Advertisement
 Translation for 'fluori' from Finnish to English
NOUN   fluori | fluorin | fluoria | fluorit | fluorien | fluoreja
kem.
fluori {noun} <F>
fluorine <F>
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'fluori' from Finnish to English

fluori {noun} <F>
fluorine <F>kem.
Advertisement
Usage Examples Finnish
 • Argon-fluori-neon -kaasuseosta käytetään laser-litografiassa puolijohdeteollisuudessa. Arviolta 70 prosenttia globaalista neon-tuotannosta käytetään mikropiirien valmistuksessa.
 • Alkuperäinen Yhdysvaltojen ilmavoimien ehdotus oli LOX/JP-4, fluori-ammoniakki, fluori-hydraksiini tai X-15 käyttämä RMI moottori.
 • Halogenidimineraalit ovat mineraaleja, jotka ovat jonkin metallin ja halogeenien (fluori, kloori, bromi, jodi, astatiini) yhdisteitä.
 • ... kalsium, fosfaatti ja fluori) pitoisuus vähenee.
 • Yleisin hapetin on nestehappi. Sitä tehokkaampi olisi fluori, mutta sitä ei voi maapallolla käyttää sen myrkyllisyyden vuoksi.

 • Happi-fluori-sykli (tai OF-sykli) on muunnos hiilisyklistä, joka on merkittävä vain massiivisissa tähdissä.
 • Pieniatomisia ja elektronegatiivisia alkuaineita ovat esimerkiksi happi, typpi ja fluori.
 • Rufloksasiinia valmistetaan lähtien 3-fluori-4-kloorianiliinista. Fluorokinolonirakenteen kannalta keskeinen vaihe on molekyylinsisäinen Friedel–Crafts-asylointireaktio.
 • 5-(2-bromifenyyli)-7-fluori-1,3-dihydro-2"H"-1,4-bentsodiatsepin-2-oni on flubromatsepaamin kaltainen yhdiste, ja sitä on todennäköisesti myyty flubromatsepaamina.
 • Fluori kuuluu halogeeneihin. Fluori esiintyy vapaana alkuaineena kaksiatomisena molekyylinä F2.

 • Ruokailun jälkeiset happohyökkäykset olisi hyvä katkaista ksylitolilla, joko purukumilla tai purukumia tehokkaimmilla fluori-ksylitoli-tableteilla, jotka liukenevat nopeasti suuhun ja korjaavat pieniä alkavia kariesvaurioita.
 • Halogeeniatomit fluori, kloori, bromi ja jodi inaktivoivat aromaattisia systeemejä vetämällä elektroneja puoleensa.
 • Positroneja emittoiviin isotooppeihin kuuluvat muun muassa hiili-11, typpi-13, happi-15 ja fluori-18.
 • Fluoridi-ioni on fluorin ionimuoto. Halogeeneille tyypillisesti fluori muodostaa yksiarvoisen, negatiivisen ionin F&minus;.
 • Kemiallisesti FDG on glukoosianalogi, jossa sen C-2-asemassa oleva hydroksyyliryhmä on korvattu fluori-18-isotoopilla ja sen kemiallinen nimi on 2-deoksi-2-[...]fluori-D-glukoosi.

 • Hammastahnan suositeltu fluoripitoisuus riippuu iästä ja hampaiden ominaisuuksista.
 • Ksylitolipurukumia tehokkaampia hampaiden reikiintymisen estäjinä ovat fluoritabletit, joita voi myös käyttää aina aterian jälkeen, mutta fluoritablettien käytössä tulee huomioida paikkakuntakohtaiset käyttösuositukset.
 • Organohalogeeni on halogeeniatomin sisältävä orgaaninen yhdiste, jossa ainakin yksi halogeeni (fluori [...], kloori [...], bromi [...], tai jodi [...]) on sitoutunut hiileen.
Advertisement
© dict.cc Finnish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!