Page 1 of 4 for the letter Y in the Finnish-English dictionary
y-akseli
ordinate [y-axis]mat.
y-axismat.
Y-kromosomi
Y chromosomebiol
ydin
core
ydin [käyttöjärjestelmän]
kernel
ydinase
nuclear weaponaseetydintek.
nuke [coll.] [nuclear weapon]aseetydintek.
ydinaseeton
nuclear-freeasevoi.
ydinasekoe
nuclear weapons testasevoi.ydintek.
ydinasevalta
nuclear powerpol.
ydinenergia
atomic energyydintek.
nuclear energyydintek.
ydinfysiikka
atomic physics [treated as sg.]fys.tiedeydintek.
ydinfyysikko
nuclear physicistammatittiedeydintek.
ydinjäte
nuclear wasteydintek.
radioactive wasteydintek.
ydinkoe
nuclear testydintek.
ydinohjelma
nuclear programme [Br.]pol.ydintek.
ydinperhe
nuclear familysosiol.
ydinpommi
A-bombasevoi.ydintek.
atom bombasevoi.ydintek.
atomic bombasevoi.ydintek.
nuclear bombasevoi.ydintek.
nuke [coll.]asevoi.ydintek.
ydintekniikka
nuclear technologyydintek.
ydinvoima
nuclear powerydintek.
ydinvoimala
nuclear power plant <NPP>ydintek.
nuclear power station <NPS>ydintek.
ydinvoimalaitos
nuclear power plant <NPP>ydintek.
yhä
still
yhä edelleen
still
yhä uudelleen
again and again
over and over
time and again
yhä vielä
still
yhdeksän
nine
yhdeksänkymmentä
ninety
yhdeksänsataa
nine hundred
yhdeksäntoista
nineteen
yhdeksäntuhatta
nine thousand
yhdeksänvyövyötiäinen [Dasypus novemcinctus]
nine-banded armadillozool.T
yhdentekevä
indifferent
yhdessä
together
yhdistää
to combine
Yhdistyneet arabiemiirikunnat
United Arab Emirates <UAE>geogr.
Yhdistynyt kuningaskunta
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland <UK>geogr.
yhdyntä
(sexual) intercourse
yhdyssana
compound (word)kiel.
Yhdysvallat
United States <US>geogr.
Yhdysvaltain Neitsytsaaret
American Virgin Islandsgeogr.
United States Virgin Islandsgeogr.
yhdysvaltalainen
American [US American]
American [US American]etn.
yhtä ... kuin
as ... as
yhtä suuri
equal
yhtäjaksoisesti
continuously
yhtäkkiä
suddenly
yhtäläinen
equal
yhteen
together
yhteenlasku
addition
yhteensä
altogether
yhteiskuntakriitikko
social criticsosiol.
yhteiskuntakritiikki
social criticismsosiol.
yhteiskuntapoliittinen
sociopoliticalpol.sosiol.
yhteiskuntapoliittisesti
sociopoliticallypol.sosiol.
yhteiskuntatiede
social sciencesosiol.tiede
yhteisö
community
society
yhteispeli
teamwork
yhtenäistää
to unify
yhtenäistää [standardoida]
to standardize
yhtenäisyys
unity
yhteyshenkilö
contact [contact person]
contact person
yhteyttäminen
photosynthesisbiokem.
ykkösvaihde
first gearautot.
yksi
one
Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
A picture is worth a thousand words.sanan
yksiavioinen
monogamous
yksiavioisuus
monogamy
yksijumalainen
monotheisticusk.
yksikäsitteinen
unambiguous
yksikätinen
one-armed
yksikätinen rosvo [arki.]
one-armed bandit [coll.]pelit
yksikerroksinen
one-storey [attr.] [Br.]arkk.rake.
single-storey [Br.]arkk.rake.
single-story [Am.]arkk.rake.
yksikielinen
monolingualkiel.
yksikielisyys
monolingualismkiel.
yksikiteinen
monocrystallinemineral.
yksikkö
singularkiel.
yksikkö [mitta]
unityksikkö
yksikukkainen
monanthousbot.
one-floweredbot.
single-floweredbot.
uniflorousbot.
yksilö
individual
yksilöllinen
individual
yksilöllisesti
individually
yksimielinen
unanimous
mat.
y-akseli
ordinate [y-axis]
mat.
y-akseli
y-axis
biol
Y-kromosomi
Y chromosome
ydincore
ydin [käyttöjärjestelmän]kernel
aseetydintek.
ydinase
nuclear weapon
aseetydintek.
ydinase
nuke [coll.] [nuclear weapon]
asevoi.
ydinaseeton
nuclear-free
asevoi.ydintek.
ydinasekoe
nuclear weapons test
pol.
ydinasevalta
nuclear power
ydintek.
ydinenergia
atomic energy
ydintek.
ydinenergia
nuclear energy
fys.tiedeydintek.
ydinfysiikka
atomic physics [treated as sg.]
ammatittiedeydintek.
ydinfyysikko
nuclear physicist
ydintek.
ydinjäte
nuclear waste
ydintek.
ydinjäte
radioactive waste
ydintek.
ydinkoe
nuclear test
pol.ydintek.
ydinohjelma
nuclear programme [Br.]
sosiol.
ydinperhe
nuclear family
asevoi.ydintek.
ydinpommi
A-bomb
asevoi.ydintek.
ydinpommi
atom bomb
asevoi.ydintek.
ydinpommi
atomic bomb
asevoi.ydintek.
ydinpommi
nuclear bomb
asevoi.ydintek.
ydinpommi
nuke [coll.]
ydintek.
ydintekniikka
nuclear technology
ydintek.
ydinvoima
nuclear power
ydintek.
ydinvoimala
nuclear power plant <NPP>
ydintek.
ydinvoimala
nuclear power station <NPS>
ydintek.
ydinvoimalaitos
nuclear power plant <NPP>
yhästill
yhä edelleenstill
yhä uudelleenagain and again
yhä uudelleenover and over
yhä uudelleentime and again
yhä vielästill
yhdeksännine
yhdeksänkymmentäninety
yhdeksänsataanine hundred
yhdeksäntoistanineteen
yhdeksäntuhattanine thousand
zool.T
yhdeksänvyövyötiäinen [Dasypus novemcinctus]
nine-banded armadillo
yhdentekeväindifferent
yhdessätogether
yhdistääto combine
geogr.
Yhdistyneet arabiemiirikunnat
United Arab Emirates <UAE>
geogr.
Yhdistynyt kuningaskunta
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland <UK>
yhdyntä(sexual) intercourse
kiel.
yhdyssana
compound (word)
geogr.
Yhdysvallat
United States <US>
geogr.
Yhdysvaltain Neitsytsaaret
American Virgin Islands
geogr.
Yhdysvaltain Neitsytsaaret
United States Virgin Islands
yhdysvaltalainenAmerican [US American]
etn.
yhdysvaltalainen
American [US American]
yhtä ... kuinas ... as
yhtä suuriequal
yhtäjaksoisesticontinuously
yhtäkkiäsuddenly
yhtäläinenequal
yhteentogether
yhteenlaskuaddition
yhteensäaltogether
sosiol.
yhteiskuntakriitikko
social critic
sosiol.
yhteiskuntakritiikki
social criticism
pol.sosiol.
yhteiskuntapoliittinen
sociopolitical
pol.sosiol.
yhteiskuntapoliittisesti
sociopolitically
sosiol.tiede
yhteiskuntatiede
social science
yhteisöcommunity
yhteisösociety
yhteispeliteamwork
yhtenäistääto unify
yhtenäistää [standardoida]to standardize
yhtenäisyysunity
yhteyshenkilöcontact [contact person]
yhteyshenkilöcontact person
biokem.
yhteyttäminen
photosynthesis
autot.
ykkösvaihde
first gear
yksione
sanan
Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
A picture is worth a thousand words.
yksiavioinenmonogamous
yksiavioisuusmonogamy
usk.
yksijumalainen
monotheistic
yksikäsitteinenunambiguous
yksikätinenone-armed
pelit
yksikätinen rosvo [arki.]
one-armed bandit [coll.]
arkk.rake.
yksikerroksinen
one-storey [attr.] [Br.]
arkk.rake.
yksikerroksinen
single-storey [Br.]
arkk.rake.
yksikerroksinen
single-story [Am.]
kiel.
yksikielinen
monolingual
kiel.
yksikielisyys
monolingualism
mineral.
yksikiteinen
monocrystalline
kiel.
yksikkö
singular
yksikkö
yksikkö [mitta]
unit
bot.
yksikukkainen
monanthous
bot.
yksikukkainen
one-flowered
bot.
yksikukkainen
single-flowered
bot.
yksikukkainen
uniflorous
yksilöindividual
yksilöllinenindividual
yksilöllisestiindividually
yksimielinenunanimous
Page 1 of 4 for the letter Y in the Finnish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023