Page 1 of 9 for the letter R in the Finnish-English dictionary
raadanta
drudgery
raaka
raw
raakaöljy
crude oil
rääkkähaikara [Ardeola ralloides]
squacco heronorn.T
rääkkähaikarat [suku Ardeola]
pond heronsorn.T
raamattupaperi
Bible paper
raapia
to scratch
raapimispuu
cat tree
raaputtaa
to scratch
raataa
to sweat [fig.]
räätäli
tailorammatit
raate [Menyanthes trifoliata]
bogbeanbot.T
buckbean [Menyanthes trifoliata]bot.T
raatihuone
town hall
raatihuonevilliviini [Parthenocissus tricuspidata]
Boston ivybot.T
grape ivybot.T
Japanese creeperbot.T
Japanese ivybot.T
woodbinebot.T
raaveliina [ommeltava tukikangas]
hair canvasteks.
radiantti
radiant [meteor shower]tähdi.
radio
radio
radioaktiivinen
radioactivefys.ydintek.
radioaktiivinen jäte
radioactive wasteydintek.
radioaktiivinen laskeuma
radioactive falloutydintek.
radioaktiivisuus
radioactivityfys.ydintek.
radioastronomia
radio astronomytähdi.tiede
radiohiiliajoitus
radiocarbon datingarkeol.geol.
radiologi
radiologistammatitlää
radiologia
radiologylää
radiologinen
radiological
radiolyysi
radiolysiskem.
radiotähtitiede
radio astronomytähdi.tiede
radioteleskooppi
radio telescopetähdi.
radium <Ra>
radium <Ra>kem.
radon <Rn>
radon <Rn>kem.
rae
hailstonemeteo.
raejuusto
cottage cheesegastr.
raekuuro
hailstormmeteo.
shower [of hail]meteo.
raesade
hail <h>meteo.
raglanhiha
raglan sleevevaate
rahanpuute
lack of money
rahapussi
purse [small pouch for carrying money]
rahastaa
to collect money
rahti
cargo
freight
rahtikirja
waybill [list of goods being carried]
rahtilaiva
cargo shipkauppanaut.
cargo vesselkauppanaut.
freighterkauppanaut.
rahtilentokone
cargo planeilmailu
freighterilmailu
raidankeuhkojäkälä [Lobaria pulmonaria]
lung lichensienetT
lung mosssienetT
lungwort lichensienetT
oak lungs­ [treated as sg.]sienetT
oak lungwortsienetT
tree lungwortsienetT
raideliikenneonnettomuus
railway accident [Br.]rautatie
räikkäluhtakana [Rallus longirostris]
clapper railorn.T
railo
crevassegeol.
raiskauksen yritys
attempted rapeoikeust.
raitadelfiini [Stenella coeruleoalba]
striped dolphinzool.T
raitahuuhkaja [Bubo shelleyi]
Shelley's eagle-owl / eagle owlorn.T
raitakaijat [suku Psittacella]
tiger parrotsorn.T
raitiotie
tramwaykaupunkiliikenne
raitiovaunu
streetcar [Am.]kuljetusliikenne
raja
border
raja-alue
border area
border regiongeogr.
frontier area
frontier region
räjähdysmäisesti
explosively
räjähdysvaara
danger of explosion
explosion hazard
räjähdysvoima
explosive power
rajaliikenne
border trafficliikenne
rajallisesti
limitedly
rajanaapuri
neighbouring countrygeogr.
rajatapaus
borderline case
rajatarkastus
border checkhall.liikenne
border inspectionhall.liikenne
rajauskynä
eyelinerkosm.
rajavalvonta
border controlhall.liikenne
rajaviiva
borderline
rajoite
constraint
rajuilma
stormmeteo.
tempestmeteo.
rakastaa
to love
rakastajatar [vanh.]
mistress [lover]
Rakastan sinua.
I love you.
rakastunut
in love [postpos.]
Rakastunut Pariisissa
Funny Face [Stanley Donen]elok.F
räkättirastas [Turdus pilaris]
fieldfareorn.T
rakennekaava
structural formulakem.
rakennelma
structure
rakennusaine
building materialrake.
rakennusakustiikka
architectural acoustics {pl} [treated as sg.]arkk.audiotiede
rakennusinsinööri
civil engineer <CE>ammatitinsinöö.rake.
raadantadrudgery
raakaraw
raakaöljycrude oil
orn.T
rääkkähaikara [Ardeola ralloides]
squacco heron
orn.T
rääkkähaikarat [suku Ardeola]
pond herons
raamattupaperiBible paper
raapiato scratch
raapimispuucat tree
raaputtaato scratch
raataato sweat [fig.]
ammatit
räätäli
tailor
bot.T
raate [Menyanthes trifoliata]
bogbean
bot.T
raate [Menyanthes trifoliata]
buckbean [Menyanthes trifoliata]
raatihuonetown hall
bot.T
raatihuonevilliviini [Parthenocissus tricuspidata]
Boston ivy
bot.T
raatihuonevilliviini [Parthenocissus tricuspidata]
grape ivy
bot.T
raatihuonevilliviini [Parthenocissus tricuspidata]
Japanese creeper
bot.T
raatihuonevilliviini [Parthenocissus tricuspidata]
Japanese ivy
bot.T
raatihuonevilliviini [Parthenocissus tricuspidata]
woodbine
teks.
raaveliina [ommeltava tukikangas]
hair canvas
tähdi.
radiantti
radiant [meteor shower]
radioradio
fys.ydintek.
radioaktiivinen
radioactive
ydintek.
radioaktiivinen jäte
radioactive waste
ydintek.
radioaktiivinen laskeuma
radioactive fallout
fys.ydintek.
radioaktiivisuus
radioactivity
tähdi.tiede
radioastronomia
radio astronomy
arkeol.geol.
radiohiiliajoitus
radiocarbon dating
ammatitlää
radiologi
radiologist
lää
radiologia
radiology
radiologinenradiological
kem.
radiolyysi
radiolysis
tähdi.tiede
radiotähtitiede
radio astronomy
tähdi.
radioteleskooppi
radio telescope
kem.
radium <Ra>
radium <Ra>
kem.
radon <Rn>
radon <Rn>
meteo.
rae
hailstone
gastr.
raejuusto
cottage cheese
meteo.
raekuuro
hailstorm
meteo.
raekuuro
shower [of hail]
meteo.
raesade
hail <h>
vaate
raglanhiha
raglan sleeve
rahanpuutelack of money
rahapussipurse [small pouch for carrying money]
rahastaato collect money
rahticargo
rahtifreight
rahtikirjawaybill [list of goods being carried]
kauppanaut.
rahtilaiva
cargo ship
kauppanaut.
rahtilaiva
cargo vessel
kauppanaut.
rahtilaiva
freighter
ilmailu
rahtilentokone
cargo plane
ilmailu
rahtilentokone
freighter
sienetT
raidankeuhkojäkälä [Lobaria pulmonaria]
lung lichen
sienetT
raidankeuhkojäkälä [Lobaria pulmonaria]
lung moss
sienetT
raidankeuhkojäkälä [Lobaria pulmonaria]
lungwort lichen
sienetT
raidankeuhkojäkälä [Lobaria pulmonaria]
oak lungs­ [treated as sg.]
sienetT
raidankeuhkojäkälä [Lobaria pulmonaria]
oak lungwort
sienetT
raidankeuhkojäkälä [Lobaria pulmonaria]
tree lungwort
rautatie
raideliikenneonnettomuus
railway accident [Br.]
orn.T
räikkäluhtakana [Rallus longirostris]
clapper rail
geol.
railo
crevasse
oikeust.
raiskauksen yritys
attempted rape
zool.T
raitadelfiini [Stenella coeruleoalba]
striped dolphin
orn.T
raitahuuhkaja [Bubo shelleyi]
Shelley's eagle-owl / eagle owl
orn.T
raitakaijat [suku Psittacella]
tiger parrots
kaupunkiliikenne
raitiotie
tramway
kuljetusliikenne
raitiovaunu
streetcar [Am.]
rajaborder
raja-alueborder area
geogr.
raja-alue
border region
raja-aluefrontier area
raja-aluefrontier region
räjähdysmäisestiexplosively
räjähdysvaaradanger of explosion
räjähdysvaaraexplosion hazard
räjähdysvoimaexplosive power
liikenne
rajaliikenne
border traffic
rajallisestilimitedly
geogr.
rajanaapuri
neighbouring country
rajatapausborderline case
hall.liikenne
rajatarkastus
border check
hall.liikenne
rajatarkastus
border inspection
kosm.
rajauskynä
eyeliner
hall.liikenne
rajavalvonta
border control
rajaviivaborderline
rajoiteconstraint
meteo.
rajuilma
storm
meteo.
rajuilma
tempest
rakastaato love
rakastajatar [vanh.]mistress [lover]
Rakastan sinua.I love you.
rakastunutin love [postpos.]
elok.F
Rakastunut Pariisissa
Funny Face [Stanley Donen]
orn.T
räkättirastas [Turdus pilaris]
fieldfare
kem.
rakennekaava
structural formula
rakennelmastructure
rake.
rakennusaine
building material
arkk.audiotiede
rakennusakustiikka
architectural acoustics {pl} [treated as sg.]
ammatitinsinöö.rake.
rakennusinsinööri
civil engineer <CE>
Page 1 of 9 for the letter R in the Finnish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023