Werbung
 Übersetzung für 'εφαπτομένων' von Griechisch nach Deutsch
μαθ.
νόμος {ο} των εφαπτομένων
Tangentensatz {m}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'εφαπτομένων' von Griechisch nach Deutsch

νόμος {ο} των εφαπτομένων
Tangentensatz {m}μαθ.
Werbung
Anwendungsbeispiele Griechisch
  • Στο έργο του "In Methodus ad disquirendam maximam et minima and in De tangentibus linearum curvarum" ο Φερμά αναπτύσσει μια μέθοδο προσδιορισμού των ελαχίστων, μεγίστων και εφαπτομένων σε καμπύλες ποικίλων συναρτήσεων, ισοδύναμη με αυτή του διαφορικού λογισμού Με αυτές τις εργασίες ο Φερμά επινοεί μια τεχνική για τον εντοπισμό του κέντρου βάρους πολλών επίπεδων και στερεών σωμάτων και οδήγησε σε περισσότερες αναλύσεις επί των ολοκληρωμάτων.
  • Στα έργα του Τοριτσέλι περιλαμβάνονται επίσης οδηγίες για τις μεθόδους κατασκευής απλών μικροσκοπίων και τις μεθόδους λείανσης των φακών για τα τηλεσκόπια. Στις μαθηματικές του επίσης έρευνες χρησιμοποίησε και τελειοποίησε τη μέθοδο των "αδιαιρέτων", εφάρμοσε ευρύτατα τη μέθοδο της κινηματικής θεωρίας για τη λύση των προβλημάτων των εφαπτόμενων κ.ά. Μετά το θάνατο του Γαλιλαίου, ο διάσημος αυτός μαθηματικός, φυσικός και γεωμέτρης, πήρε την έδρα του στην Ακαδημία της Φλωρεντίας. Πολλά έργα του Τοριτσέλι έμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα αδημοσίευτα.
  • Για παράδειγμα, τα περισσότερα μεταλλικά κράματα είναι κρυσταλλικά, αλλά συνήθως περιλαμβάνουν πολλές κρυσταλλικές περιοχές (γνωστές ως "κρυσταλλίτες") σε διάφορους προσανατολισμούς που έχουν διεπιφανειακό διαχωρισμό δύο εφαπτόμενων κόκκων.
  • Οι σπείρες Όιλερ έχουν εφαρμογές σε υπολογισμούς περίθλασης. Χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως ως καμπύλες μετάβασης στη μηχανική σιδηροδρόμων / μηχανική αυτοκινητοδρόμων για τη σύνδεση και μετάβαση της γεωμετρίας μεταξύ εφαπτόμενων και κυκλικών καμπύλων. Μια παρόμοια εφαρμογή βρίσκεται επίσης στα φωτονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα.
  • Με το ανεπίσημο όνομα «Κρατήρες Χιονάνθρωπος» είναι γνωστή μία ομάδα τριών εφαπτόμενων κρατήρων στο βόρειο ημισφαίριο της Εστίας. Τα επίσημα ονόματά που τους δόθηκαν είναι (από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο και από τον δυτικότερο προς τον ανατολικότερο) Μαρκία (Marcia), Καλπουρνία (Calpurnia) και Μινουκία (Minucia).

  • Όριο κόκκου (Grain boundary), είναι ο διεπιφανειακός διαχωρισμός δύο εφαπτόμενων κόκκων που έχουν διαφορετικό κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό σ' ένα πολυκρυσταλλικό υλικό.
  • όπου "k's" = 1/"r's" και "r's" είναι η καμπυλότητα και η ακτίνα του κύκλου-λύση αντίστοιχα και παρομοίως οι καμπυλότητες "k"1, "k"2 and "k"3 και οι ακτίνες "r"1, "r"2 and "r"3 των τριών δοσμένων κύκλων. Για κάθε σύνολο τεσσάρων αμοιβαίως εφαπτόμενων κύκλων υπάρχει ένα δεύτερο σύνολο τεσσάρων αμοιβαίως εφαπτόμενων κύκλων που εφάπτονται στα ίδια έξι σημεία.
  • Χορδή επαφών είναι αυτή που συνδέει τα σημεία επαφής δυο εφαπτόμενων που φέρονται από ένα εξωτερικό σημείο μιας κωνικής τομής. Λέγεται πολική του σημείου αυτού ως προς τη θεωρούμενη κωνική.
  • Το Family Guy είναι αμερικανική σειρά κινουμένων σχεδίων. Έχει δημιουργηθεί από τον Σεθ ΜακΦάρλαν για χάρη του Fox Broadcasting Company. Η σειρά χρησιμοποιεί πολλά αστεία σε μορφή εφαπτόμενων στιγμιοτύπων που δεν έχουν σχέση με την υπόλοιπη υπόθεση του εκάστοτε επεισοδίου.
Werbung
© dict.cc Greek-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!