Werbung
 Übersetzung für 'τις' von Griechisch nach Deutsch
τις καθημερινές {adv}werktags
Με τις υγείες σου!Gesundheit! [nach dem Niesen]
ungeprüft ξαναβρίσκω τις αισθήσεις μου {verb} [συνέρχομαι]zu sich kommen [nach Bewusstlosigkeit]
ungeprüft Μ'όλες τις δυσκολίες δεν πρέπει κανείς ούτε στιγμή ν'απελπιστή. Trotz all der Schwierigkeiten darf man keinen Augenblick verzweifeln.
ungeprüft Παρά τις υποσχέσεις του δεν μου παρέσχε καμίαν εκδούλευση. Trotz seiner Versprechungen erwies er mir keine Gefälligkeit.
5 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Griechisch
 • Η εφαρμοσμένη Μηχατρονική σχηματοποιείται από τις ακόλουθες επιστήμες με τις υποενότητες / θεματικές επιστημονικές ενότητες που τις χαρακτηρίζουν.
 • Τα αποτελέσματα για τις 2 από τις 36 έδρες του πλειοψηφικού, για τις εκλογικές περιφέρειες 27 και 29 που βρίσκονται στο Μπισκέκ, ακυρώθηκαν.
 • Ο στίβος στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2020 διεξήχθη τις δέκα τελευταίες μέρες των αγώνων, από τις 30 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου.
 • Λόγω της θέσης της, η κοινότητα είναι εκτεθειμένη σε τέσσερις φυσικούς κινδύνους: τις χιονοστιβάδες, τις φωτιές των δασών, τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις.
 • Λόγω χρεών προς τους συντελεστές, από τις 4/7/1994 έως τις 3/10/1994 μετέδιδε πρόγραμμα από τις 06:30 έως τις 11:20 και από τις 16:00 έως τις 01:00, ενώ από τις 3/10/1994 μετέδιδε πρόγραμμα από τις 06:30 έως τις 11:00 και από τις 15:50 έως τις 01:00.

 • Το Παζάρι είναι ανοιχτό από τις 8:30 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα όλες τις μέρες εκτός από την Κυριακές, καθώς και τις θρησκευτικές αργίες και τις τραπεζικές αργίες.
 • Με συμμετοχή 81,2% έγιναν εκλογές στο διάστημα από τις 13 ως τις 27 Ιουνίου 1992.
 • Βάζει μαζί τις διαφορετικές τιμές, τις πληροφορίες, και τις ιδέες και να τις προσαρμόσει μέσα στο σχήμα της σύγκριση, συσχετισμός και διαμόρφωση σε αυτό που έχει μάθει.
 • Στις δασικές περιοχές προτιμούν τις βελανιδιές, τις οξιές και τα σκουρόξυλα κωνοφόρα, ενώ κοντά στο νερό, τις ιτιές και τις λεύκες.
 • Η υποδομή του Ινστιτούτου περιλαμβάνει τις ειδικευμένες βιβλιοθήκες των Τομέων, τις μικροταινιοθήκες, τις χαρτοθήκες, τα αρχεία και τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

 • Το Ταμείο παράγει μέρισμα, αποδίδει δηλαδή τις συσσωρευμένες αποταμιεύσεις από τις καταθέσεις των μετόχων προσαυξημένες με τις αποδόσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.
 • Ζούν σε όλες τις ηπείρους (Εκτός από την Ανταρκτική).
 • Μνήμη είναι η διαδικασία του ανθρώπου να θυμάται τις εμπειρίες, τις εντυπώσεις, τις γνώσεις που αποκομίζει.
 • Η κύρια συνεισφορά της Ακαδημίας στα μαθηματικά συνίσταται στο ότι συγκέντρωσε τις μέχρι τότε μαθηματικές γνώσεις, που προέρχονταν κυρίως από τους Πυθαγορείους και τη Σχολή της Χίου, τις ταξινόμησε, τις εμπλούτισε, τις επέκτεινε και τις έθεσε σε ένα λογικό αποδεικτικό σύστημα.
 • Ο παρακάτω κατάλογος περιλαμβάνει όλες τις οικιστικές περιοχές του Μπουτάν, μαζί με τις πόλεις, τις κωμοπόλεις και τα χωριά της χώρας.

 • Εφόσον οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από τους καταναλωτές οφείλουν να αντιλαμβάνονται τις τωρινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες του και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους.
 • τις σκέψεις τις ασεβείς, τις αλαζονικές και τις χαμερπείς διώξε μακριά.
 • Στην ελληνική μυθολογία με τη συλλογική ονομασία Πηγαίες Νύμφες ("Πηγαίαι Νύμφαι") είναι γνωστές προσωποποιήσεις των φυσικών δυνάμεων (πέρα από την όποια συσχέτισή τους με τις πηγές).
Werbung
© dict.cc Greek-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!