Advertisement
 Translation for 'Εξαρτάται' from Greek to English
It depends on whether ...Εξαρτάται από το αν ...
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Εξαρτάται' from Greek to English

Εξαρτάται από το αν ...
It depends on whether ...
Advertisement
Usage Examples Greek
 • Το Ανσανμπέργκ εξαρτάται από την Ακαδημία του Νανσί -Μετς.
 • Ο υπολογισμός της ελκτικής ή απωθητικής δύναμης μεταξύ δύο μαγνητών είναι, στη γενική περίπτωση, μια πολύ περίπλοκη λειτουργία, καθώς εξαρτάται από το σχήμα, τη μαγνήτιση, τον προσανατολισμό και τον διαχωρισμό των μαγνητών. Το μοντέλο μαγνητικού φορτίου εξαρτάται από κάποια γνώση για το πώς το «μαγνητικό φορτίο» κατανέμεται στους μαγνητικούς πόλους.
 • Υπάρχει κάτι κοινό ανάμεσα στα συμβεβηκότα και στη μορφή: και τα δύο εξαρτώνται από κάτι άλλο. Η μορφή εξαρτάται από την ύλη, ενώ το συμβεβηκός εξαρτάται από το ον, στο οποίο ανήκει ως συμπτωματική του ιδιότητα. Αν π.χ. ο Σωκράτης τύχει να αρρωστήσει, η αρρώστια του δεν υπάρχει ανεξάρτητα από τον Σωκράτη.
 • Το πλάτος μιας ταλάντωσης δεν είναι πάντα σταθερό αλλά μπορεί να εξαρτάται, όπως και η φάση, από το χρόνο και άλλα μηχανικά στοιχεία του συστήματος. Η ενέργεια ενός ταλαντωτή εξαρτάται από το τετράγωνο του πλάτους της ταλάντωσης.
 • Κάθε μέθοδος προετοιμασίας είναι μοναδική και εξαρτάται από τον σεφ ή τον μάγειρα. Η ποσότητα των συστατικών εξαρτάται επίσης από τον καταναλωτή. Οι παραλλαγές μπορεί να περιλαμβάνουν την προσθήκη χρένου, ξινής κρέμας, γιαουρτιού ή κεφίρ.

 • Υπάρχουν πολλές τεχνικές παρωτιδεκτομής και ή επιλογή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες .
 • Όπως και οι περισσότεροι ζωικοί ιστοί, ο μεταβολισμός του εγκεφάλου εξαρτάται κυρίως από τη γλυκόζη ως καύσιμο στις περισσότερες περιπτώσεις. Περιορισμένη ποσότητα γλυκόζης μπορεί να προέρχεται από γλυκογόνο αποθηκευμένο σε αστροκύτταρα, αλλά καταναλώνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Για τους περισσότερους πρακτικούς σκοπούς, ο εγκέφαλος εξαρτάται από μια συνεχή παροχή γλυκόζης που διαχέεται από το αίμα στον ενδιάμεσο ιστό εντός του κεντρικού νευρικού συστήματος και των ίδιων των νευρώνων.
 • Κινητό τηλέφωνο ή απλά κινητό, ονομάζεται κατά κύριο λόγο το τηλέφωνο που δεν εξαρτάται από φυσική καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής τηλεφωνίας και δεν εξαρτάται από κάποια τοπική ασύρματη συσκευή εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος χαμηλής συχνότητας. Τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούν τεχνολογία κυψελών (cells, εξ ου και ο αγγλικός όρος cell phone για το κινητό τηλέφωνο) και εκπέμπουν σε υψηλές συχνότητες. Για την εκπομπή και λήψη των σημάτων χρησιμοποιείται, πλέον, αποκλειστικά ψηφιακή τεχνολογία με κωδικοποίηση.
 • Η σημασία αυτού του αποτελέσματος είναι ότι το διάστημα ορισμού της λύσης τελικά δεν εξαρτάται από τη σταθερά Λίπσιτς του πεδίου, αλλά στην ουσία εξαρτάται από το διάστημα ορισμού του πεδίου και είναι η μέγιστη απόλυτη τιμή της.
 • Αυτό ανταποκρίνεται σε μετατροπή διανυσματος στήλης (στοιχείο του "V)" σε διάνυσμα σειράς (στοιχείο του "V"*) από μετάθεση, αλλά η επιλογή διαφορετικής βάσης δίνει διαφορετικό ισομορφισμό. Ο ισομορφισμός εξαρτάται από την επιλογή βάσης. Πιο ξεκάθαρα, υπάρχει απεικόνιση από διανυσματικό χώρο "V" στον διπλό δυϊκό του "V"** = { "x": "V"* → K} το οποίο δεν εξαρτάται από την επιλογή βάσης.

 • Όπως το εσωτερικό γινόμενο, εξαρτάται από τη μετρική του Ευκλείδιου χώρου. Σε αντίθεση όμως με το εσωτερικό γινόμενο, εξαρτάται από την επιλογή του προσανατολισμού.
 • Η σταθερά k εξαρτάται από την μυική μάζα η οποία με την σειρά της εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού. Για βρέφη και παιδιά ηλικίας 1 έως 2 έτη το k = 0,55. Η μέθοδος επιλογής της K-σταθεράς έχει αμφισβητηθεί επειδή εξαρτάται άμεσα από την κάθαρση κρεατινίνης, την κάθαρση ινουλίνης και επίσης μπορεί να εξαρτάται από την ροή ούρων κατά την στιγμή μέτρησης.
 • Αυτή είναι μια στρατηγική Μάρκοφ διότι δεν εξαρτάται από ένα ιστορικό προηγούμενων παρατηρήσεων. Ικανοποιεί επίσης τον ορισμό της λειτουργίας αντίδρασης Μάρκοφ διότι δεν εξαρτάται από άλλη πληροφορία που είναι άσχετη με τα έσοδα και τα κέρδη.
 • Ο νόμος είναι αρκετά γενικός, περιλαμβάνει την περίπτωση όπου η ταχύτητα πρακτικά δεν εξαρτάται από καμία συγκέντρωση (v=k, a=b=c=0, οπότε η ταχύτητα αντίδρασης είναι σταθερή), αλλά και την περίπτωση όπου η ταχύτητα εξαρτάται από όλα τα αντιδρώντα και προϊόντα, ή από μερικά από αυτά.
 • Η παρακάτω εντολή είναι χρήσιμη όταν τμήμα ενός σεναρίου μπορεί να εκτελεστεί παράλληλα αλλά πρέπει να οριστεί ένα σύνορο, η εκτέλεση μετά το οποίο να εξαρτάται από την επιτυχή εκτέλεση του κώδικα πριν από αυτό. Πρώτα γίνεται λήψη του φακέλου src/ από έναν υπολογιστή με το όνομα iona μέσω της εντολής rsync και ταυτόχρονα ανανεώνονται οι βιβλιοθήκες από τις οποίες εξαρτάται το πρόγραμμα, πριν κατασκευαστεί ο συνδυασμός τους.

 • Η έννοια της μνήμης είναι λοιπόν σχετική. Και εξαρτάται από τη σχετικά γρήγορη ή σχετικά αργή "απόκριση" του συστήματος, και τη σχετικά μεγάλη ή μικρή απόσβεση. Ένα απλό παράδειγμα είναι το απλό μηχανικό σύστημα του εκκρεμούς. Ένα εκκρεμές χωρίς καθόλου τριβή ταλαντώνεται επ´άπειρο. Το πλάτος της ταλάντωσης εξαρτάται από όλες τις προηγούμενες διεγέρσεις (εξωτερικές ωθήσεις) (σχήμα). Ένα εκκρεμές με μεγάλη τριβή ακινητοποιείται μετά λίγο χρόνο. Το πλάτος της ταλάντωσης του εξαρτάται μόνο από την τελευταία στιγμιαία διέγερση.
 • Όταν λοιπόν το πλοίο κλίνει προς μία πλευρά η θέση του μετάκεντρου εξαρτάται από τους ίδιους παράγοντες που εξαρτάται και η Ροπή Ευστάθειας του πλοίου, δηλαδή από το σχήμα της ισάλου, και τη θέση του Κέντρου άνωσης. Για γωνίες κλίσεων όχι μεγαλύτερες των 10° η θέση του Μετάκεντρου δεν θα παραμένει σταθερή αλλά θα αλλάζει ανάλογα με τη γωνία κλίσης.
 • Η ακρίβεια ενός τέτοιου οργάνου εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την ομοιογένεια του μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί ο μόνιμος μαγνήτης. Εξαρτάται, επίσης, και από το κατά πόσον τα μέταλλα, από τα οποία είναι κατασκευασμένο, παρουσιάζουν μεγάλες διαστολές όταν θερμαίνονται, επειδή η διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος από αγωγό προκαλεί τη θέρμανσή του.
Advertisement
© dict.cc English-Greek dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!