Advertisement
 Translation for 'παντός' from Greek to English
forever {adv} <4E>διά παντός
αυτοκιν.
off-road vehicle {noun}
αυτοκίνητο {το} παντός εδάφους
αυτοκιν.
all-terrain vehicle {noun}
αυτοκίνητο {το} παντός εδάφους
αυτοκιν.
off-road vehicle {noun}
όχημα {το} παντός εδάφους
αυτοκιν.
all-terrain vehicle {noun}
όχημα {το} παντός εδάφους
5 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Greek
 • ... Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το άρθρο 199 του Κώδικα περί Δικηγόρων, «α) η μέριμνα περί της εν γένει αξιοπρεπείας των Δικηγόρων και της απονομής παρά πάσης αρχής του προς αυτούς οφειλομένου σεβασμού, κατά την ενάσκησιν του λειτουργήματος αυτών, β) η υποβολή προτάσεων και γνωμών αφορωσών εις την βελτίωσιν της νομοθεσίας εις την ερμηνείαν και την εφαρμογήν αυτής, γ) η διατύπωσις παρατηρήσεων και κρίσεων ως προς την απονομήν της δικαιοσύνης και δ) η συζήτησις και η απόφασις περί παντός ζητήματος ενδιαφέροντος το Δικηγορικόν Σώμα ή τα μέλη του Συλλόγου ως τοιαύτα ή ως επαγγελματικήν τάξιν και επί παντός γενικωτέρου ζητήματος Εθνικού ή Κοινωνικού περιεχομένου.».
 • Οι καταληψίες παραμένουν παράνομα στο κεντρικό κτήριο της Μονής με επικεφαλής τον Μεθόδιο Παπαλαμπρακόπουλο, ο οποίος έχει επισήμως καθαιρεθεί παντός ιερατικού βαθμού και εκκρεμεί η απέλασή του από το Άγιο Όρος.
 • Μετά το τέλος της σεζόν 1950-51, οι Γκρόζα και Μπερντ αποβλήθηκαν δια παντός από το ΝΒΑ, καθώς παραδέχτηκαν ότι έστησαν αγώνες κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους στο πανεπιστήμιο.
 • Ο Σωτήριος (Αθανασούλας) είναι Ιεράρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου και Αρχιεπίσκοπος Τορόντο και Έξαρχος παντός Καναδά.
 • ... Ουσιαστικά με την αίτηση ζητούνται α) σύλληψη του εκζητουμένου, β) κατάσχεση παντός ενοχοποιητικού στοιχείου επί της υπόθεσης που τον βαραίνει και γ) έκδοση - παράδοση αυτού σε κλιμάκιο αστυνομικής ή δικαστικής Αρχής του εκζητούντος κράτους.

 • Όλες οι άλλες περιπτώσεις περιορίζονται (ή επαφίενται) στη λαϊκή κατακραυγή, όσο βέβαια επιτρέψει, στη πράξη, η τυχούσα δια παντός μέσου, αντιμαχόμενη προπαγάνδα, ιδιαίτερα αν πρόκειται για πολιτικά ή υψηλόβαθμα πρόσωπα.
 • κατόπιν αίτησης παντός έχοντος έννομο συμφέρον, διορίζει προσωρινή διοίκηση.
 • Ιατρική: Η γλωσσεκτομή είναι αφαίρεση μέρους ή και ολόκληρης της γλώσσας επί παντός είδους όγκων, για παράδειγμα καρκινωμάτων, σαρκωμάτων κλπ.
 • Η προσθήκη ικανότερων συστημάτων προσγείωσης και ναυτιλίας καθώς και ραντάρ οδήγησε στην υιοθέτηση του όρου "μαχητικό παντός καιρού" ή "επιθετικό αεροσκάφος παντός καιρού", ανάλογα με τις δυνατότητες, ενώ ο όρος "νυχτερινό μαχητικό" έπαψε να χρησιμοποιείται.
 • Ένα εξώδικο είθισται να ξεκινάει με τη φράση “ενώπιον παντός δικαστηρίου και πάσης αρμόδιας αρχής” ή με παρεμφερή έκφραση, ενώ είθισται να ακολουθεί η φράση “με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου”.

 • Ιεραρχικά το Σύνταγμα (του Κράτους) ίσταται υπεράνω παντός νόμου.
 • Ο θεσμός του Υπουργικού Συμβουλίου δεν αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο επί παντός κυβερνητικού συστήματος (πολιτεύματος) και ούτε απαντάται σε όλα τα κράτη που εφαρμόζουν κοινοβουλευτικό σύστημα.
 • Ο μυθικός "Αρίωνας ίππος" στην Ελληνική μυθολογία αποτέλεσε την ιδεατή ανθρώπινη ανάγκη αλλά και την αξία της γρήγορης λήθης επί παντός οδυνηρού συμβάντος, προκειμένου ο άνθρωπος να συνεχίζει να είναι δημιουργικός.
 • Έγραψε περί φύσεως του παντός.
 • Το σημαντικό είναι ότι η καταχώρηση αυτή που έχει αναδρομική ενέργεια, δηλαδή οι συνέπειες της ανατρέχουν στο χρόνο κατάθεσης της Δήλωσης, αποτελεί ατομική διοικητική πράξη διαπλαστικού χαρακτήρα και δημιουργεί απόλυτο δικαίωμα κατά παντός.

 • Τα πλεονεκτήματα των παντός τύπου οικονομικών ενώσεων διακρίνονται σε επιχειρηματικά και σε κοινωνικοοικονομικά.
 • Με τον ναυτικό όρο εφόλκια χαρακτηρίζεται το σύνολο των επί του πλοίου μεταφερομένων λέμβων, παντός προορισμού, ή που υπάγονται σε μια υπηρεσία, ή σε ιδιωτικό φορέα, όπου και χαρακτηρίζονται ανάλογα.
 • Στους ελληνικούς λιμένες και στα ελληνικά χωρικά ύδατα την αρμοδιότητα παρακολούθησης εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας, επί παντός συμβάντος στα πάσης φύσεως πλοία, καθώς και επί διαφορών ασκεί το Λιμενικό Σώμα.
 • Από τη δεκαετία του 1950 άρχισε να εκδίδει βιβλία και τα περιοδικά: "Κούρος", "Panderma" ("παντός δέρμα" ή "παντός τέρμα", όπως λέει) και "Ιδεοδρόμιο".
Advertisement
© dict.cc English-Greek dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!