Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'Mn' from Hungarian to English
kém.
mangán {noun} <Mn>
manganese <Mn>
nyelv.
melléknév {noun} <mn>
adjective <adj>
2 translations
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'Mn' from Hungarian to English

Advertisement
mangán {noun} <Mn>
manganese <Mn>kém.
melléknév {noun} <mn>
adjective <adj>nyelv.
 • manganese <Mn> = mangán <Mn>
 • Mongolia <.mn> = Mongólia
Show all
Usage Examples Hungarian
 • Együttes dominancia lép fel például AB és MN vércsoportok kialakulásánál.
 • Többszörösen tökéletes számok: m-szeresen tökéletes (vagy m-szeresen multiperfekt számok) számok azon n-ek, melyekre σ(n)=mn.
 • Az obeliszkek egyiptomi neve "tḫn" vagy "mnw" volt (előbbi már a Piramisszövegekben is előfordul, utóbbi a "mn," 'örökkévalónak lenni' szóból, emlékművet is jelent), a görög 'obeliszk' szó Hérodotosz nyomán terjedt el.
 • Ha a technikai koefficiensek paraméterből ismeretlenné válnak, a modellben "mn" darab új ismeretlen lép fel.
 • Mindzsedef "(ḏd=f mn.w)" ókori egyiptomi herceg a IV.

 • Andrä mn Lungaut először 1266-an említik Abtsdorf néven és 1808-ig az karintiai Ossiach apátságának birtoka volt.
 • (Lucsik213) semlegesnemű ukrán -н(е) mn. képzős alakja.
 • Ennek a mátrixnak a determinánsa egy "mn"-ed fokú homogén polinom "x"-ben és "y"-ban, ami egyben a mátrix rezultánsa is, azaz az egyenletrendszer megoldásainak száma megegyezik a rezultáns megoldásainak számával.
 • Menkauré "(mn-k3.w-rˁ," nevének jelentése: "Ré lelkei örökkévalóak;" görögül "Mükerinosz)", (ur.: "kb."
 • Newmann egymástól függetlenül belátták továbbá, hogy egy egzakt lefedőrendszer legnagyobb modulusa, mn, legalább (mn)-szer ismétlődik, ahol ("x"):Z→N az [...] legkisebb pozitív prímosztóját jelölő számelméleti függvény.

 • Menka "(mn k3[...])" a legkorábbi, név szerint ismert ókori egyiptomi vezír volt.
 • Szenimen "(snỉ-mn)" ókori egyiptomi hivatalnok volt a XVIII. dinasztia idején, Hatsepszut uralkodása alatt; a fáraónő lányának, Nofruré hercegnőnek a nevelője.
 • Minmontu "(mn.w-mnṯ.w)" ókori egyiptomi főpap; Ámon főpapja volt a XVII. dinasztia elején, I. Jahmesz uralkodása alatt.
 • Menheperrészeneb "(mn-ḫpr-rˁ-snb," nevének jelentése: „Menheperré egészséges”; a "Menheperré" III. ...
 • A csapatlégvédelemnél elsőként a keszthelyi 7.

 • 1957–1961 között a gyöngyösi Állami Vak Bottyán Gimnnáziumban végezte középiskolai tanulmányait , majd 1961–1966 közt Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen fizikus szakon tanult.
Advertisement
© dict.cc Hungarian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!