Werbung
 Übersetzung für 'των' von Griechisch nach Deutsch
δάκτυλα των ποδιών {τα}Zehen {pl}
εποχή {η} των παγετώνωνEiszeit {f}
αθλητ.
λύγισμα {το} των γονάτων
Kniebeuge {f}
ανατ.
μυελός {ο} (των) οστών
Knochenmark {n}
νόμοι {οι} των αερίωνGasgesetze {pl}
μαθ.
νόμος {ο} των εφαπτομένων
Tangentensatz {m}
μαθ.
νόμος {ο} των ημιτόνων
Sinussatz {m}
μαθ.
νόμος {ο} των συνημιτόνων
Kosinussatz {m}
φιλοσ.
πνεύμα {το} των καιρών
Zeitgeist {m}
γεωλ.
τεκτονική {η} των παγετώνων
Glazialtektonik {f}
γεωλ.
τεκτονική {η} των πλακών
Plattentektonik {f}
μαθ.φιλοσ.
φιλοσοφία {η} των μαθηματικών
Philosophie {f} der Mathematik
4 Wörter
ungeprüft μεταξύ των δύο κρατώνzwischen den beiden Staaten
κινητική θεωρία {η} των αερίωνkinetische Gastheorie {f}
ανατ.
μυς {ο} ορθωτήρας των τριχών
Haaraufrichtemuskel {m}
Πρωτοδικείο {το} των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Gericht {n}erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften
5+ Wörter
ungeprüft Έξ αιτίας τών πολλών βουνών η ταχυδρομική υπηρεσία στην Ελλάδα δεν είναι πάντα εύκολη. Wegen der vielen Gebirge ist der Postzustelldienst in Griechenland nicht immer leicht.
ungeprüft η εκστρατεία κατά των Αράβωνder Feldzug gegen die Araber
Ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων [Χαγιάο Μιγιαζάκι]Chihiros Reise ins Zauberland [Hayao Miyazaki]
διοίκηση {η} των ομοσπονδιακών ενόπλων δυνάμεωνBundeswehrverwaltung {f}
θύματα {τα} των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 Opfer {pl} der Terroranschläge am 11. September 2001
Taxa/Spezies (Tiere, Pflanzen, Pilze)
ορν.T
κόνδορας {ο} των Άνδεων [Vultur gryphus]
Andenkondor {m}
22 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'των' von Griechisch nach Deutsch

δάκτυλα των ποδιών {τα}
Zehen {pl}
εποχή {η} των παγετώνων
Eiszeit {f}
Werbung
λύγισμα {το} των γονάτων
Kniebeuge {f}αθλητ.
μυελός {ο} (των) οστών
Knochenmark {n}ανατ.
νόμοι {οι} των αερίων
Gasgesetze {pl}
νόμος {ο} των εφαπτομένων
Tangentensatz {m}μαθ.
νόμος {ο} των ημιτόνων
Sinussatz {m}μαθ.
νόμος {ο} των συνημιτόνων
Kosinussatz {m}μαθ.
πνεύμα {το} των καιρών
Zeitgeist {m}φιλοσ.
τεκτονική {η} των παγετώνων
Glazialtektonik {f}γεωλ.
τεκτονική {η} των πλακών
Plattentektonik {f}γεωλ.
φιλοσοφία {η} των μαθηματικών
Philosophie {f} der Mathematikμαθ.φιλοσ.

μεταξύ των δύο κρατών
ungeprüft zwischen den beiden Staaten

κινητική θεωρία {η} των αερίων
kinetische Gastheorie {f}
μυς {ο} ορθωτήρας των τριχών
Haaraufrichtemuskel {m}ανατ.
Πρωτοδικείο {το} των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Gericht {n}erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften

Έξ αιτίας τών πολλών βουνών η ταχυδρομική υπηρεσία στην Ελλάδα δεν είναι πάντα εύκολη.
ungeprüft Wegen der vielen Gebirge ist der Postzustelldienst in Griechenland nicht immer leicht.
η εκστρατεία κατά των Αράβων
ungeprüft der Feldzug gegen die Araber
Ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων [Χαγιάο Μιγιαζάκι]
Chihiros Reise ins Zauberland [Hayao Miyazaki]

διοίκηση {η} των ομοσπονδιακών ενόπλων δυνάμεων
Bundeswehrverwaltung {f}
θύματα {τα} των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001
Opfer {pl} der Terroranschläge am 11. September 2001

κόνδορας {ο} των Άνδεων [Vultur gryphus]
Andenkondor {m}ορν.T
Anwendungsbeispiele Griechisch
 • Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων έχει καθιερωθεί η πραγματοποίηση της ετήσιας έκθεσης των εργαστηρίων.
 • Ο Μπλακ σημείωσε επίσης ότι λόγω των ανησυχιών των αντιπροσώπων για το οικονομικό κόστος και τις πιθανές απώλειες ανταγωνιστικότητας των χωρών τους, η πλειοψηφία των συζητήσεων απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στη μείωση των εκπομπών.
 • Ο αναγωγισμός μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε φαινόμενο, συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων, των προβλημάτων, των θεωριών και των εννοιών.
 • Το 2017 υπέγραψε τη Διακήρυξη για την Κοινή Γλώσσα των Κροατών, των Σέρβων, των Βοσνίων και των Μαυροβουνίου.
 • Σε επόμενα στάδια, εντός του Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκε η επαναλειτουργία των πάρκων αναψυχής, των θεματικών πάρκων και των ανοιχτών παιδότοπων, καθώς και των επιχειρήσεων εστίασης σε εσωτερικούς χώρους, των καταλυμάτων διακοπών και των αθλητικών εγκαταστάσεων.

 • Ο Οργανισμός των Δικαστηρίων αποτελεί το σύνολο όλων εκείνων των διατάξεων που ρυθμίζουν τη λειτουργία των δικαστηρίων όπως την έκταση των ορίων της δικαστικής λειτουργίας, το πλαίσιο των καθηκόντων και ευθυνών των δικαστικών προσώπων, τις μεταξύ των δικαστικών αρχών σχέσεις κλπ.
 • Επιπλέον, άλλες εθνοτικές ομάδες υπάρχουν επίσης στο τουρκικό Κουρδιστάν, συμπεριλαμβανομένων των Αράβων, των Ασσυρίων, των Κιρκασίων, των Οσσετών και των Τούρκων.
 •    Η Παναγία η Πεταλιδιώτισσα, ανεδείχθη προστάτις των εγκυμονουσών γυναικών, των νηπίων, των γονέων, των μη εχόντων τέκνα, των ταλαιπωρουμένων από διάφορες ασθένειες ψυχής και σώματος.
 • Εμβιομηχανική είναι η μελέτη της δομής και της λειτουργίας των βιολογικών συστημάτων όπως των ανθρώπων, των ζώων, των φυτών, των οργάνων, των μυκητών, και των κυττάρων μέσω των μεθόδων της μηχανικής.
 • Ο Λούκας Τσουκάλα είναι πολύγλωσσος, καθώς έχει πολύ καλή γνώση των Πολωνικών, των Αγγλικών, των Γαλλικών, των Γερμανικών και των Ρουμανικών.

 • Αντίστοιχες διοργανώσεις διεξάγονται κάθε χρόνο για τις ηλικιακές ομάδες των εφήβων, των νέων, των νεανίδων, των παίδων, των κορασίδων, καθώς και διάφορα τουρνουά.
 • Με την άνθιση των μελετών των αρχαιοτήτων των μεσογειακών χωρών και το επακόλουθο πλήθος των επιγραφών, η Πρωσική Ακαδημία των Επιστημών προχώρησε στην επανεξέταση όλων των επιγραφών.
 • Η Λαμπεντούζα ως πελαγονήσι υπήρξε από την αρχαιότητα σταθμός ανεφοδιασμού των ναυτικών λαών όπως των αρχαίων Ελλήνων, των Ρωμαίων και αργότερα των Αράβων.
 • Συμμετέχει στις Συνόδους των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Τριμερείς Συναντήσεις των Επιτροπών Εξωτερικών των Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ.
 • ... β) η αναπαραγωγή με σκοπό την ανάλυση, την αξιολόγηση ή τη διδασκαλία των αρχών, των διαδικασιών, των συστημάτων ή των τεχνικών που είναι ενσωματωμένες στις τοπογραφίες, ή των ίδιων των τοπογραφιών.

 • Ο γάμος των γονέων του ένωσε τους Οίκους των Πεπινιδών και των Αρνουλφιγκών, δημιουργήθηκε η Δυναστεία των Καρολιδών.
 • Αποτελεί το κύριο συστατικό των κελυφών πολλών οργανισμών (εχινοδέρμων, μαλακίων, κοραλιών κτλ.), των περιβλημάτων των ωών (αυγών) των ερπετών και των πτηνών και των σκελετών των περισσότερων σπονδυλωτών.
 • Η θεολογία των αφηγήσεων των Ευαγγελίων επάνω στα γεγονότα των Παθών παρουσιάζεται να αποτελεί εκπλήρωση των λόγων των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και μαρτυρία για την Μεσσιανική ταυτότητα του Ιησού.
 • Παραδόσεις των τουρκογενών Καζάκων και των Γιακουτίων (που αποκαλούν τους εαυτούς τους "Σαχά»), των Μαράθα της Ινδίας, των Πικτών, των Κελτών, των Μαγυάρων, των Σέρβων και των Κροατών (μεταξύ άλλων) περιλαμβάνουν επίσης αναφορές σε σκυθική καταγωγή [...].
Werbung
© dict.cc Greek-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!