Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'babiloni' from Hungarian to English
babiloni {adj}Babylonian
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'babiloni' from Hungarian to English

babiloni {adj}
Babylonian
Advertisement
Usage Examples Hungarian
 • "kritika:" A zsoltáríró helyesnek ítéli a babiloni csecsemőkön való bosszúállást a Babiloni birodalom bűneiért.
 • A babiloni csillagászat eredményei nem tűntek el nyomtalanul a Babiloni birodalommal együtt, azokat ismerték az ókori görögök, indiai és arab tudósok, akik közvetítésével hatással voltak az európai tudományos és mindennapi életre is.
 • Kadasman-Enlil egyik Hattusziliszhez írt levelében arra panaszkodott, hogy Ugaritban és Amurruban babiloni kereskedőket gyilkoltak meg.
 • Mivel Ramszesz háremében már babiloni hercegnő is volt, lehetőség nyílt egy hettita–egyiptomi–babiloni hármas szövetség létrehozására is, amely éles fordulatot jelentett az addigi nagyhatalmi politikában.
 • Ennek gyökereit feltehetően a görög és a babiloni mitológia hatásában kereshetjük, hiszen a nyugati ábrázolású burák alakokban felfedezhetjük a görög pegazus vagy a babiloni sédu jellegzetességeit.
 • Nabú-kudurri-uszur babiloni trónörökos csapatai között zajlott az Eufrátesz melletti Karkemisnél.
 • A babiloni újév kezdetén tartották az ún. akítu-ünnepet, aminek állami jelentősége is volt.
 • évezredben bekerült a babiloni panteonba, amikor az amoriták bevándoroltak Mezopotámiába.
 • Szemiramisz (görög Σεμίραμις) mitikus asszír–babiloni királynő, akinek a történetét az ókor ismert történetírói, Hérodotosz, Ktésziasz Knidiosz, Diodorosz és Iustinus is ismerték.
 • Az asszír és babiloni nyelvek is akkád nyelvjárások, amelyek valószínűleg két sémi népcsoport különböző irányú és idejű bevándorlására vezethetők vissza.
 • századig három pontozási rendszer alakult ki: a babiloni, a palesztinai és a tibériási, melyek közül végül az utóbbi maradt fenn, elsősorban fejlettségének köszönhetően.
 • század előtti történetük meglehetősen homályos, csak az asszír és babiloni források általi említéseik említendőek.
 • Irodalmuk egyik fő műve az úgynevezett babiloni krónika.
 • A babiloni rész hatalmas díszleteit 3000 statisztával népesítette be.
 • 600-as években formálódó babiloni birodalom fenyegette az itt élő nomádokat, valamint az itt kialakult Elámi birodalmat is szétzúzta.
 • Gibeon a babiloni hódítás során elnéptelenedett.
 • A babiloni háborúk idején feldúlták ugyan, de hamar újjáépült.
Advertisement
© dict.cc Hungarian-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!