Page 1 of 8 for the letter CS in the Hungarian-English dictionary
csábít
to lure
to tempt
csábító
alluring
enticing
seducer
seductive
tempter
tempting
csacsacsa
cha-cha-chatánc
csacska
silly
Csád
Chad <.td>föld.
csádi
Chadian
Chadianetno.
csador
chadorruhavallás
csaj [szl.]
chick [sl.]
csak
just
merely
only
Csak bátran!
Go ahead!
Csak idő kérdése, ...
It's only a matter of time ...
Csak tréfálok!
I'm just kidding.
csákány
pickax [Am.]szersz.
pickaxe [Br.]szersz.
csákánykapa
mattockszersz.
csaknem
almost
csákó
shakokaton.
csakugyan
indeed
csal
to cheat
család
family
családfa
family tree
családi állapot
family status
marital status
családi anamnézis
family anamnesisorvost.
family historyorvost.
családi címer
family crestherald.
családi élet
family life
családi ház
one family house
családias
familial
familiar
családjog
family lawjog
családnév
family name
surname
családot alapít
to start a family
családregény
domestic noveliro.
családtag
dependant [chiefly Br.] [family member]
family member
csalán
stinging nettlebot.T
csalárd
deceptive
csalás
deceit
fraud
sham
csalétek
bait
lure
csalhatatlanság
inerrability
infallibility
csali
bait
csaló
fraudulent
hustler [Am.] [coll.] [crook]
swindler
csalódás
disappointment
csalódást okoz
to disappoint
to frustrate
csalódott
disappointed
frustrated
Csalódott vagyok.
I'm disappointed.
csalogány [Luscinia megarhynchos]
(common) nightingalemadárt.T
csalogat
to attract
to entice
to lure
csalóka
fallacious
csáp
feelerentom.
csap
taptech.
to clash
csapadék
precipitationmeteo.
csapágy
bearing
csapágyazás
bearing [machine part]tech.
csapágyház
housingtech.
csapás
disaster
stroke
csapat
team
csapatmunka
group work
groupwork
teamwork
csapda
pitfall
snare
csapláros
bar-keepermunka.
licensed victualler [Br.] [archaic]munka.
publicanmunka.
csapoló
tap
tapster
csapolt sör
beer on tapsör
csapos
barkeepergasztr.munka.
barmangasztr.munka.
bartendergasztr.munka.
csaposlegény
tapstermunka.
csappantyú
piston
csapvíz
tap water
csarnok
hallépít.
csarnoktemplom
hall churchépít.vallás
császár
emperortört.
csábítto lure
csábítto tempt
csábítóalluring
csábítóenticing
csábítóseducer
csábítóseductive
csábítótempter
csábítótempting
tánc
csacsacsa
cha-cha-cha
csacskasilly
föld.
Csád
Chad <.td>
csádiChadian
etno.
csádi
Chadian
ruhavallás
csador
chador
csaj [szl.]chick [sl.]
csakjust
csakmerely
csakonly
Csak bátran!Go ahead!
Csak idő kérdése, ...It's only a matter of time ...
Csak tréfálok!I'm just kidding.
szersz.
csákány
pickax [Am.]
szersz.
csákány
pickaxe [Br.]
szersz.
csákánykapa
mattock
csaknemalmost
katon.
csákó
shako
csakugyanindeed
csalto cheat
családfamily
családfafamily tree
családi állapotfamily status
családi állapotmarital status
orvost.
családi anamnézis
family anamnesis
orvost.
családi anamnézis
family history
herald.
családi címer
family crest
családi életfamily life
családi házone family house
családiasfamilial
családiasfamiliar
jog
családjog
family law
családnévfamily name
családnévsurname
családot alapítto start a family
iro.
családregény
domestic novel
családtagdependant [chiefly Br.] [family member]
családtagfamily member
bot.T
csalán
stinging nettle
csalárddeceptive
csalásdeceit
csalásfraud
csalássham
csalétekbait
csaléteklure
csalhatatlanságinerrability
csalhatatlanságinfallibility
csalibait
csalófraudulent
csalóhustler [Am.] [coll.] [crook]
csalóswindler
csalódásdisappointment
csalódást okozto disappoint
csalódást okozto frustrate
csalódottdisappointed
csalódottfrustrated
Csalódott vagyok.I'm disappointed.
madárt.T
csalogány [Luscinia megarhynchos]
(common) nightingale
csalogatto attract
csalogatto entice
csalogatto lure
csalókafallacious
entom.
csáp
feeler
tech.
csap
tap
csapto clash
meteo.
csapadék
precipitation
csapágybearing
tech.
csapágyazás
bearing [machine part]
tech.
csapágyház
housing
csapásdisaster
csapásstroke
csapatteam
csapatmunkagroup work
csapatmunkagroupwork
csapatmunkateamwork
csapdapitfall
csapdasnare
munka.
csapláros
bar-keeper
munka.
csapláros
licensed victualler [Br.] [archaic]
munka.
csapláros
publican
csapolótap
csapolótapster
sör
csapolt sör
beer on tap
gasztr.munka.
csapos
barkeeper
gasztr.munka.
csapos
barman
gasztr.munka.
csapos
bartender
munka.
csaposlegény
tapster
csappantyúpiston
csapvíztap water
épít.
csarnok
hall
épít.vallás
csarnoktemplom
hall church
tört.
császár
emperor
Page 1 of 8 for the letter CS in the Hungarian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024