Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'azután' from Hungarian to English
azután {adv}then
2
azután {adv}next
azután {adv}later
azután {adv}afterwards
azután {adv}after that
azután {adv}thereafter
6 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'azután' from Hungarian to English

azután {adv}
then

next

later

afterwards

after that

thereafter
Advertisement
Usage Examples Hungarian
 • A nőstény az ikrákat a csőférgek "(Canalipalpata)" elhagyott csöveibe rakja azután pedig elpusztul.
 • Mint hazátlan bujdosó élt azután előbb Németországban, azután Angliában, ahol a Bourbonoktól kapott nyugdíjból élt 1823-ig.
 • Az introitus tehát áll egy antifónából, vagyis a zsoltáréneklést előkészítő előversből (Dominus…), azután egy zsoltárrészletből (Quare…), melyet a zsoltár recitálás után szokásos Gloria Patri követ, majd azután a végén az antifóna megismétlődik.
 • Ez a megkülönböztetés a feudalizmusban azután okafogyottá vált, mert a közérdekű és magánérdekű életviszonyok nem váltak el így egymástól.
 • A 80-as években vendégszereplő volt a Tini Nindzsa Teknőcök rajzfilmsorozatában, majd azután a legújabb Tini Nindzsa Teknőcök sorozatban, mikor Leonardoval küzd és azután közösen folytatják a kalandjukat.
 • 1777-ben áldozópappá szenteltetett, azután Szegeden és 1780.
 • A tv-sorozatban Larva azután ismeri meg Mijut, hogy a lány őrzővé vált, aki azután iszik a véréből, hogy Larva megtámadja őt.
 • miséspappá szenteltetett föl, azután káplánkodott Váradolasziban és 1881-től körösladányi, 1889.
 • Ez teszi lehetővé az alakra kötött lapok készítését, amit azután szabással már nem kell tovább alakítani.
 • Modern tudósok ezt úgy értelmezték, hogy a fiú csak azután örököl (szenso) miután apja meghal.
 • A Király Színház megnyitása évében annak tagja volt, azután a Royal Orfeum hívta meg, majd 1918 februárjában a Modern Színpad szerződtette, azután a Medgyaszay Színház és Andrássy úti Színház tagja volt.
 • Itt csak december 11-éig maradt, azután visszatért a harctérre és mint a röppentyűsök parancsnoka a Honvéd-hadihajón szolgált.
 • Július huszonharmadikán a második talladegai futamot Sterling Marlin nyerte azután, hogy az időmérőn is ő volt a leggyorsabb.
 • E járás elnevezése az 1950-es járásrendezésig "Nyírbaktai járás", azután pedig "Baktalórántházi járás" volt, és az 1950-es megyerendezésig Szabolcs vármegyéhez tartozott, azután Szabolcs-Szatmár megyéhez.
 • november 17-én lépett a rendbe; a nagyszombati gimnáziumban tanított; azután a Tököly-féle harcok alatt sok üldöztetést szenvedett, többször bujdosása közben étlen-szomjan életveszélyben forgott, sőt mások megszabadításáért őt vetették börtönbe.
 • Poprádi származású, 1560 körül mint tanár működött; azután Wittenbergben tanult, ahonnét Eber Pál lelkész 1566.
 • A középiskolát s tanítóképzőt Szegeden és Pécsett végezte; azután tanító és jegyző volt Torontál megyében (1844–1847.), később Zentán; a szabadságharcban mint hadnagy vett részt a bácskai mozgózászlóaljnál, a szőregi, hegyesi, stb.
 • 1717-ben lépett a szerzetbe és 1721-ben szentelték föl misés pappá; előbb Győrszigeten volt adminisztrátor, azután 1736-tól Sopronban újoncmester, kevéssel azután Nagyszombatban lett vikárius, 1744-ben pedig a növendék papok mestere.
 • A gimnáziumot 1836-ban végezte Nagyszebenben; azután bölcseletet és teológiát tanult; 1849-ben a nagyszebeni iskolában tanítóul alkalmazták; később városi prédikátor volt, azután Oltszakadáton lelkész.
Advertisement
© dict.cc Hungarian-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!