Advertisement
 Translation for 'προς τούτοις' from Greek to English
besides {adv}προς τούτοις
Partial Matches
though {conj}εν τούτοις
however {adv} {conj}εν τούτοις
on {prep}προς
towards {prep}προς
to {prep}προς
to tend toτείνω προς
to tend toρέπω προς
to tend toκλίνω προς
to tend toαποκλίνω προς
out {adv}(προς τα) έξω
to the rightπρος τα δεξιά
to the left {adv}προς τα αριστερά
down {adv}προς τα κάτω
unverified abaftπρος την πρύμνη
unverified abackπρος τα πίσω
unverified
γαστρ.
best before
κατάλληλο προς κατανάλωση μέχρι....
17 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Greek
 • Εν τούτοις μιας και τον βοήθησε μάλλον αρκούσε να την ευχαριστήσει προς το παρόν.
 • διά νά λάβωμεν αποφασιστικότερα » μέτρα διά τά περαιτέρω· έάν δέ έκ τούναντίου γίνη καμ- » μία αταξία, ή παραδρομή (τήν οποίαν, νά σας είπώ, φοβοΰμαι κατά τά μυαλά του Γρηγορίου Φλέσα,) τότε δέν » σάς υπόσχομαι πλέον ότι Θά έξέλθωμεν έκ τής Τριπολιτζάς » έπί τούτοις τοϊς λόγοις στρέψας τό πρόσωπόν του προς τον έξάδελφόν του Πρωτοσόγκελλον Α.
 • Εν τούτοις, επιπροσθέτως των αλάτων γλυφοσάτης, τα εμπορικά σκευάσματα περιέχουν πρόσθετες ουσίες όπως επιφανειοδραστικά, που ποικίλουν ως προς τη φύση και τη συγκέντρωση.
 • Εν τούτοις σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, έχουν παρατηρηθεί φθινοπωρινές μαζικές μετακινήσεις προς τα νότια, κυρίως θηλυκά και νεαρά άτομα, αν και κάποιοι ερευνητές θεωρούν ότι αυτά τα άτομα αποτελούν μόνον ένα τμήμα των συνολικών πληθυσμών και, απλώς δεν μπορούν να ανιχνευθούν, διότι δεν ακούγονται κατά τη διάρκεια της μη-αναπαραγωγικής περιόδου.
 • Εν τούτοις, υπάρχει ακόμα μια ευρεία συμφωνία ως προς το ότι η Γαλλική Επανάσταση ήταν το πέρασμα από την προ-νεωτερική στην νεωτερική εποχή της Δυτικής ιστορίας.

 • Εν τούτοις, το άλμπουμ τους "Eternity" ήταν διαφορετικό από τον death/doom ήχο τους και σήμανε την μετάβαση τους προς την ατμοσφαιρική ροκ (Atmospheric rock).
 • Εν τούτοις, κύριος στόχος των υποβρυχίων ήταν πάντα οι νηοπομπές μεταφοράς εφοδίων από τις ΗΠΑ προς τους Συμμάχους τους, ακόμη και πριν την επίσημη είσοδο των ΗΠΑ στη σύρραξη.
 • Όταν οι Σπαρτιάτες επιχειρούσαν επιδρομές στην Αττική μολονότι κατέστρεφαν και λήστευαν το χώρο της εν τούτοις σεβάστηκαν την Ακαδήμεια ενθυμούμενοι την ευγνωμοσύνη των προγόνων τους (των Τυνδαριδών) προς τον αττικό ήρωα.
 • Υπάρχουν, εν τούτοις, πολλές εικοτολογίες.
 • Εν τούτοις, δε συμφωνούσε με τη Θεωρία της Εξέλιξης.

 • Αν και ο Ματθαίος δεν ακολούθησε αυστηρή χρονολογική σειρά στα γεγονότα που παραθέτει, εν τούτοις τα τοποθέτησε κατά θεματικές ενότητες, οι οποίες συμφωνούν με το σύνολο της συνοπτικής παράδοσης.
 • Εν τούτοις, οι Έλληνες επαναστάτες είχαν αρχικά την ψευδαίσθηση ότι θα βοηθηθούν από τη Ρωσία.
 • Εν τούτοις, ο φομ Ρατ είχε ήδη γίνει αντικείμενο συζητήσεων σχετικά με τις σεξουαλικές του προτιμήσεις και πιστευόταν ότι ήταν ομοφυλόφιλος.
 • Εν τούτοις, μια ξεχωριστή κατηγορία για πλανήτες νάνους που μοιάζουν στη Δήμητρα δεν προταθεί για την ώρα."
 • Η παλλακεία αν και δεν ήταν νομιμοποιημένος γάμος πολιτών, εν τούτοις είχε de facto νομιμοποίηση και σε μερικά σημεία αντιμετωπίζονταν από τη νομοθεσία σαν νόμιμος γάμος.

 • Παρότι στη δεκαετία του 1930 υπήρξε η αναγκαιότητα για την κατασκευή γηπέδου με την ευκαιρία και της "Χρυσής Εποχής" του λεσβιακού αθλητισμού και μάλιστα είχαν εκταμιευθεί κάποια χρήματα για αυτό το σκοπό, εν τούτοις το έργο δεν προχώρησε ποτέ [...].
Advertisement
© dict.cc English-Greek dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!