Page 1 of 6 for the letter O in the Finnish-English dictionary
obeliski
obeliskarkeol.arkk.taide
Obelix ja kumppanit
Obelix and Co.comicsF
Obelixin kaleeri
Asterix and Obelix All at SeacomicsF
objektiivi
lensvalok.
objectivekiel.
oboe
oboemus.
oboisti
oboistmus.
observatorio
observatory
Oderinhaffi
Szczecin Lagoongeogr.
Odessa
Odessageogr.
odotella
to wait
odottaa
to expect
to wait
odottaa innolla
to look forward to sth.
odottamaton
abrupt [sudden and unexpected]
unexpected
unforeseeable
unforeseen
odottava
expecting
odotushalli
waiting hall
odotushuone
waiting room
odotuslista
waiting list
offensiivi
offensiveasevoi.
ofloksasiini [C18H20FN3O4]
ofloxacinfarmasia
oftalmologia
ophthalmologyläätiede
oganesson <Og>
oganesson <Og>kem.
ohdake
thistlebot.T
ohella
along with
ohi
past
ohikulkutie
bypassliikenne
bypass roadliikenne
ring road [esp. Br.]liikenne
ohimo
templeanat.
ohimolohko [lobus temporalis]
temporal lobeanat.
ohitse
past
ohituskielto
no overtaking [esp. Br.]liikenne
no passingliikenne
ohjaskelkkailu
lugeurheilu
ohjasnokitiira [Onychoprion anaethetus, syn.: Sterna anaethetus]
bridled ternorn.T
ohje
instruction
ohjekirja
manual [book]
ohjelma
program [Am.]
programme [Br.]
ohjelmallinen
programmatic
ohjelmistokehittäjä
software developerammatittieto.
ohjelmistokehitys
software developmenttieto.
ohjelmointikieli
programming language <PL>tieto.
ohmi <Ω>
ohm <Ω>elektr.yksikkö
Ohmin laki
Ohm's lawfys.
Oho!
Oops!
ohotanlokki [Larus schistisagus]
slaty-backed gullorn.T
Ohotanmeri
Sea of Okhotskgeogr.
ohraleipä
barley breadgastr.
Ohukainen ja Paksukainen
Laurel and Hardyelok.RadioTVF
ohut
thin
ohutkerroskromatografia
thin-layer chromatography <TLC>kem.
ohutlevykromatografia
thin-layer chromatography <TLC>kem.
oi
oops
Oibalos
Oebalusmyt.
Oidipus
Oedipusmyt.
oidipuskompleksi [myös: Oidipuskompleksi]
Oedipus complexpsyk.
oikea
correct
real
right
true
oikeakätinen
right-handed
right-hander
oikeakätisyys
right-handedness
oikealla puolella
on the right-hand side
oikealle
to the right
oikeanpuoleinen
right
oikeaoppinen
orthodox
oikeaoppisesti
orthodoxly
oikein
all right
oikeistolainen
right-wingpol.
oikeistopopulismi
right-wing populismpol.
oikeistopopulisti
right-wing populistpol.
oikeistopopulistinen
right-wing populistpol.
oikeudellinen
forensiclääpsyk.
judicialoikeust.
Oikeuden puolustaja
Just Cause [Arne Glimcher]elok.F
oikeudenmukainen
fair
righteous
oikeusasiamies
ombudsmanammatitoikeust.
oikeusfilosofia
philosophy of lawfilos.oikeust.tiede
oikeuslääkäri
medical examinerammatitlääoikeust.
oikeuslääketiede
forensic medicinelääoikeust.
oikeussuhde
legal relationshipoikeust.
oikeustiede
jurisprudenceoikeust.
lawoikeust.
oikeutettu
fair [just]
oikeutetusti
justly
oikolukea
to proofread
oikolukuohjelma
spell checkertieto.
Oikukas planeetta
A Patchwork Planet [Anne Tyler]kirj.F
Oileus
Oileus {m} [also: Oïleus]myt.
oinas
wetherzool.
Oinas [lat. Aries] <Ari> <♈> [tähdistö; eläinradan merkki]
Aries <♈>esot.tähdi.
The Ram <♈> [Aries]esot.tähdi.
Oinopion
Oenopionmyt.
arkeol.arkk.taide
obeliski
obelisk
comicsF
Obelix ja kumppanit
Obelix and Co.
comicsF
Obelixin kaleeri
Asterix and Obelix All at Sea
valok.
objektiivi
lens
kiel.
objektiivi
objective
mus.
oboe
oboe
mus.
oboisti
oboist
observatorioobservatory
geogr.
Oderinhaffi
Szczecin Lagoon
geogr.
Odessa
Odessa
odotellato wait
odottaato expect
odottaato wait
odottaa innollato look forward to sth.
odottamatonabrupt [sudden and unexpected]
odottamatonunexpected
odottamatonunforeseeable
odottamatonunforeseen
odottavaexpecting
odotushalliwaiting hall
odotushuonewaiting room
odotuslistawaiting list
asevoi.
offensiivi
offensive
farmasia
ofloksasiini [C18H20FN3O4]
ofloxacin
läätiede
oftalmologia
ophthalmology
kem.
oganesson <Og>
oganesson <Og>
bot.T
ohdake
thistle
ohellaalong with
ohipast
liikenne
ohikulkutie
bypass
liikenne
ohikulkutie
bypass road
liikenne
ohikulkutie
ring road [esp. Br.]
anat.
ohimo
temple
anat.
ohimolohko [lobus temporalis]
temporal lobe
ohitsepast
liikenne
ohituskielto
no overtaking [esp. Br.]
liikenne
ohituskielto
no passing
urheilu
ohjaskelkkailu
luge
orn.T
ohjasnokitiira [Onychoprion anaethetus, syn.: Sterna anaethetus]
bridled tern
ohjeinstruction
ohjekirjamanual [book]
ohjelmaprogram [Am.]
ohjelmaprogramme [Br.]
ohjelmallinenprogrammatic
ammatittieto.
ohjelmistokehittäjä
software developer
tieto.
ohjelmistokehitys
software development
tieto.
ohjelmointikieli
programming language <PL>
elektr.yksikkö
ohmi <Ω>
ohm <Ω>
fys.
Ohmin laki
Ohm's law
Oho!Oops!
orn.T
ohotanlokki [Larus schistisagus]
slaty-backed gull
geogr.
Ohotanmeri
Sea of Okhotsk
gastr.
ohraleipä
barley bread
elok.RadioTVF
Ohukainen ja Paksukainen
Laurel and Hardy
ohutthin
kem.
ohutkerroskromatografia
thin-layer chromatography <TLC>
kem.
ohutlevykromatografia
thin-layer chromatography <TLC>
oioops
myt.
Oibalos
Oebalus
myt.
Oidipus
Oedipus
psyk.
oidipuskompleksi [myös: Oidipuskompleksi]
Oedipus complex
oikeacorrect
oikeareal
oikearight
oikeatrue
oikeakätinenright-handed
oikeakätinenright-hander
oikeakätisyysright-handedness
oikealla puolellaon the right-hand side
oikealleto the right
oikeanpuoleinenright
oikeaoppinenorthodox
oikeaoppisestiorthodoxly
oikeinall right
pol.
oikeistolainen
right-wing
pol.
oikeistopopulismi
right-wing populism
pol.
oikeistopopulisti
right-wing populist
pol.
oikeistopopulistinen
right-wing populist
lääpsyk.
oikeudellinen
forensic
oikeust.
oikeudellinen
judicial
elok.F
Oikeuden puolustaja
Just Cause [Arne Glimcher]
oikeudenmukainenfair
oikeudenmukainenrighteous
ammatitoikeust.
oikeusasiamies
ombudsman
filos.oikeust.tiede
oikeusfilosofia
philosophy of law
ammatitlääoikeust.
oikeuslääkäri
medical examiner
lääoikeust.
oikeuslääketiede
forensic medicine
oikeust.
oikeussuhde
legal relationship
oikeust.
oikeustiede
jurisprudence
oikeust.
oikeustiede
law
oikeutettufair [just]
oikeutetustijustly
oikolukeato proofread
tieto.
oikolukuohjelma
spell checker
kirj.F
Oikukas planeetta
A Patchwork Planet [Anne Tyler]
myt.
Oileus
Oileus {m} [also: Oïleus]
zool.
oinas
wether
esot.tähdi.
Oinas [lat. Aries] <Ari> <♈> [tähdistö; eläinradan merkki]
Aries <♈>
esot.tähdi.
Oinas [lat. Aries] <Ari> <♈> [tähdistö; eläinradan merkki]
The Ram <♈> [Aries]
myt.
Oinopion
Oenopion
Page 1 of 6 for the letter O in the Finnish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024