Page 1 of 11 for the letter H in the Finnish-English dictionary
hääkakku
wedding cakegastr.
hääkellot [kuv.]
wedding bells [fig.]
haaksirikko
shipwreck [the event]naut.
haaksirikkoinen
castawaynaut.
shipwreckednaut.
shipwrecked (person)naut.
haaksirikkoutua [myös kuv.]
to suffer shipwreck [also fig.]
häälahja
wedding gift
häämatka
honeymoon (trip)
wedding trip
haamukirjoittaja
ghostwriterkirj.
hääpäivä [häidenviettopäivä]
wedding day
hääpäivä [vuosipäivä]
anniversary [wedding anniversary]
haapakiitäjä [Laothoe amurensis]
aspen hawk-mothentom.T
haapanirkko [Notodonta tritophus]
three-humped prominent [moth]entom.T
hääpari
bride and bridegroom
bride and groom
hääpuku
bridal gown
wedding dress
wedding gown
haarahaukka [Milvus migrans]
black kiteorn.T
haarukka
fork
haarukkapurje
gaff sailnaut.
haaska [eläimen raato]
carcass
carrion
haastatella
to interview
haastattelija
interviewer
haastattelu
interviewjourn.RadioTV
häät {pl}
marriage {sg}
wedding {sg}
haava
wound
haaveilija
dreamer
häävieras
wedding guest
haavoittunut
hurt
hääyö
wedding night
hadroni
hadronfys.
haflinginhevonen
Haflinger (horse)hevos.zool.T
hafnium <Hf>
hafnium <Hf>kem.
hagiografia
hagiographykirj.usk.
häijyys
viciousness
wickedness
häikäilemätön
unscrupulous
häikäilemättömyys
unscrupulousness
haima
pancreasanat.
häiritä
to bother
to disturb
häiritsemätön
undisturbed
haista
to smell
haistaa
to smell
haistella
to smell [sniff]
haitari
accordionmus.
Haiti
Haitigeogr.
haitilainen
Haitian
Haitianetn.
haitintornipöllö [Tyto glaucops]
ashy-faced owlorn.T
haitta
disadvantage
haittaohjelma
malicious softwaretieto.
malware <MW>tieto.
häivänirkko [Leucodonta bicoloria]
white prominent [moth]entom.T
hajamielinen
absent-minded
scatterbrained
hajamielisesti
absent-mindedly
hajamielisyys
absent-mindedness
absentmindedness
hajareisin
astride
haju
smell
hajuaisti
sense of smell
hajuherne [Lathyrus odoratus]
sweet peabot.T
hajulukko
trap [plumbing]tekno.
hajupommi
stench bomb [Am.]
stink bomb
hajuste
perfume
hajuvesi
perfume
hajuvesipullo
perfume bottlekosm.
hakaneula
safety pin
hakea
to get [fetch]
to seek
hakija
applicant
hakkuuaukko
clear-felled areametsät.
hakusana
headword
keyword
hakutulos
search result
halata
to hug
halkaisija
diametermat.
hallanvaara
danger of frostmeteo.
Halleyn komeetta
Halley's Comettähdi.
hallikirkko [useampilaivainen pitkäkirkko] [gotiikassa]
hall churcharkk.usk.
hallinto
administrationhall.
hallita
to rule
hallitsija
monarch
sovereign
hallitsijasuku
dynasty
hallituskriisi
governmental crisispol.
hallituspuolue
governing partypol.
halloween
Halloween
halogeenilamppu
halogen lampelektr.
halpa
cheap
Haluatko ... ?
Would you like to ... ?
halukas
ready
haluta
to want
gastr.
hääkakku
wedding cake
hääkellot [kuv.]wedding bells [fig.]
naut.
haaksirikko
shipwreck [the event]
naut.
haaksirikkoinen
castaway
naut.
haaksirikkoinen
shipwrecked
naut.
haaksirikkoinen
shipwrecked (person)
haaksirikkoutua [myös kuv.]to suffer shipwreck [also fig.]
häälahjawedding gift
häämatkahoneymoon (trip)
häämatkawedding trip
kirj.
haamukirjoittaja
ghostwriter
hääpäivä [häidenviettopäivä]wedding day
hääpäivä [vuosipäivä]anniversary [wedding anniversary]
entom.T
haapakiitäjä [Laothoe amurensis]
aspen hawk-moth
entom.T
haapanirkko [Notodonta tritophus]
three-humped prominent [moth]
hääparibride and bridegroom
hääparibride and groom
hääpukubridal gown
hääpukuwedding dress
hääpukuwedding gown
orn.T
haarahaukka [Milvus migrans]
black kite
haarukkafork
naut.
haarukkapurje
gaff sail
haaska [eläimen raato]carcass
haaska [eläimen raato]carrion
haastatellato interview
haastattelijainterviewer
journ.RadioTV
haastattelu
interview
häät {pl}marriage {sg}
häät {pl}wedding {sg}
haavawound
haaveilijadreamer
häävieraswedding guest
haavoittunuthurt
hääyöwedding night
fys.
hadroni
hadron
hevos.zool.T
haflinginhevonen
Haflinger (horse)
kem.
hafnium <Hf>
hafnium <Hf>
kirj.usk.
hagiografia
hagiography
häijyysviciousness
häijyyswickedness
häikäilemätönunscrupulous
häikäilemättömyysunscrupulousness
anat.
haima
pancreas
häiritäto bother
häiritäto disturb
häiritsemätönundisturbed
haistato smell
haistaato smell
haistellato smell [sniff]
mus.
haitari
accordion
geogr.
Haiti
Haiti
haitilainenHaitian
etn.
haitilainen
Haitian
orn.T
haitintornipöllö [Tyto glaucops]
ashy-faced owl
haittadisadvantage
tieto.
haittaohjelma
malicious software
tieto.
haittaohjelma
malware <MW>
entom.T
häivänirkko [Leucodonta bicoloria]
white prominent [moth]
hajamielinenabsent-minded
hajamielinenscatterbrained
hajamielisestiabsent-mindedly
hajamielisyysabsent-mindedness
hajamielisyysabsentmindedness
hajareisinastride
hajusmell
hajuaistisense of smell
bot.T
hajuherne [Lathyrus odoratus]
sweet pea
tekno.
hajulukko
trap [plumbing]
hajupommistench bomb [Am.]
hajupommistink bomb
hajusteperfume
hajuvesiperfume
kosm.
hajuvesipullo
perfume bottle
hakaneulasafety pin
hakeato get [fetch]
hakeato seek
hakijaapplicant
metsät.
hakkuuaukko
clear-felled area
hakusanaheadword
hakusanakeyword
hakutulossearch result
halatato hug
mat.
halkaisija
diameter
meteo.
hallanvaara
danger of frost
tähdi.
Halleyn komeetta
Halley's Comet
arkk.usk.
hallikirkko [useampilaivainen pitkäkirkko] [gotiikassa]
hall church
hall.
hallinto
administration
hallitato rule
hallitsijamonarch
hallitsijasovereign
hallitsijasukudynasty
pol.
hallituskriisi
governmental crisis
pol.
hallituspuolue
governing party
halloweenHalloween
elektr.
halogeenilamppu
halogen lamp
halpacheap
Haluatko ... ?Would you like to ... ?
halukasready
halutato want
Page 1 of 11 for the letter H in the Finnish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022