Page 1 of 16 for the letter H in the Finnish-English dictionary
H'erson
Kherson [Ukraine]geogr.
Haag
The Haguegeogr.
hääkakku
wedding cakegastr.
hääkellot [kuv.]
wedding bells [fig.]
haaksirikko
shipwreck [the event]naut.
haaksirikkoinen
castawaynaut.
shipwreckednaut.
shipwrecked (person)naut.
haaksirikkoutua [myös kuv.]
to suffer shipwreck [also fig.]
häälahja
wedding gift
haalarihousut {pl}
dungarees {pl} [esp. Br.]vaate
overalls {pl} [one pair] [with bib and braces]vaate
häämatka
honeymoon (trip)
wedding trip
haamukirjoittaja
ghostwriterkirj.
hääpäivä [häidenviettopäivä]
wedding day
hääpäivä [vuosipäivä]
anniversary [wedding anniversary]
haapakiitäjä [Laothoe amurensis]
aspen hawk-mothentom.T
haapanirkko [Notodonta tritophus]
three-humped prominent [moth]entom.T
hääpari
bride and bridegroom
bride and groom
hääpuku
bridal gown
wedding dress
wedding gown
haarahaukka [Milvus migrans]
black kiteorn.T
haaraväli
crotchvaate
haaremi [myös kuv.]
harem [also fig.] [also hum.]arkk.usk.
haaroitus
branching
haarukka
fork
haarukkapurje
gaff sailnaut.
haarukkavaunu
pallet truck
haaska [eläimen raato]
carcass
carrion
haaskaeläin
scavengerzool.
haastatella
to interview
haastattelija
interviewer
haastattelu
interviewjourn.RadioTV
häät {pl}
marriage {sg}
wedding {sg}
haava
wound
haaveilija
dreamer
haavi
hand netentom.iktyo.
häävieras
wedding guest
haavoittaa
to injure
to wound
haavoittua
to get hurt
haavoittunut
hurt
Haavoittunut enkeli [Hugo Simberg]
The Wounded Angeltaide
hääyö
wedding night
haba [slangi] [hauis]
biceps {sg}anat.
Hädässä ystävä tunnetaan.
A friend in need is a friend indeed.sanan
hadroni
hadronfys.
haflinger
Haflinger (horse)hevos.zool.T
haflinginhevonen
Haflinger (horse)hevos.zool.T
hafnium <Hf>
hafnium <Hf>kem.
hagiografia
hagiographykirj.usk.
häijyys
viciousness
wickedness
häikäilemätön
unscrupulous
häikäilemättömyys
unscrupulousness
Hailuoto [ruots. Karlö]
Hailuotogeogr.
haima
pancreasanat.
haimasyöpä
pancreatic cancerlää
häiritä
to bother
to disturb
häiritsemätön
undisturbed
haiseva
smelly
stinking
stinky
haista
to smell
haistaa
to smell
haistella
to smell [sniff]
haitari
accordionmus.
Haiti
Haitigeogr.
haitilainen
Haitian
Haitianetn.
haitintornipöllö [Tyto glaucops]
ashy-faced owlorn.T
haitta
disadvantage
haittaohjelma
malicious softwaretieto.
malware <MW>tieto.
häivänirkko [Leucodonta bicoloria]
white prominent [moth]entom.T
hajamielinen
absent-minded
scatterbrained
hajamielisesti
absent-mindedly
hajamielisyys
absent-mindedness
absentmindedness
hajareisin
astride
haje <S>
entropy <S>fys.
haju
smell
hajuaisti
sense of smell
hajuhermo [Nervus olfactorius]
olfactory nerveanat.eläinl.
hajuherne [Lathyrus odoratus]
sweet peabot.T
hajulukko
trap [plumbing]tekno.
hajupommi
stench bomb [Am.]
stink bomb
hajustamaton
unperfumedkosm.
hajuste
perfume
hajuton
odorless [Am.]
odourless [Br.]
scentless
geogr.
H'erson
Kherson [Ukraine]
geogr.
Haag
The Hague
gastr.
hääkakku
wedding cake
hääkellot [kuv.]wedding bells [fig.]
naut.
haaksirikko
shipwreck [the event]
naut.
haaksirikkoinen
castaway
naut.
haaksirikkoinen
shipwrecked
naut.
haaksirikkoinen
shipwrecked (person)
haaksirikkoutua [myös kuv.]to suffer shipwreck [also fig.]
häälahjawedding gift
vaate
haalarihousut {pl}
dungarees {pl} [esp. Br.]
vaate
haalarihousut {pl}
overalls {pl} [one pair] [with bib and braces]
häämatkahoneymoon (trip)
häämatkawedding trip
kirj.
haamukirjoittaja
ghostwriter
hääpäivä [häidenviettopäivä]wedding day
hääpäivä [vuosipäivä]anniversary [wedding anniversary]
entom.T
haapakiitäjä [Laothoe amurensis]
aspen hawk-moth
entom.T
haapanirkko [Notodonta tritophus]
three-humped prominent [moth]
hääparibride and bridegroom
hääparibride and groom
hääpukubridal gown
hääpukuwedding dress
hääpukuwedding gown
orn.T
haarahaukka [Milvus migrans]
black kite
vaate
haaraväli
crotch
arkk.usk.
haaremi [myös kuv.]
harem [also fig.] [also hum.]
haaroitusbranching
haarukkafork
naut.
haarukkapurje
gaff sail
haarukkavaunupallet truck
haaska [eläimen raato]carcass
haaska [eläimen raato]carrion
zool.
haaskaeläin
scavenger
haastatellato interview
haastattelijainterviewer
journ.RadioTV
haastattelu
interview
häät {pl}marriage {sg}
häät {pl}wedding {sg}
haavawound
haaveilijadreamer
entom.iktyo.
haavi
hand net
häävieraswedding guest
haavoittaato injure
haavoittaato wound
haavoittuato get hurt
haavoittunuthurt
taide
Haavoittunut enkeli [Hugo Simberg]
The Wounded Angel
hääyöwedding night
anat.
haba [slangi] [hauis]
biceps {sg}
sanan
Hädässä ystävä tunnetaan.
A friend in need is a friend indeed.
fys.
hadroni
hadron
hevos.zool.T
haflinger
Haflinger (horse)
hevos.zool.T
haflinginhevonen
Haflinger (horse)
kem.
hafnium <Hf>
hafnium <Hf>
kirj.usk.
hagiografia
hagiography
häijyysviciousness
häijyyswickedness
häikäilemätönunscrupulous
häikäilemättömyysunscrupulousness
geogr.
Hailuoto [ruots. Karlö]
Hailuoto
anat.
haima
pancreas
lää
haimasyöpä
pancreatic cancer
häiritäto bother
häiritäto disturb
häiritsemätönundisturbed
haisevasmelly
haisevastinking
haisevastinky
haistato smell
haistaato smell
haistellato smell [sniff]
mus.
haitari
accordion
geogr.
Haiti
Haiti
haitilainenHaitian
etn.
haitilainen
Haitian
orn.T
haitintornipöllö [Tyto glaucops]
ashy-faced owl
haittadisadvantage
tieto.
haittaohjelma
malicious software
tieto.
haittaohjelma
malware <MW>
entom.T
häivänirkko [Leucodonta bicoloria]
white prominent [moth]
hajamielinenabsent-minded
hajamielinenscatterbrained
hajamielisestiabsent-mindedly
hajamielisyysabsent-mindedness
hajamielisyysabsentmindedness
hajareisinastride
fys.
haje <S>
entropy <S>
hajusmell
hajuaistisense of smell
anat.eläinl.
hajuhermo [Nervus olfactorius]
olfactory nerve
bot.T
hajuherne [Lathyrus odoratus]
sweet pea
tekno.
hajulukko
trap [plumbing]
hajupommistench bomb [Am.]
hajupommistink bomb
kosm.
hajustamaton
unperfumed
hajusteperfume
hajutonodorless [Am.]
hajutonodourless [Br.]
hajutonscentless
Page 1 of 16 for the letter H in the Finnish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024