Page 1 of 8 for the letter I in the Finnish-English dictionary
iäkäs
aged
elderly
iänikuinen [ikivanha]
age-old
very old
iänikuinen [loputon]
endless
iänmääritys
dating [age determination]
Iapetos
Iapetusmyt.
Japetus [Iapetus]myt.tähdi.
iberiankätilösammakko [Alytes cisternasii]
Iberian midwife toadzool.T
iberianrusakko [Lepus granatensis]
Granada harezool.T
Iberian harezool.T
iberiansammakko [Rana iberica]
Iberian frogzool.T
Iberian stream frogzool.T
Ibiza
Ibizageogr.
ibuprofeeni
ibuprofenfarmasiakem.
idän
eastern
Idän pikajunan arvoitus
Murder on the Orient Express [Agatha Christie]elok.kirj.F
idänhäränsilmä [Hyponephele lycaon]
dusky meadow brown (butterfly)entom.T
idänkattohaikara [Ciconia boyciana]
Japanese white storkorn.T
Oriental (white) storkorn.T
idänkoukkukakadu [Cacatua tenuirostris]
long-billed corellaorn.T
slender-billed corellaorn.T
idänniittyperhonen [Coenonympha glycerion]
chestnut heath [butterfly]entom.T
idänpäästäinen [Sorex caecutiens]
Laxmann's shrewzool.T
idänruohomaluri [Amytornis merrotsyi]
short-tailed grasswrenorn.T
idänsampi [Acipenser dabryanus]
Dabry's sturgeoniktyo.T
Yangtze sturgeoniktyo.T
idänturturikyyhky [Streptopelia orientalis]
Oriental turtle doveorn.T
rufous turtle doveorn.T
idea
idea
ideaali
ideal
ideaalinen
ideal
idealismi
idealism
idealisti
idealist
idealistinen
idealistic
idempotenssi
idempotencemat.tieto.
identiteetti
identity <ID>
identiteettivarkaus
identity theftoikeust.tieto.
identtinen
identical
identtisesti
identically
identtiset kaksoset
identical twins
identtisyys
identity
ideologi
ideologist
ideologue
ideologia
ideology
ideologinen
ideological
ideologisesti
ideologically
idiomaattinen
idiomatickiel.
idiomi
idiomkiel.
Idiootti [Fjodor Dostojevski]
The Idiot [Fyodor Dostoevsky]kirj.F
idioottimainen
idiotic
idioottivarma [arki.]
foolproof
idiot-proof [coll.]
Idmon
Idmon {m}myt.
idoli
idol
idylli
idyll
idyllinen
idyllic
idyllisesti
idyllically
ientulehdus
gingivitishammasl.
iglu
igloo
ignoranssi
ignorance
ihailevasti
adoringly
ihailla
to admire
ihan
quite
Ihan sama.
I don't care.
ihana
beautiful
great
lovely
wonderful
ihannoida
to idolise [Br.]
to idolize
ihannointi
idolization
idolizing
ihmeellinen
odd
ihminen
human
human being
ihmisapina
anthropoid apezool.T
apezool.T
ihmiset
men
ihmisjoukko
crowd (of people)
ihmiskauppa
human trafficking
ihmiskilpi
human shield
ihmiskunta
human kind
ihmislauma
crowd
horde [people]
ihmisoikeudet
human rights
ihmisoikeus
human right
ihmisoikeusaktivisti
human rights activistpol.
ihmissilmä
human eyeanat.
ihmissuhde
human relationship
ihmissyöjä
anthropophagus
cannibal
man-eater
maneater
ihmisviha
misanthropy
ihmisvihaaja
misanthrope
misanthropist
iho
skinanat.
ihokarva
body hairanat.
ihomato
blackheadlää
iäkäsaged
iäkäselderly
iänikuinen [ikivanha]age-old
iänikuinen [ikivanha]very old
iänikuinen [loputon]endless
iänmääritysdating [age determination]
myt.
Iapetos
Iapetus
myt.tähdi.
Iapetos
Japetus [Iapetus]
zool.T
iberiankätilösammakko [Alytes cisternasii]
Iberian midwife toad
zool.T
iberianrusakko [Lepus granatensis]
Granada hare
zool.T
iberianrusakko [Lepus granatensis]
Iberian hare
zool.T
iberiansammakko [Rana iberica]
Iberian frog
zool.T
iberiansammakko [Rana iberica]
Iberian stream frog
geogr.
Ibiza
Ibiza
farmasiakem.
ibuprofeeni
ibuprofen
idäneastern
elok.kirj.F
Idän pikajunan arvoitus
Murder on the Orient Express [Agatha Christie]
entom.T
idänhäränsilmä [Hyponephele lycaon]
dusky meadow brown (butterfly)
orn.T
idänkattohaikara [Ciconia boyciana]
Japanese white stork
orn.T
idänkattohaikara [Ciconia boyciana]
Oriental (white) stork
orn.T
idänkoukkukakadu [Cacatua tenuirostris]
long-billed corella
orn.T
idänkoukkukakadu [Cacatua tenuirostris]
slender-billed corella
entom.T
idänniittyperhonen [Coenonympha glycerion]
chestnut heath [butterfly]
zool.T
idänpäästäinen [Sorex caecutiens]
Laxmann's shrew
orn.T
idänruohomaluri [Amytornis merrotsyi]
short-tailed grasswren
iktyo.T
idänsampi [Acipenser dabryanus]
Dabry's sturgeon
iktyo.T
idänsampi [Acipenser dabryanus]
Yangtze sturgeon
orn.T
idänturturikyyhky [Streptopelia orientalis]
Oriental turtle dove
orn.T
idänturturikyyhky [Streptopelia orientalis]
rufous turtle dove
ideaidea
ideaaliideal
ideaalinenideal
idealismiidealism
idealistiidealist
idealistinenidealistic
mat.tieto.
idempotenssi
idempotence
identiteettiidentity <ID>
oikeust.tieto.
identiteettivarkaus
identity theft
identtinenidentical
identtisestiidentically
identtiset kaksosetidentical twins
identtisyysidentity
ideologiideologist
ideologiideologue
ideologiaideology
ideologinenideological
ideologisestiideologically
kiel.
idiomaattinen
idiomatic
kiel.
idiomi
idiom
kirj.F
Idiootti [Fjodor Dostojevski]
The Idiot [Fyodor Dostoevsky]
idioottimainenidiotic
idioottivarma [arki.]foolproof
idioottivarma [arki.]idiot-proof [coll.]
myt.
Idmon
Idmon {m}
idoliidol
idylliidyll
idyllinenidyllic
idyllisestiidyllically
hammasl.
ientulehdus
gingivitis
igluigloo
ignoranssiignorance
ihailevastiadoringly
ihaillato admire
ihanquite
Ihan sama.I don't care.
ihanabeautiful
ihanagreat
ihanalovely
ihanawonderful
ihannoidato idolise [Br.]
ihannoidato idolize
ihannointiidolization
ihannointiidolizing
ihmeellinenodd
ihminenhuman
ihminenhuman being
zool.T
ihmisapina
anthropoid ape
zool.T
ihmisapina
ape
ihmisetmen
ihmisjoukkocrowd (of people)
ihmiskauppahuman trafficking
ihmiskilpihuman shield
ihmiskuntahuman kind
ihmislaumacrowd
ihmislaumahorde [people]
ihmisoikeudethuman rights
ihmisoikeushuman right
pol.
ihmisoikeusaktivisti
human rights activist
anat.
ihmissilmä
human eye
ihmissuhdehuman relationship
ihmissyöjäanthropophagus
ihmissyöjäcannibal
ihmissyöjäman-eater
ihmissyöjämaneater
ihmisvihamisanthropy
ihmisvihaajamisanthrope
ihmisvihaajamisanthropist
anat.
iho
skin
anat.
ihokarva
body hair
lää
ihomato
blackhead
Page 1 of 8 for the letter I in the Finnish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023