Advertisement
 Translation for 'Είναι' from Greek to English
sb./sth. is[κάτι/κάποιος] είναι
it's [it is]είναι
3 Words
Who is there?Ποιος είναι εκεί;
What time is it?Τι ώρα είναι;
4 Words
It's my turn.Είναι η σειρά μου
It's your turn.Είναι η σειρά σου.
What's the catch?Ποιά είναι η παγίδα;
What's the catch?Πού είναι η παγίδα;
5+ Words
unverified Athena is the goddess of wisdom, strategy, handicraft and warfare Η Αθηνά είναι η θεά της σοφίας, της στρατηγικής, της χειροτεχνίας και του πολέμου.
What is your opinion?Ποιά είναι η γνώμη σας;
What's your name?Ποιο είναι το όνομά σου;
11 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Greek
 • δεν μπορεί να είναι κλειστό, διότι το συμπλήρωμά του είναι πεπερασμένο, αλλά είναι κλειστό, αφού είναι μια πεπερασμένη ένωση κλειστών συνόλων.
 • Το τρίχωμα είναι κοντό. Μπορεί να μην είναι μεταξένιο αλλά είναι αισθητά πολύ γυαλιστερό.
 • Η Δημητσάνα είναι πετρόχτιστος οικισμός με αξιόλογα αρχοντικά, τα περισσότερα από τα οποία είναι αναστηλωμένα σήμερα. Ο οικισμός είναι χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής της Γορτυνίας και είναι χαρακτηρισμένος παραδοσιακός.
 • Ενάντιες προτάσεις είναι αυτές οι οποίες δεν μπορούν είναι ταυτόχρονα αληθείς. Παραδείγματα τέτοιων προτάσεων είναι η καθολική καταφατική 'κάθε άνθρωπος είναι λευκός' και η καθολική αποφατική 'κανένας άνθρωπος δεν είναι λευκός'. Αυτές οι προτάσεις δεν μπορούν αν είναι ταυτόχρονα αληθείς. Παρόλα αυτά, δεν είναι αντιφατικές καθώς μπορούν να είναι ταυτόχρονα ψευδείς. Παραδείγματος χάριν, είναι ψευδές ότι κάθε άνθρωπος είναι λευκός καθώς μερικοί άνθρωποι δεν είναι λευκοί. Εντούτοις είναι επίσης ψευδές πως κανένας άνθρωπος δεν είναι λευκός καθώς μερικοί άνθρωποι είναι λευκοί.
 • 1) Αν οι ακολουθίες είναι ακριβείς, "m" και "p" είναι επιμορφισμοί, και "q" είναι μονομορφισμός, τότε "n" είναι επιμορφισμός.

 • Εκτός Αμερικής, ο πρόχειρος κανόνας είναι ότι η διαυγής βαφή ξύλου αν προορίζεται για ψεκασμό είναι λάκα, ενώ όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με πινέλο είναι βερνίκι. Συνεπώς, τα περισσότερα κομμάτια ξύλινων επίπλων είναι λακαρισμένα.
 • Οι μεγάπτερες είναι εύκολα αναγνωρίσιμες από πληθώρα κριτηρίων. Το σώμα τους είναι ογκώδες. Το πάνω μέρος του ζώου είναι εξ ολοκλήρου μαύρο, το κάτω μέρος είναι μάλλον υπόλευκο. Το κεφάλι και η άνω γνάθος είναι σκεπασμένα με εξογκώματα ονομαζόμενα όζοι, οι οποίοι είναι στην πραγματικότητα θύλακοι των τριχών και είναι χαρακτηριστικοί του είδους.
 • Το κεφάλι, ο λαιμός και ο τράχηλος είναι πολύ πιο ανοιχτόχρωμα και, σε μερικές περιπτώσεις, είναι σχεδόν γκρίζα-λευκά. Το ράμφος είναι κίτρινο στη βάση του, το άγκιστρο είναι σκούρο γκρι ή μαύρο, ενώ η ίριδα είναι ανοιχτοκίτρινη.
 • Κάθε κωδικός είναι της μορφής ΓΑΑ.ΧΧΧ όπου το Γ είναι λατινικό κεφαλαίο γράμμα, το Α είναι ψηφίο και το Χ είναι επίσης ψηφίο και δείχνει την υποκατηγορία η οποία μπορεί να είναι και κενή.
 • Τα ανόργανα βοράνια είναι όλα άχρωμα και διαμαγνητικά. Είναι δραστικές ενώσεις και μάλιστα κάποια από αυτά είναι πυροφορικά.

 • Οι Κουνούποι είναι νησίδα των Δωδεκανήσων και είναι μέρος μίας συστάδας νησίδων που βρίσκονται νότια της Αστυπάλαιας. Η έκταση της νησίδας είναι είναι 1,30 τ.χλμ. και είναι ακατοίκητη. Διοικητικά ανήκει στον δήμο Αστυπάλαιας.
 • Η Υπερβατική Διαλεκτική δεν είναι ακατάληπτη. Αν και το αντικείμενο που καλείται να μελετήσει αυτός ο επιστημονικός κλάδος είναι υπερβατικό στη φύση του, είναι μια υπερβατική οντότητα, είναι ένα υπερβατικό "κάτι", ωστόσο το αποτέλεσμα των ερευνών αυτής της επιστήμης είναι σαφές.
 • Είναι εύκολο να παρατηρήσει κάποιος ότι αν ο n είναι πρώτος αριθμός τότε όλοι οι φυσικοί που είναι μικρότεροι από αυτόν είναι πρώτοι ως προς τον n, οπότε [...].
 • Τα φωνήεντα είναι τα [...]. Οι δίφθογγοι (...) είναι σπάνιοι, αν και οι ακολουθίες φωνήεντων είναι κοινές, οπότε τώρα ίσως να μην είναι ισοδύναμες.
 • όπου [...] είναι η ακουστική πίεση, [...] είναι η ταχύτητα του ήχου για κύματα μικρού πλάτους, [...] είναι η ηχητική διαχυτικότητα (sound diffusivity), [...] είναι ο συντελεστής μη γραμμικότητας και [...] είναι η πυκνότητα ηρεμίας του μέσου διάδοσης.

 • ( Εδώ, [...] είναι η «αυτό-πληροφορία» , που είναι η συνεισφορά της εντροπίας σε ένα μήνυμα, και [...] είναι η Αναμενόμενη τιμή ) Μια σημαντική ιδιότητα της εντροπίας είναι ότι μεγιστοποιείται όταν όλα τα μηνύματα στο χώρο είναι ισοπίθανα [...] , - δηλαδή πιο απρόβλεπτα - στην οποία περίπτωση [...].
 • σε κάθε τοπολογικό χώρο [...] είναι συνεχείς. Από την άλλη, αν το [...] είναι εφωδιασμένο με μη διακριτή τοπολογία και το [...] σύνολο είναι T0, τότε οι μόνες συνεχείς συναρτήσεις είναι οι σταθερές συναρτήσεις. Αντίθετα, οποιαδήποτε συνάρτηση των οποίων η εμβέλεια είναι μη διακριτή είναι συνεχής.
Advertisement
© dict.cc English-Greek dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!