Werbung
 Übersetzung für 'εντολή' von Griechisch nach Deutsch
εντολή {η}Anweisung {f}
πλρφκ.
εντολή {η}
Befehl {m}
εμπόρ.οικον.
πάγια εντολή {η} [τραπεζική]
Dauerauftrag {m}
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'εντολή' von Griechisch nach Deutsch

εντολή {η}
Anweisung {f}

Befehl {m}πλρφκ.

Werbung
πάγια εντολή {η} [τραπεζική]
Dauerauftrag {m}εμπόρ.οικον.
Anwendungsbeispiele Griechisch
 • Στα Δεκεμβριανά έδωσε την εντολή για την έναρξη των πυροβολισμών ενάντια στους διαδηλωτές μπροστά από τη Βουλή, κατ' εντολή του Γεωργίου Παπανδρέου, με συνέπεια τουλάχιστον 33 νεκρούς, γεγονός που σηματοδότησε την αρχή των Δεκεμβριανών.
 • Η "κατάσταση" στο πλαίσιο της μηχανής Τούρινγκ πρέπει να διευκρινιστεί ως προς τι περιγράφεται: ("i") η τρέχουσα εντολή, ή ("ii") η λίστα από τα σύμβολα στην ταινία μαζί με την τρέχουσα εντολή, ή ("iii") η λίστα από τα σύμβολα στην ταινία μαζί με την τρέχουσα εντολή τοποθετημένα στα αριστερά ή στα δεξιά από το σύμβολο που διαβάζεται.
 • Κάθε εντολή περιλαμβάνει την λειτουργία που θα εκτελέσει, την πηγή των δεδομένων και την διεύθυνση της επόμενης εντολής.
 • Με την εντολή αυτή θα πρέπει ο ναύτης προς τον οποίον και η εντολή ή ο χειριστής ή ο κυβερνήτης ρυμουλκού να βαστήξει εκεί που βρίσκεται ώστε να μην επέλθει αλλαγή προς οποιαδήποτε διεύθυνση του επιχειρούμενου.
 • Η δεύτερη εντολή εκχώρησης τιμών σε μια μεταβλητή είναι η εντολή Διάβασε, η οποία επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει μια τιμή σε μια μεταβλητή, όταν αυτό ζητηθεί.

 • Ο Δαμασκηνός σε μια προσπάθεια σχηματισμού υπηρεσιακής κυβέρνησης, ανέθεσε την εντολή στον Ανάργυρο Δημητρακόπουλο, με σκοπό να έρθει σε επαφές με πρόσωπα της ανώτατης υπαλληλικής ιεραρχίας.
 • Η κλασική εντολή cksum που βρίσκεται στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα τύπου UNIX (όπως το GNU/Linux, τα *BSD, το Mac OS X και το Solaris) χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο CRC που βασίζεται στον πρότυπο έλεγχο πλαισίου του Ethernet και άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία μεταξύ των υλοποιήσεων.
 • και περιέχει ως ενέργεια την εντολή εκτύπωσης της συμβολοσειράς "Γειά σου, κόσμε", επομένως η εντολή αυτή θα εκτελεστεί κατά την εκκίνηση του προγράμματος και πριν διαβαστεί οποιοδήποτε input.
 • Η παραπάνω εντολή αλλάζει την ομάδα του φακέλου "ttt" σε 'system', με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης που εκτελεί την εντολή είναι μέλος της ομάδας αυτής.
 • Η εντολή δε λειτουργεί για μεταβλητές κελύφους που είναι μόνο για ανάγνωση και αν ο χρήστης προσπαθήσει να την εκτελέσει σε μια τέτοια περίπτωση, η εντολή unset θα τυπώσει ένα μήνυμα σφάλματος και θα επιστρέψει ένα μη μηδενικό κωδικό εξόδου.

 • Η εντολή stty του Unix χρησιμοποιείται για την αλλαγή των ρυθμίσεων ενός τερματικου Unix.
 • Για να έχει δικαίωμα αμοιβής, ο Κτηματομεσίτης πρέπει να έχει λάβει εντολή υπόδειξης ή/και διαμεσολάβησης, την λεγόμενη "μεσιτική εντολή".
 • Η εντολή "groups" εμφανίζει όλες τις ομάδες στις οποίες ανήκει ένας χρήστης και η εντολή "members" τους χρήστες που ανήκουν σε κάποια ομάδα .
 • Οι διαδικασίες εμφανίστηκαν με το προγραμματιστικό υπόδειγμα του διαδικαστικού προγραμματισμού και λειτουργούν ως εξής: το εκτελούμενο πρόγραμμα φτάνει σε μία εντολή κλήσης του υποπρογράμματος η οποία δεν είναι παρά μία εντολή διακλάδωσης στο σημείο εισόδου της ζητούμενης διαδικασίας.
 • Η εντολή traceroute στο Unix και η παρόμοια εντολή tracert στα Windows χρησιμοποιεί το πεδίο TTL για να παρουσιάσει στον χρήστη τον αριθμό και την ταυτότητα των κόμβων από τους οποίους περνάει το πακέτο του μέχρι να φτάσει στον τελικό προορισμό.

 • Αντίστοιχα τις διευθύνσεις MAC μπορούμε να τις δούμε με την εντολή [...] σε ένα Linux σύστημα (η εντολή arp εμφανίζει τον arp table) ενώ στα Windows μέσω της εντολής [...].
 • Η εντολή [...] είναι ισοδύναμη με την εντολή [...].
 • Η εντολή [...] είναι παρόμοια με την εντολή [...] των Microsoft Windows.
Werbung
© dict.cc Greek-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!