am.]pol.
ehdokkuus
candidacy
ehdollinen rangaistus
suspended sentenceoikeust.
ehdottaa
to propose
to suggest
ehdottomasti
absolutely
definitely
ehdotus
suggestion
ehei
no
ehjä
intact
ehkä
maybe
ehkäisypilleri
birth control pillfarmasia
oral contraceptive (pill)farmasia
ehkäisytoimi
preventive measure
ehtoollisleipä
communion waferusk.
ei
no
Ei hätää!
No problem! <np>
Ei kahta ilman kolmatta.
No two ones without a third onesanonta
Ei kestä!
You're welcome!
ei koskaan
never
ei lintu eikä kala [idiomi]
neither fish nor fowl [idiom]
ei mikään
nothing
ei missään
nowhere
ei mitään
nothing
ei mitenkään
(in) no way
by no means
not in any way
Ei ole totta!
That's not true!
Ei savua ilman tulta.
No smoke without fire.sanonta
Ei tule kysymykseen!
Out of the question!
ei vielä
not yet
ei-kenenkään-maa
no-man's-land
Ei, kiitos.
No, thank you.
Eiffel-torni
Eiffel Towerarkk.
Eiffelin torni
Eiffel Towerarkk.
eilen
yesterday
eilispäivä
yesterday
Einari Rapu [Paavo Pesusieni]
Eugene H. Krabs | Mr. Krabs [SpongeBob SquarePants]RadioTVF
eines
convenience foodelintar.
ready mealgastr.
kirj.
e-kirja
e-book [short for: electronic book]
kirj.
e-kirja
electronic book <e-book>
elintar.
E-koodi
E number
lää
ebola [ebolakuume]
Ebola [Ebola fever]
biollää
ebolavirus
Ebola virus
geogr.
Ecuador
Ecuador
ecuadorilainenEcuadorian
etn.
ecuadorilainen
Ecuadorian
orn.T
ecuadorinvarpuspöllö [Glaucidium nubicola]
cloud-forest pygmy owl
edelläahead
edellisvuosiprevious year
edellisvuosiyear before
edellytysprerequisite
edellytysrequirement
edesmennytdeceased
edessäin front of
edestakaisinback and forth
teks.
edestakaisneule
garter stitch [knitting]
geogr.
Edgeøya
Edgeøya
edistyksellinenprogressive
edistysprogress [advancement to a higher or more developed state]
editoidato edit
geogr.
Edmonton
Edmonton
farmasia
edoksabaani [C24H30ClN7O4S]
edoxaban
edullisestiinexpensively
oikeust.
edunvalvoja
legal guardian
pol.
edustajainhuone
House of Representatives [esp. Am.]
eebenpuuebony
raam.
Eedenin puutarha
Garden of Eden
eeposepos
eeppinenepic
eestaas [arki.]back and forth
geogr.
Eesti [puhe.] [vanh.]
Estonia <.ee>
eestiläinenEstonian
etn.
eestiläinen
Estonian
eettinenethical
nimis.raam.
Eeva
Eve
efektieffect
mus.
efektipedaali
effects pedal
farmasia
eflornitiini [C6H12F2N2O2]
eflornithine
egalitaarinen [tasa-arvoinen]egalitarian
geol.
Egeanmeren laatta [mannerlaatta]
Aegean Sea Plate
geogr.
Egeanmeri
Aegean Sea
egoistiegoist
egoistiegotist
egoistinenegoistic
EgyptiEgypt <.eg>
etn.
egyptiläinen
Egyptian
egyptiläinenEgyptian
geogr.pol.
Egyptin arabitasavalta
Arab Republic of Egypt
zool.T
egyptinkilpikonna [Testudo kleinmanni, syn.: T. leithii, T. werneri]
Egyptian tortoise
zool.T
egyptinkilpikonna [Testudo kleinmanni, syn.: T. leithii, T. werneri]
Kleinmann's tortoise
zool.T
egyptinkilpikonna [Testudo kleinmanni, syn.: T. leithii, T. werneri]
Leith's tortoise
zool.T
egyptinkobra [Naja haje]
Egyptian cobra
zool.T
egyptinkoirankuonolepakko [Rousettus egyptiacus]
Egyptian fruit bat
zool.T
egyptinkoirankuonolepakko [Rousettus egyptiacus]
Egyptian rousette
ammatitarkeol.tiede
egyptologi
Egyptologist
tiede
egyptologia
Egyptology
ehdokascandidate
ehdokasnominee
pol.
ehdokaslista
slate [Am.]
ehdokkuuscandidacy
oikeust.
ehdollinen rangaistus
suspended sentence
ehdottaato propose
ehdottaato suggest
ehdottomastiabsolutely
ehdottomastidefinitely
ehdotussuggestion
eheino
ehjäintact
ehkämaybe
farmasia
ehkäisypilleri
birth control pill
farmasia
ehkäisypilleri
oral contraceptive (pill)
ehkäisytoimipreventive measure
usk.
ehtoollisleipä
communion wafer
eino
Ei hätää!No problem! <np>
sanonta
Ei kahta ilman kolmatta.
No two ones without a third one
Ei kestä!You're welcome!
ei koskaannever
ei lintu eikä kala [idiomi]neither fish nor fowl [idiom]
ei mikäännothing
ei missäännowhere
ei mitäännothing
ei mitenkään(in) no way
ei mitenkäänby no means
ei mitenkäännot in any way
Ei ole totta!That's not true!
sanonta
Ei savua ilman tulta.
No smoke without fire.
Ei tule kysymykseen!Out of the question!
ei vielänot yet
ei-kenenkään-maano-man's-land
Ei, kiitos.No, thank you.
arkk.
Eiffel-torni
Eiffel Tower
arkk.
Eiffelin torni
Eiffel Tower
eilenyesterday
eilispäiväyesterday
RadioTVF
Einari Rapu [Paavo Pesusieni]
Eugene H. Krabs | Mr. Krabs [SpongeBob SquarePants]
elintar.
eines
convenience food
gastr.
eines
ready meal
Page 1 of 12 for the letter E in the Finnish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023