Advertisement
 Translation for 'raakaöljy' from Finnish to English
NOUN   raakaöljy | raakaöljyn | raakaöljyä | raakaöljyt | raakaöljyjen | raakaöljyjä
raakaöljy {noun}crude oil
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'raakaöljy' from Finnish to English

raakaöljy {noun}
crude oil
Advertisement
Usage Examples Finnish
 • Neste Shipping Oy on Nesteen omistama tytäryhtiö, joka on erikoistunut raakaöljy-, öljytuote- ja kemikaalikuljetuksiin tankkereilla.
 • Kaivosteollisuuden tärkein tuote on raakaöljy. Kaikki Yhdysvaltojen tuottama boori tulee Kaliforniasta.
 • IEA:n mukaan Meksikon raakaöljy sisältää energiaa 1,041 toe/tonni.
 • Light Sweet -raakaöljy sopii ominaisuuksiensa puolesta kaikista raakaöljyistä parhaiten bensiinin, petrolin ja korkealuokkaisen dieselin valmistukseen, ja siksi se on kaikkein kysytyintä raakaöljyä.
 • Lähes kaikki Suomessa jalostettava raakaöljy tuodaan Venäjältä Primorskin öljyterminaalista säiliöaluksilla.

 • Raffinoimaton öljy eli raakaöljy valmistetaan puristamalla murskattua kopraa mekaanisesti, ilman lisäkäsittelyä ehkä siivilöintiä lukuun ottamatta.
 • Öljytuonnin katkettua aikanaan Ystävyys-öljyputken kautta, öljynjalostamon tarvitsema raakaöljy ryhdyttiin tuomaan rannikolle rakennettua, noin 90 kilometrin öljyputkea pitkin.
 • 1990-luvulla, jolloin raakaöljy oli halpaa, veron osuus hinnasta oli lyhyen aikaa yli 75 prosenttiakin, mutta sen jälkeen raakaöljyn hinta on moninkertaistunut, jolloin veron suhteellinen osuus on vähentynyt.
 • Maaöljy eli vuoriöljy tai raakaöljy, joskus myös yksinkertaisesti öljy, on maaperässä muinaisista eliöistä muodostunut hiilivetyjen seos.
 • Upstream-liiketoiminta on öljy- ja kaasuteollisuuden osa-alue, johon kuuluu tuotantoketjun alkupään toiminta, kuten maan- ja vedenalaisten öljy- ja kaasuesiintymien etsiminen sekä koeporaukset ja niitä seuraava poraus- ja ylläpitotoiminta, jonka tarkoitus on kerätä löydetty raakaöljy tai maakaasu maan pinnalle.

 • Tatarstanin tärkeimmät vientituotteet ovat raakaöljy ja aseet.
 • Öljyteollisuudessa raakaöljy tislataan jakeiksi, joilla on kullakin omat ominaisuutensa ja käyttötarkoituksensa.
 • Ennen vuotta 1920 kivihiili oli sen tärkein luonnonvara, mutta maakaasu ja raakaöljy ovat menneet sen ohi.
 • Kaivannaisista tärkeimpiä ovat raakaöljy ja maakaasu.
 • Preem-yrityksen Lysekilin öljynjalostamolla on oma teollisuussatamansa, johon tuodaan jalostamon tarvitsema raakaöljy ja jonka kautta jalostustuotteet viedään markkinoille.

 • Kasvi- ja eläinkudokset muuttuivat fysikaalisten ja kemiallisten prosessien seurauksena hiilivedyksi, josta raakaöljy ja maakaasu pääasiassa muodostuvat.
 • Maahantuotava raakaöljy siirretään säiliöalukselta poijulta alkavaa siirtoputkea pitkin rannikolla oleviin öljyterminaalin säiliöihin; purkua ohjataan osaltaan öljyterminaalin maalla sijaitsevalta kontrolliasemalta.
 • Pitääkseen ulkomaiset öljy-yhtiöt ulkona raakaöljyn jalostuksesta Neste Oy:n oli pyrittävä aggressiiviseen laajenemiseen kotimaisilla öljymarkkinoilla.
 • Krakkauksen tarve riippuu raakaöljyn laadusta (mitä raskaampaa, sitä enemmän krakataan) ja siitä, mitä lopputuotteita jalostamo haluaa pääasiassa tuottaa.
Advertisement
© dict.cc Finnish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!