Advertisement
 Translation for 'babilóniai' from Hungarian to English
NOUN   babilóniai | babilóniait | babilóniaiak | babilóniaija
tört.
babilóniai {adj}
Babylonian
etno.tört.
babilóniai {noun}
Babylonian
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'babilóniai' from Hungarian to English

Advertisement
babilóniai {adj}
Babyloniantört.

babilóniai {noun}
Babylonianetno.tört.
Usage Examples Hungarian
 • Őse a babilóniai naptár volt.
 • Név szerint csak három babilóniai csillagászt ismerünk, akiket ezért érdemes kiemelni, ők: Naburiannu (i. ...
 • Ezt a ruhafélét babilóniai pecséthengerek ábrázolásain is meg lehet figyelni.
 • A mű első része Aiszóposz szamoszi rabszolgaéveit és felszabadítását tárgyalja, a második Aiszóposz babilóniai és egyiptomi útját írja le, majd Aiszóposz halála következik Delphoiban.
 • A bukott angyalokról még két említés található a Bibliában: Péter második levele 2:4 és Júdás levele 1:6. A történet babilóniai eredetű lehet.

 • Az érmén egy kígyó, Tiamat látható, aki az Őskáosz babilóniai istene volt.
 • Ezt a várost babilóniai menekültek alapították káldeus kolóniaként.
 • Babilóniai írások szerint a város a Perzsa Birodalom sűrűn lakott központja volt, amely kereskedelmi kapcsolatban állt a babilóniai városokkal.
 • Azért nevezik babilóniai matematikának, mert Babilonnak, mint tudományos központnak központi szerepe volt benne.
 • évezredben, a babilóniai és asszír korban egy démoni vezető volt.

 • A muszlim tudósok a babilóniai számrendszert, míg a kereskedők az abdzsad számokat használták.
 • Kisebb jelentőségű babilóniai istenek tisztelete – feltehetően helyi kultuszokkal azonosulva – szintén megfigyelhető, például Adadé és a feleségéé, Saláté, illetve Színé és feleségéé, Nuszkué.
 • A babilóniai, görög és indiai kultúrában a sötét hold a Hold és a Nap közötti szögtávolság 12°-án belül fordul elő az együttállás (konjunkció).
 • Mivel a "magoi" kifejezés a perzsa papság legfelsőbb „kasztját” illette, innen valószínűsítik, hogy perzsa papok vagy babilóniai csillagászok lehettek, Mezopotámiából, Babilóniából vagy a párthus területekről.
 • Az általa alapított úgynevezett új-babilóniai birodalom Asszíriat, Szíriát és Palesztinát is meghódította.

 • Kr. e. 41-ben mintegy ötezer babilóniai zsidót mészároltak le Szeleukeiában (Josephus, "Ant." xviii. 9, § 9).
 • Az alábbi szócikk a kora középkori gaonok korának két nagy zsidó vallási iskolája, a Szúrai Akadémia és Pumbeditai Akadémia vezetőit – akik egyben a babilóniai zsidók általános vallási vezetői is voltak –, a gaonokat tartalmazza.
 • Az őshonos vallások közé a sumer, az akkád, az asszír és babilóniai vallás tartozik, az ókori Mezopotámia vallása alatt is elsősorban ezeket értjük, időben a Kr.
 • Tudománytörténeti munkái az ókori babilóniai és egyiptomi tudománnyal, a kínai matematika és asztrológia történetével foglalkoznak.
 • I. Arsak utódai az Arszakida-dinasztia uralkodói; fővárosuk a babilóniai Ktésziphón lett.

  Advertisement
  © dict.cc Hungarian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!