Page 1 of 6 for the letter I in the Finnish-English dictionary
iänmääritys
dating [age determination]
Iapetos
Iapetusmyt.
Japetus [Iapetus]myt.tähdi.
iberiankätilösammakko [Alytes cisternasii]
Iberian midwife toadzool.T
iberianrusakko [Lepus granatensis]
Granada harezool.T
Iberian harezool.T
iberiansammakko [Rana iberica]
Iberian frogzool.T
Iberian stream frogzool.T
ibuprofeeni
ibuprofenfarmasiakem.
idän
eastern
Idän pikajunan arvoitus
Murder on the Orient Express [Agatha Christie]elok.kirj.F
idänhäränsilmä [Hyponephele lycaon]
dusky meadow brown (butterfly)entom.T
idänkattohaikara [Ciconia boyciana]
Japanese white storkorn.T
Oriental (white) storkorn.T
idänkoukkukakadu [Cacatua tenuirostris]
long-billed corellaorn.T
slender-billed corellaorn.T
idänniittyperhonen [Coenonympha glycerion]
chestnut heath [butterfly]entom.T
idänpäästäinen [Sorex caecutiens]
Laxmann's shrewzool.T
idänruohomaluri [Amytornis merrotsyi]
short-tailed grasswrenorn.T
idänturturikyyhky [Streptopelia orientalis]
Oriental turtle doveorn.T
rufous turtle doveorn.T
idea
idea
ideaali
ideal
ideaalinen
ideal
idealismi
idealism
idealisti
idealist
idealistinen
idealistic
idempotenssi
idempotencemat.tieto.
identiteettivarkaus
identity theftoikeust.tieto.
identtinen
identical
identtisesti
identically
identtiset kaksoset
identical twins
identtisyys
identity
ideologi
ideologist
ideologue
ideologia
ideology
ideologinen
ideological
idiomi
idiomkiel.
Idiootti [Fjodor Dostojevski]
The Idiot [Fyodor Dostoevsky]kirj.F
idioottimainen
idiotic
idioottivarma [arki.]
foolproof
idiot-proof [coll.]
Idmon
Idmon {m}myt.
idylli
idyll
idyllinen
idyllic
idyllisesti
idyllically
ientulehdus
gingivitishammasl.
ignoranssi
ignorance
ihailevasti
adoringly
ihailla
to admire
ihan
quite
Ihan sama.
I don't care.
ihana
beautiful
great
lovely
wonderful
ihannoida
to idolise [Br.]
to idolize
ihannointi
idolization
idolizing
ihmeellinen
odd
ihminen
human
human being
ihmisapina
anthropoid apezool.T
apezool.T
ihmiset
men
ihmisjoukko
crowd (of people)
ihmiskauppa
human trafficking
iho
skinanat.
ihokarva
body hairanat.
ihomato
blackheadlää
comedolää
ihonalainen
hypodermiclää
subcutaneouslää
ihonkuorintavoide
peelingkosm.
ihonsiirto
skin graftlää
ihonväri
complexion
skin color [Am.]
skin colour [Br.]
ihonvärinen
skin-colored [Am.]
skin-coloured [Br.]
ihosyöpä
skin cancerlää
ihotauti
skin diseaselää
ihotautilääkäri
dermatologistammatitlää
ihotautioppi
dermatologyläätiede
ihottuma
rashlää
ihovoide
skin creamkosm.
iibisnokka [Ibidorhyncha struthersii]
ibisbillorn.T
iilimato
bloodsuckerzool.T
leechzool.T
iiris
irisanat.
ikäero
age difference
difference in age
ikäluokka
age group
ikätoveri
age-mate
peer [person of the same age]
ikävä
bad
Ikävä kyllä...
I'm afraid ...
ikävöidä
to miss
ikävystyttävyys
tedium
iänmääritysdating [age determination]
myt.
Iapetos
Iapetus
myt.tähdi.
Iapetos
Japetus [Iapetus]
zool.T
iberiankätilösammakko [Alytes cisternasii]
Iberian midwife toad
zool.T
iberianrusakko [Lepus granatensis]
Granada hare
zool.T
iberianrusakko [Lepus granatensis]
Iberian hare
zool.T
iberiansammakko [Rana iberica]
Iberian frog
zool.T
iberiansammakko [Rana iberica]
Iberian stream frog
farmasiakem.
ibuprofeeni
ibuprofen
idäneastern
elok.kirj.F
Idän pikajunan arvoitus
Murder on the Orient Express [Agatha Christie]
entom.T
idänhäränsilmä [Hyponephele lycaon]
dusky meadow brown (butterfly)
orn.T
idänkattohaikara [Ciconia boyciana]
Japanese white stork
orn.T
idänkattohaikara [Ciconia boyciana]
Oriental (white) stork
orn.T
idänkoukkukakadu [Cacatua tenuirostris]
long-billed corella
orn.T
idänkoukkukakadu [Cacatua tenuirostris]
slender-billed corella
entom.T
idänniittyperhonen [Coenonympha glycerion]
chestnut heath [butterfly]
zool.T
idänpäästäinen [Sorex caecutiens]
Laxmann's shrew
orn.T
idänruohomaluri [Amytornis merrotsyi]
short-tailed grasswren
orn.T
idänturturikyyhky [Streptopelia orientalis]
Oriental turtle dove
orn.T
idänturturikyyhky [Streptopelia orientalis]
rufous turtle dove
ideaidea
ideaaliideal
ideaalinenideal
idealismiidealism
idealistiidealist
idealistinenidealistic
mat.tieto.
idempotenssi
idempotence
oikeust.tieto.
identiteettivarkaus
identity theft
identtinenidentical
identtisestiidentically
identtiset kaksosetidentical twins
identtisyysidentity
ideologiideologist
ideologiideologue
ideologiaideology
ideologinenideological
kiel.
idiomi
idiom
kirj.F
Idiootti [Fjodor Dostojevski]
The Idiot [Fyodor Dostoevsky]
idioottimainenidiotic
idioottivarma [arki.]foolproof
idioottivarma [arki.]idiot-proof [coll.]
myt.
Idmon
Idmon {m}
idylliidyll
idyllinenidyllic
idyllisestiidyllically
hammasl.
ientulehdus
gingivitis
ignoranssiignorance
ihailevastiadoringly
ihaillato admire
ihanquite
Ihan sama.I don't care.
ihanabeautiful
ihanagreat
ihanalovely
ihanawonderful
ihannoidato idolise [Br.]
ihannoidato idolize
ihannointiidolization
ihannointiidolizing
ihmeellinenodd
ihminenhuman
ihminenhuman being
zool.T
ihmisapina
anthropoid ape
zool.T
ihmisapina
ape
ihmisetmen
ihmisjoukkocrowd (of people)
ihmiskauppahuman trafficking
anat.
iho
skin
anat.
ihokarva
body hair
lää
ihomato
blackhead
lää
ihomato
comedo
lää
ihonalainen
hypodermic
lää
ihonalainen
subcutaneous
kosm.
ihonkuorintavoide
peeling
lää
ihonsiirto
skin graft
ihonväricomplexion
ihonväriskin color [Am.]
ihonväriskin colour [Br.]
ihonvärinenskin-colored [Am.]
ihonvärinenskin-coloured [Br.]
lää
ihosyöpä
skin cancer
lää
ihotauti
skin disease
ammatitlää
ihotautilääkäri
dermatologist
läätiede
ihotautioppi
dermatology
lää
ihottuma
rash
kosm.
ihovoide
skin cream
orn.T
iibisnokka [Ibidorhyncha struthersii]
ibisbill
zool.T
iilimato
bloodsucker
zool.T
iilimato
leech
anat.
iiris
iris
ikäeroage difference
ikäerodifference in age
ikäluokkaage group
ikätoveriage-mate
ikätoveripeer [person of the same age]
ikäväbad
Ikävä kyllä...I'm afraid ...
ikävöidäto miss
ikävystyttävyystedium
Page 1 of 6 for the letter I in the Finnish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022