Advertisement
 Translation for 'Fenn' from Hungarian to English
fenn {adv}aloft
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Fenn' from Hungarian to English

fenn {adv}
aloft
Advertisement
Usage Examples Hungarian
 • Ha ugyanis két esemény között oksági kapcsolat van, akkor az adott oksági kapcsolatnak megfelelő korrelációs viszonynak fenn kell állnia.
 • A század a háború után is fenn állt és ma is fenn áll. Ma az ezred F-16-os repülőgépekkel repül és teljesíti továbbra is a feladatát Belgium légi erejében.
 • A VDJ tagjai emellett kapcsolatot tartottak fenn az újságíróképzésben részt vevő diákokkal, illetve saját iskolát tartottak fenn Lipcsében, amely haladó újságírókurzusokat kínált.
 • A Jákó nemzetség tagjairól az 1200-as évek közepéről maradt fenn hivatalos adat.
 • Pakisztán az első és egyetlen muszlim ország, amely aktív kutatói jelenlétet tart fenn az Antarktiszon.

 • Használatáról a legkorábbi emlékek Észak-Itáliából maradtak fenn.
 • Az egykor pompás Torcellóból mára kevés maradt fenn.
 • 1565-ből marad fenn olyan írásos adat, mely szerint a „pettyezett tyúkokat” nem szabad kiszállítani Frízföldről.
 • Életéről és uralkodásáról Kaiszareiai Euszebiosz Konstantin-életrajzából maradtak fenn adatok.
 • A latin kettőshangzók nem maradtak fenn a románban.

 • Annak függvényében teljesül a fent látható három eset egyike, hogy egyenlőtlenség vagy ekvivalencia áll fenn a képletbe történő behelyettesítés után illetve hogy ha egyenlőtlenség áll fenn, akkor milyen az egyenlőtlenség iránya a konstansok között.
 • Művei közül csak egy maradt fenn, de nevéhez fűződik az Apostoli hitvallás mai formájával minden részletében megegyező szöveg (egyik) első írott változata is (a másik a szintén 8.
 • Eddigi tudomásunk szerint egyetlen imádságos könyv maradt fenn tőle.
 • A kolostor és temploma lényeges nagy változtatások nélkül állt fenn a késő középkorban.
 • A népvándorlás majd a magyar honfoglalás és államalapítás idejéből ugyan nem maradtak fenn írásos emlékek Fűzvölggyel és tágabb vidékével kapcsolatban.

 • Erdélyi püspökként humanistákból álló kört tartott fenn, amelynek tagjai Stephan Stieröchsel (Taurinus), Adrianus Wolphard és Megyericsei János voltak.
 • századból maradt fenn: I. Antal Donát egy levelében "az vasalt fejér selyem"-re hivatkozik.
 • A kivégzésekről hiteles ábrázolás nem maradt fenn, kizárólag Kara Musztafa nagyvezír megfojtásáról maradt fenn egy nyugat-európai metszet, de hogy ez mennyire mutatja a hiteles kivégzési módot, nem lehet tudni.
 • 1526-ból még Marczali Albertről is maradt fenn emlék, aki vitézül harcolt a mohácsi csatában Sámboki kéziratainak tanúsága szerint; a család későbbi tagjairól viszont nem maradt fenn semmi emlék.
Advertisement
© dict.cc Hungarian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!