Page 1 of 8 for the letter E in the Finnish-English dictionary
e-kirja
e-book [short for: electronic book]kirj.
electronic book <e-book>kirj.
Ecuador
Ecuadorgeogr.
ecuadorilainen
Ecuadorian
Ecuadorianetn.
ecuadorinvarpuspöllö [Glaucidium nubicola]
cloud-forest pygmy owlorn.T
edellä
ahead
edellisvuosi
previous year
year before
edellytys
prerequisite
requirement
edesmennyt
deceased
edessä
in front of
edestakaisin
back and forth
edestakaisneule
garter stitch [knitting]teks.
edistys
progress [advancement to a higher or more developed state]
edustajainhuone
House of Representatives [esp. Am.]pol.
eebenpuu
ebony
eestaas [arki.]
back and forth
Eesti [puhe.] [vanh.]
Estonia <.ee>geogr.
eestiläinen
Estonian
Estonianetn.
Eeva
Evenimis.raam.
efekti
effect
egoisti
egoist
egotist
egoistinen
egoistic
Egypti
Egypt <.eg>
egyptiläinen
Egyptianetn.
Egyptian
Egyptin arabitasavalta
Arab Republic of Egyptgeogr.pol.
egyptinkilpikonna [Testudo kleinmanni, syn.: T. leithii, T. werneri]
Egyptian tortoisezool.T
Kleinmann's tortoisezool.T
Leith's tortoisezool.T
egyptinkobra [Naja haje]
Egyptian cobrazool.T
egyptinkoirankuonolepakko [Rousettus egyptiacus]
Egyptian fruit batzool.T
Egyptian rousettezool.T
egyptologi
Egyptologistammatitarkeol.tiede
egyptologia
Egyptologytiede
ehdokaslista
slate [Am.]pol.
ehdokkuus
candidacy
ehdollinen rangaistus
suspended sentenceoikeust.
ehdotus
suggestion
ehjä
intact
ehkä
maybe
ehkäisytoimi
preventive measure
ei
no
Ei hätää!
No problem! <np>
Ei kahta ilman kolmatta.
No two ones without a third onesanonta
Ei kestä!
You're welcome!
ei lintu eikä kala [idiomi]
neither fish nor fowl [idiom]
ei mikään
nothing
ei mitään
nothing
ei mitenkään
(in) no way
by no means
not in any way
Ei savua ilman tulta.
No smoke without fire.sanonta
Ei tule kysymykseen!
Out of the question!
ei vielä
not yet
eilen
yesterday
eilispäivä
yesterday
Einari Rapu [Paavo Pesusieni]
Eugene H. Krabs | Mr. Krabs [SpongeBob SquarePants]RadioTVF
Einsteinin risti
Einstein Crosstähdi.
einsteinium <Es>
einsteinium <Es>kem.
ejakulaatio
ejaculationbiol
ejakuloida
to ejaculatebiol
Ekho
Echo [Greek mountain nymph]myt.
ekklesiologia
ecclesiologytiedeusk.
ekliptika
ecliptictähdi.
eklogiitti
eclogitegeol.
ekologia
ecologyekol.tiede
ekologisesti
ecologicallybiolekol.
ekonomia
economicsekonomia
eksentrikko
eccentric
eksentrisyys
eccentricity
ekshibitionismi
exhibitionismpsyk.
ekshibitionistinen
exhibitionistpsyk.
eksistentialismi
existentialismfilos.
eksobiologia
exobiologybioltähdi.tiede
eksogeeninen
exogenic
eksokuu
exomoontähdi.
eksoottinen
exotic
eksosfääri
exospheremeteo.tähdi.
eksoskeleton
exoskeletonbiollää
eksoterminen
exothermicfys.kem.
ekspertti
expert
eksplisiittinen
explicit
ekspressionismi
expressionism
ekstremismi
extremismpol.usk.
ekumeeninen
ecumenicalusk.
ekumenia
ecumenismusk.
ekvilibristi
equilibrist
El Salvador
El Salvadorgeogr.
elää
to live
eläin
animal
eläinklinikka
animal cliniceläinl.
eläinklinikka [pieneläinklinikka]
veterinary clinic [small animal clinic]eläinl.
eläinlääkäri
vet [esp. Br.]ammatiteläinl.
veterinarian [Am.]ammatiteläinl.
eläinlääkäri [ELL]
veterinary surgeoneläinl.
kirj.
e-kirja
e-book [short for: electronic book]
kirj.
e-kirja
electronic book <e-book>
geogr.
Ecuador
Ecuador
ecuadorilainenEcuadorian
etn.
ecuadorilainen
Ecuadorian
orn.T
ecuadorinvarpuspöllö [Glaucidium nubicola]
cloud-forest pygmy owl
edelläahead
edellisvuosiprevious year
edellisvuosiyear before
edellytysprerequisite
edellytysrequirement
edesmennytdeceased
edessäin front of
edestakaisinback and forth
teks.
edestakaisneule
garter stitch [knitting]
edistysprogress [advancement to a higher or more developed state]
pol.
edustajainhuone
House of Representatives [esp. Am.]
eebenpuuebony
eestaas [arki.]back and forth
geogr.
Eesti [puhe.] [vanh.]
Estonia <.ee>
eestiläinenEstonian
etn.
eestiläinen
Estonian
nimis.raam.
Eeva
Eve
efektieffect
egoistiegoist
egoistiegotist
egoistinenegoistic
EgyptiEgypt <.eg>
etn.
egyptiläinen
Egyptian
egyptiläinenEgyptian
geogr.pol.
Egyptin arabitasavalta
Arab Republic of Egypt
zool.T
egyptinkilpikonna [Testudo kleinmanni, syn.: T. leithii, T. werneri]
Egyptian tortoise
zool.T
egyptinkilpikonna [Testudo kleinmanni, syn.: T. leithii, T. werneri]
Kleinmann's tortoise
zool.T
egyptinkilpikonna [Testudo kleinmanni, syn.: T. leithii, T. werneri]
Leith's tortoise
zool.T
egyptinkobra [Naja haje]
Egyptian cobra
zool.T
egyptinkoirankuonolepakko [Rousettus egyptiacus]
Egyptian fruit bat
zool.T
egyptinkoirankuonolepakko [Rousettus egyptiacus]
Egyptian rousette
ammatitarkeol.tiede
egyptologi
Egyptologist
tiede
egyptologia
Egyptology
pol.
ehdokaslista
slate [Am.]
ehdokkuuscandidacy
oikeust.
ehdollinen rangaistus
suspended sentence
ehdotussuggestion
ehjäintact
ehkämaybe
ehkäisytoimipreventive measure
eino
Ei hätää!No problem! <np>
sanonta
Ei kahta ilman kolmatta.
No two ones without a third one
Ei kestä!You're welcome!
ei lintu eikä kala [idiomi]neither fish nor fowl [idiom]
ei mikäännothing
ei mitäännothing
ei mitenkään(in) no way
ei mitenkäänby no means
ei mitenkäännot in any way
sanonta
Ei savua ilman tulta.
No smoke without fire.
Ei tule kysymykseen!Out of the question!
ei vielänot yet
eilenyesterday
eilispäiväyesterday
RadioTVF
Einari Rapu [Paavo Pesusieni]
Eugene H. Krabs | Mr. Krabs [SpongeBob SquarePants]
tähdi.
Einsteinin risti
Einstein Cross
kem.
einsteinium <Es>
einsteinium <Es>
biol
ejakulaatio
ejaculation
biol
ejakuloida
to ejaculate
myt.
Ekho
Echo [Greek mountain nymph]
tiedeusk.
ekklesiologia
ecclesiology
tähdi.
ekliptika
ecliptic
geol.
eklogiitti
eclogite
ekol.tiede
ekologia
ecology
biolekol.
ekologisesti
ecologically
ekonomia
ekonomia
economics
eksentrikkoeccentric
eksentrisyyseccentricity
psyk.
ekshibitionismi
exhibitionism
psyk.
ekshibitionistinen
exhibitionist
filos.
eksistentialismi
existentialism
bioltähdi.tiede
eksobiologia
exobiology
eksogeeninenexogenic
tähdi.
eksokuu
exomoon
eksoottinenexotic
meteo.tähdi.
eksosfääri
exosphere
biollää
eksoskeleton
exoskeleton
fys.kem.
eksoterminen
exothermic
eksperttiexpert
eksplisiittinenexplicit
ekspressionismiexpressionism
pol.usk.
ekstremismi
extremism
usk.
ekumeeninen
ecumenical
usk.
ekumenia
ecumenism
ekvilibristiequilibrist
geogr.
El Salvador
El Salvador
elääto live
eläinanimal
eläinl.
eläinklinikka
animal clinic
eläinl.
eläinklinikka [pieneläinklinikka]
veterinary clinic [small animal clinic]
ammatiteläinl.
eläinlääkäri
vet [esp. Br.]
ammatiteläinl.
eläinlääkäri
veterinarian [Am.]
eläinl.
eläinlääkäri [ELL]
veterinary surgeon
Page 1 of 8 for the letter E in the Finnish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022