Werbung
 Übersetzung für 'εικόνας' von Griechisch nach Deutsch
πλρφκ.
συχνότητα {η} εικόνας
Bildfrequenz {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'εικόνας' von Griechisch nach Deutsch

συχνότητα {η} εικόνας
Bildfrequenz {f}πλρφκ.
Werbung
Anwendungsbeispiele Griechisch
 • Στο άνω τμήμα της εικόνας διακρίνονται τρία μετάλλια που περικλείουν τον Χριστό, την Παναγία και ένα νεαρό αγένειο πρόσωπο, πιθανώς τον Μωυσή ή τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή.
 • Κυρτό είναι το σύνολο της επάνω εικόνας, το οποίο περικλείεται από τη γραμμή.
 • Ένας πολύ σημαντικός τομέας εφαρμογής τεχνικών εξαγωγής χαρακτηριστικλων είναι η επεξεργασία εικόνας, στην οποία χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι για τον εντοπισμό και την απομόνωση διαφόρων επιθυμητών τμημάτων ή σχημάτων (χαρακτηριστικών) μιας ψηφιοποιημένης ροής εικόνας ή βίντεο.
 • Οι εορτασμοί κορυφώνονται ανήμερα, όπου τελείται η Θεία Λειτουργία και μετά ακολουθεί περιφορά της εικόνας της Παναγίας στον οικισμό.
 • Ήταν ένας από τους πρώτους που απέδειξε την ψευδαίσθηση της κινούμενης εικόνας, δημιουργώντας το 1832 το φενακιστοσκόπιο, ένα όργανο κινούμενης εικόνας, η λειτουργία του οποίου βασίζεται στο οπτικό μεταίσθημα, που είχε ανακαλύψει το 1828.

 • Η χρονοδρομολόγηση αγιογραφίσεως της εικόνας δεν είναι γνωστή.
 • Κατά την αναζήτηση μιας εικόνας, εμφανίζεται μια μικρογραφία της κάθε αντίστοιχης εικόνας.
 • Η ιστορία της Ιερής Εικόνας είναι στενά συνυφασμένη με την ιστορία της Ιεράς Μονής και χωρίζεται σε δύο περιόδους: Την περίοδο της πρώτης (πρωτότυπης) εικόνας και την περίοδο της δεύτερης εικόνας.
 • Η έγκαιρη και έγκυρη δημιουργία της κοινής επιχειρησιακής εικόνας (COP - Common Operational Picture) καθώς και η ασφαλής και ταχεία διαβίβαση αυτής προς τα άνω και πλάγια, αποτελούν τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες για την διεξαγωγή των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
 • Το επεξηγηματικό κείμενο της εικόνας είναι δίστηλο και δίγλωσσο, αποδοσμένο στην ελληνική και γαλλική γλώσσα και χωρίζεται σε τρεις ενότητες οι οποίες διακρίνονται οπτικά με τρεις ξεχωριστές παραγράφους πάνω στη σελίδα.

 • Το Eye of GNOME είναι ο επίσημος προβολέας εικόνας του περιβάλλοντος της επιφάνειας εργασίας του GNOME.
 • Δημιουργούνται από σειρά φωτογραφιών ή βίντεο μικρής διάρκειας, που, με τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας εικόνας, συνδυάζονται σε έναν αδιάλειπτο κύκλο διαδοχικών καρέ όπου η κίνηση μέρους της εικόνας γίνεται αντιληπτή ως επαναλαμβανόμενη ή συνεχής, σε αντίθεση με την ακινησία του υπολοίπου της εικόνας.
 • Το 2008 ο Χέννιγκ δημοσίευσε μια ιδέα για την απεικόνιση μαγνητικών πεδίων με μη-γραμμικών πεδίων κλίσης που επιτρέπει την αύξηση της ανάλυσης της εικόνας σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου στις εξωτερικές περιοχές της εικόνας.
 • Η ισορροπία χρώματος είναι διάσημη σε εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας όπου γίνονται ρυθμίσεις στα κανάλια χρώματος της εικόνας (κόκκινο, πράσινο και μπλε) .
 • Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η προσκύνηση της εικόνας «διαβαίνει» μέσω της ορατής εικόνας στο πρωτότυπο, δηλ.

 • Ο κώδικας ομαδοποιείται σε διαφορετικές φιγούρες, καθεμία από τις οποίες μπορεί να κινηθεί ανεξάρτητα και να έχει πολλαπλές ενδυμασίες για δημιουργία κινούμενης εικόνας.
 • Είναι ο δημιουργός του πρωτότυπου κάθε εντύπου εικόνας ή και πλέον ηλεκτρονικής αναπαράστασης εικόνας - σχεδίου ή και πολλές φορές κινούμενης εικόνας - σχεδίου.
 • Σε πολλές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, το ιστόγραμμα χρησιμοποιείται ως μέτρο αξιολόγησης της κατανομής των διαφορετικών χρωματικών τόνων μίας εικόνας.
 • Εικονοστοιχείο ή pixel (ακρωνύμιο του αγγλικού "picture" "element", "στοιχείο εικόνας") είναι ένα «σημείο» μιας εικόνας που εμφανίζεται στην οθόνη ενός υπολογιστικού συστήματος, δηλαδή, για το υπολογιστικό σύστημα, ένα δείγμα πληροφορίας.
Werbung
© dict.cc Greek-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!