Page 1 of 31 for the letter K in the Finnish-English dictionary
kaadin
jug
kaakao [kuuma kaakaojuoma]
hot chocolategastr.
kaakaojauhe
cocoa powdergastr.
kaakaovoi
cocoa buttergastr.
kaakeli
(glazed) tilerake.
kaakelileikkuri
tile cuttertyökalut
kaakeliuuni
tiled stove
kaakeloida
to tile
kaakko
southeast <SE>
kaakkoinen
southeastern
Kaakkois-Aasia
Southeast Asiageogr.
kaakkoisaasialainen
Southeast Asian
kaakkoisrannikko
south-east coastgeogr.
southeastern coastgeogr.
kaakkuri [Gavia stellata]
red-throated diverorn.T
kaali
cabbage
kaalikääryle
stuffed cabbage rollgastr.
kaaliohdake [Cirsium oleraceum]
cabbage thistlebot.T
Siberian thistlebot.T
kaalirapi [Brasica oleracea var. gongylodes]
kohlrabibot.gastr.T
kaalirapi [Brassica oleracea var. gongylodes]
German turnipbot.gastr.T
turnip cabbagebot.gastr.T
kaalisalaatti
coleslawgastr.
slaw [esp. Am. or Can. for: coleslaw]gastr.
kaalivalvatti [Sonchus oleraceus]
annual sow thistlebot.T
common sowthistlebot.T
hare's colwortbot.T
hare's thistlebot.T
milky tasselbot.T
smooth sow thistlebot.T
sow thistle [common sowthistle]bot.T
kaamos
polar night
kaamosaika
polar night
kaamosmasennus
winter depressionpsyk.
käännepiste
turning pointmat.
käännös
translation
käännöslaina
calquekiel.
loan translationkiel.
käännytys
proselytismusk.
kääntää
to translate
kääntäjä
translator
käänteinen
inverse
käänteisluku
reciprocal (value)mat.
kääntöportti
turnstile
kääntöpuoli
back
kääntyä
to yawilmailu
kääntyä oikealle
to turn rightliikenne
kaaos
chaos
havoc
turmoil
kaapeli
cableelektr.naut.
kääpiö
dwarf
midget
kääpiöesikko [Primula vulgaris, syn.: P. acaulis]
(common) primrosebot.T
kääpiögalaksi
dwarf galaxytähdi.
kääpiöhevosenkenkäyökkö [Rhinolophus hipposideros]
lesser horseshoe batzool.T
kääpiöhiiri [Mus minutoides]
African pygmy mousezool.T
kääpiökaskelotti [Kogia breviceps]
pygmy sperm whalezool.T
kääpiölepakko [Pipistrellus pygmaeus]
soprano pipistrelle (bat)zool.T
kääpiömarmosetti [Cebuella pygmaea, syn.: Callithrix pygmaea]
pygmy marmosetzool.T
kääpiömiekkavalas [Feresa attenuata]
pygmy killer whalezool.T
kääpiöpinseri
miniature pinscherzool.T
kääpiösilkkiapina [Cebuella pygmaea, syn.: Callithrix pygmaea]
pygmy marmosetzool.T
kääpiösnautseri
miniature schnauzerzool.T
kääpiötähti
dwarf (star)tähdi.
kääpiövalas [Caperea marginata]
pygmy right whalezool.T
kääpiövirtahepo [Choeropsis liberiensis, syn.: Hexaprotodon liberiensis]
pygmy hippopotamuszool.T
kääpiövyötiäinen [Zaedyus pichiy]
dwarf armadillozool.T
pichizool.T
kaappaaja
hijacker
kaappari [lentokonekaappari]
hijackerilmailu
kaappi
cupboard
kaappipakastin
upright freezer
kääriäisvenhokas [Earias clorana]
cream-bordered green pea [moth]entom.T
kaariminuutti
arc minutemat.
arcminutemat.
minute of arcmat.
kaaripistesiipi [Pelosia obtusa, syn.: Paidia obtusa]
small dotted footman [moth]entom.T
kaarisekunti
arc secondmat.
arcsecondmat.
second of arcmat.
Kaarle Suuri
Charlemagnehist.
käärme
snakezool.T
käärmeenmyrkky
snake poison
snake venom
käärmekorennot {pl} [lahko Raphidioptera]
snakefliesentom.T
käärmekotka [Circaetus gallicus]
short-toed (snake) eagleorn.T
kaarne [Corvus corax]
(common) ravenorn.T
northern ravenorn.T
kaaso
bridesmaid
kaasu
gas
kaasuhana
gas tap
kaasujättiläinen
gas gianttähdi.
kaasukehä
atmosphereastronaumeteo.
kaasuliesi
gas cooker [Br.]gastr.
gas range [Am.]gastr.
gas stovegastr.
kaasunaamari
gas mask
kaasupoljin
acceleratorautot.
accelerator pedalautot.
kaadinjug
gastr.
kaakao [kuuma kaakaojuoma]
hot chocolate
gastr.
kaakaojauhe
cocoa powder
gastr.
kaakaovoi
cocoa butter
rake.
kaakeli
(glazed) tile
työkalut
kaakelileikkuri
tile cutter
kaakeliuunitiled stove
kaakeloidato tile
kaakkosoutheast <SE>
kaakkoinensoutheastern
geogr.
Kaakkois-Aasia
Southeast Asia
kaakkoisaasialainenSoutheast Asian
geogr.
kaakkoisrannikko
south-east coast
geogr.
kaakkoisrannikko
southeastern coast
orn.T
kaakkuri [Gavia stellata]
red-throated diver
kaalicabbage
gastr.
kaalikääryle
stuffed cabbage roll
bot.T
kaaliohdake [Cirsium oleraceum]
cabbage thistle
bot.T
kaaliohdake [Cirsium oleraceum]
Siberian thistle
bot.gastr.T
kaalirapi [Brasica oleracea var. gongylodes]
kohlrabi
bot.gastr.T
kaalirapi [Brassica oleracea var. gongylodes]
German turnip
bot.gastr.T
kaalirapi [Brassica oleracea var. gongylodes]
turnip cabbage
gastr.
kaalisalaatti
coleslaw
gastr.
kaalisalaatti
slaw [esp. Am. or Can. for: coleslaw]
bot.T
kaalivalvatti [Sonchus oleraceus]
annual sow thistle
bot.T
kaalivalvatti [Sonchus oleraceus]
common sowthistle
bot.T
kaalivalvatti [Sonchus oleraceus]
hare's colwort
bot.T
kaalivalvatti [Sonchus oleraceus]
hare's thistle
bot.T
kaalivalvatti [Sonchus oleraceus]
milky tassel
bot.T
kaalivalvatti [Sonchus oleraceus]
smooth sow thistle
bot.T
kaalivalvatti [Sonchus oleraceus]
sow thistle [common sowthistle]
kaamospolar night
kaamosaikapolar night
psyk.
kaamosmasennus
winter depression
mat.
käännepiste
turning point
käännöstranslation
kiel.
käännöslaina
calque
kiel.
käännöslaina
loan translation
usk.
käännytys
proselytism
kääntääto translate
kääntäjätranslator
käänteineninverse
mat.
käänteisluku
reciprocal (value)
kääntöporttiturnstile
kääntöpuoliback
ilmailu
kääntyä
to yaw
liikenne
kääntyä oikealle
to turn right
kaaoschaos
kaaoshavoc
kaaosturmoil
elektr.naut.
kaapeli
cable
kääpiödwarf
kääpiömidget
bot.T
kääpiöesikko [Primula vulgaris, syn.: P. acaulis]
(common) primrose
tähdi.
kääpiögalaksi
dwarf galaxy
zool.T
kääpiöhevosenkenkäyökkö [Rhinolophus hipposideros]
lesser horseshoe bat
zool.T
kääpiöhiiri [Mus minutoides]
African pygmy mouse
zool.T
kääpiökaskelotti [Kogia breviceps]
pygmy sperm whale
zool.T
kääpiölepakko [Pipistrellus pygmaeus]
soprano pipistrelle (bat)
zool.T
kääpiömarmosetti [Cebuella pygmaea, syn.: Callithrix pygmaea]
pygmy marmoset
zool.T
kääpiömiekkavalas [Feresa attenuata]
pygmy killer whale
zool.T
kääpiöpinseri
miniature pinscher
zool.T
kääpiösilkkiapina [Cebuella pygmaea, syn.: Callithrix pygmaea]
pygmy marmoset
zool.T
kääpiösnautseri
miniature schnauzer
tähdi.
kääpiötähti
dwarf (star)
zool.T
kääpiövalas [Caperea marginata]
pygmy right whale
zool.T
kääpiövirtahepo [Choeropsis liberiensis, syn.: Hexaprotodon liberiensis]
pygmy hippopotamus
zool.T
kääpiövyötiäinen [Zaedyus pichiy]
dwarf armadillo
zool.T
kääpiövyötiäinen [Zaedyus pichiy]
pichi
kaappaajahijacker
ilmailu
kaappari [lentokonekaappari]
hijacker
kaappicupboard
kaappipakastinupright freezer
entom.T
kääriäisvenhokas [Earias clorana]
cream-bordered green pea [moth]
mat.
kaariminuutti
arc minute
mat.
kaariminuutti
arcminute
mat.
kaariminuutti
minute of arc
entom.T
kaaripistesiipi [Pelosia obtusa, syn.: Paidia obtusa]
small dotted footman [moth]
mat.
kaarisekunti
arc second
mat.
kaarisekunti
arcsecond
mat.
kaarisekunti
second of arc
hist.
Kaarle Suuri
Charlemagne
zool.T
käärme
snake
käärmeenmyrkkysnake poison
käärmeenmyrkkysnake venom
entom.T
käärmekorennot {pl} [lahko Raphidioptera]
snakeflies
orn.T
käärmekotka [Circaetus gallicus]
short-toed (snake) eagle
orn.T
kaarne [Corvus corax]
(common) raven
orn.T
kaarne [Corvus corax]
northern raven
kaasobridesmaid
kaasugas
kaasuhanagas tap
tähdi.
kaasujättiläinen
gas giant
astronaumeteo.
kaasukehä
atmosphere
gastr.
kaasuliesi
gas cooker [Br.]
gastr.
kaasuliesi
gas range [Am.]
gastr.
kaasuliesi
gas stove
kaasunaamarigas mask
autot.
kaasupoljin
accelerator
autot.
kaasupoljin
accelerator pedal
Page 1 of 31 for the letter K in the Finnish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023