Werbung
 Übersetzung für 'ζήτηση' von Griechisch nach Deutsch
οικον.
ζήτηση {η}
Nachfrage {f}
3
βρίσκω ζήτησηauf Nachfrage stoßen
οικον.
προσφορά και ζήτηση
Angebot und Nachfrage
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Griechisch
 • Οι παραγωγοί πραγματοποίησαν εκτεταμένη ζήτηση σε casting στη Νέα Υόρκη.
 • Οι κεϋνσιανοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν γενικά ότι καθώς η αθροιστική ζήτηση είναι ασταθής, η οικονομία αντιμετωπίζει συχνά αναποτελεσματικά μακροοικονομικά αποτελέσματα υπό μορφή οικονομικών υποχωρήσεων (όταν η ζήτηση είναι χαμηλή) και πληθωρισμού (όταν η ζήτηση είναι υψηλή) και ότι μπορεί να μετριαστεί από οικονομικές πολιτικές αντιδράσεις, ιδίως νομισματικής πολιτικής από την κεντρική τράπεζα και δράσεις δημοσιονομικής πολιτικής από την κυβέρνηση, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση της παραγωγής κατά τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου.
 • Η τιμή ισορροπίας είναι τέτοια ώστε η ζήτηση για δάνεια να είναι ίση με τη ζήτηση για πίστωση και καλείται επιτόκιο .
 • Δεν πρέπει να είναι σύμπτωση ότι η τάση αυτή συνέπεσε με την "εθνική ιδεοληψία για τα εξωτικά λουλούδια" που παρατηρήθηκε στην Ολλανδία και έκανε τις απεικονίσεις λουλουδιών στη ζωγραφική να έχουν εξαιρετικά μεγάλη ζήτηση.
 • Με τον όρο Παράγωγη ζήτηση εννοούμε τη ζήτηση για το εμπόρευμα που λέγεται «φροντίδα υγείας» προέρχεται από την ζήτηση για το θεμελιώδες, μη εμπορεύσιμο αγαθό «υγεία».

 • Η ζήτηση για τα προϊόντα που προέρχονται από την πετροχημική βιομηχανία αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
 • δυναμικός διαμοιρασμός των καναλιών επικοινωνίας στη ζήτηση για αυτές.
 • Η ζήτηση των αρωματικών φυτών ολοένα και αυξάνεται καθώς αυξάνεται η ζήτηση για φυσικά προϊόντα.
 • Η χαμηλή ζήτηση καθιστά τη λειτουργία ορυχείων αποκλειστικά για την εξαγωγή του θορίου μη επικερδή, και σχεδόν πάντα εξάγεται μαζί με σπάνιες γαίες, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να είναι παραπροϊόντα της εξαγωγής άλλων ορυκτών.
 • Η παγκόσμια ζήτηση για το ιρίδιο, το 2006 και το 2007 φαίνεται στο διπλανό πίνακα.

 • Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στη ζήτηση για καλλιέργειες ηλίανθου.
 • Η αυξημένη ζήτηση για χρήση μπαταριών ιόντων λιθίου έγινε κυρίαρχη το 2007.
 • Η ζήτηση αντιπροσωπεύει τις ποσότητες των προϊόντων που ζητούνται ανά περίοδο.
 • Όταν λέμε αγορά, εννοούμε την ζήτηση και την προσφορά.
 • Η ζήτηση χρήματος σημαίνει απλά την κατακράτηση ρευστοποιήσιμων μετρητών σε λογαριασμούς και καταθέσεις, (i)για λόγους καθημερινών συναλλαγών και (ii)για λόγους κερδοσκοπικούς, έναντι της δέσμευσης σε μακροπρόθεσμα ομόλογα.

 • Στην οικονομική επιστήμη τόσο η προσφορά όσο και η ζήτηση αποτελούν μεταβλητές σχέσεις μεταξύ δύο μεγεθών, δηλαδή των ποσοτήτων αγαθών και των τιμών.
 • Η ετήσια παγκόσμια ζήτηση σε οξικό οξύ ήταν (το 2005) γύρω στους 6,5 εκατομμύρια τόνους, από τους οποίους 1,5 εκατομμύρια τόνοι προέρχονται από ανακύκλωση, ενώ η υπόλοιπη ζήτηση καλύπτεται κυρίως από υλικά με πετροχημική προέλευση.
 • Με τον ναυτικό όρο ζήτηση χωρητικότητας ή "ζήτηση θαλασσίων μεταφορών" (demand tonnage ή demand capacity) χαρακτηρίζεται η οποιαδήποτε εκδήλωση ενδιαφέροντος για ναύλωση πλοίου ή πλοίων προς μεταφορά επιβατών ή φορτίων που προέρχεται από ανάδειξη μεταφορικών αναγκών.
Werbung
© dict.cc Greek-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!