Page 1 of 21 for the letter H in the Hungarian-English dictionary
ha
if
when
ha a helyedben lennék
if I were you
ha nem
unless
ha törik, ha szakad
come hell or high water
hab
foam
habár
albeit
although
though
whereas
habarcs
mortar
habaró
beatergasztr.
whiskgasztr.
habcsók
meringuegasztr.
háború
war
háború vége
end of the war
end of war
war's end
háborúellenes
anti-war
háborúellenes mozgalom
anti-war movement
háborús bűnös
war criminaljogkaton.
háborús film
war filmfilm
war movie [esp. Am.]film
háborús veszély
danger of war
háborút vív
to conduct war
to wage war
habos
foamy
habozás
hesitation
habozik
to hesitate
habozó
hesitant
habverő
egg beatergasztr.
eggbeatergasztr.
habzik
to foam
habzóbor
brisk winebor.
pearl wine [slightly sparkling wine]bor.
sparkling winebor.
hacker
hackerinform.internet
hacukák {pl} [közb.]
gear {sg} [coll.]ruha
had
armykaton.
hadaikum
Hadeantört.
hadakozik
to battle
to fight
hadapród
cadetkaton.
haddzs
hadj [spv.]vallás
hajvallás
hajjvallás
haderő {sg}
armed forces {pl}
Hadész
Hadesmitol.
hadijáték
war game
haditengerészet
military navy [only in explicit contrast to merchant navy]katon.
navykaton.
hadnagy <hdgy.>
lieutenant <Lt.>katon.
hadonászik
to flail
hadosztály
divisionkaton.
hadron
hadronfiz.
hadsereg
army
hadtest
corpskaton.
hadügyminiszter
minister of warkaton.pol.tört.
secretary of war [Am.]katon.pol.tört.
war ministerkaton.pol.tört.
hadüzenet
declaration of warkaton.pol.
hadvezér
captainkaton.
generalkaton.
haematoma
effusion of bloodorvost.
haematoma [Br.]orvost.
hematoma [Am.]orvost.
haemofóbia
blood phobiapszich.
haemophobia [Br.]pszich.
hemophobia [Am.]pszich.
hafnium <Hf>
hafnium <Hf>kém.
Hága
The Hagueföld.
hagiográfia
hagiographyiro.vallás
hágó
col [mountain pass]föld.
mountain passföld.
hagy
to let
hagyaték
bequest
inheritance
legacy
Hagyd abba!
Cut it out! [coll.]
Stop it!
Hagyd ezt!
Drop it!
Hagyjál békén!
Leave me alone!
hagyma
oniongasztr.
hagymák
onions
hagymakarika
onion ringgasztr.
hagymáz [rég.] [tífusz]
typhusorvost.
hagyomány
tradition
hagyományos
conventional
traditional
hagyományosan
traditionally
hahotázik
to scream (with laughter)
Haiti
Haiti <.ht>föld.
haj
hair
háj [emberen]
fat
hajadon
maiden
single [not married] [woman]
unmarried [woman]
hájasság
obesity
hajcsavaró
hair rollerkozm.
hajdan
in former times
haif
hawhen
ha a helyedben lennékif I were you
ha nemunless
ha törik, ha szakadcome hell or high water
habfoam
habáralbeit
habáralthough
habárthough
habárwhereas
habarcsmortar
gasztr.
habaró
beater
gasztr.
habaró
whisk
gasztr.
habcsók
meringue
háborúwar
háború végeend of the war
háború végeend of war
háború végewar's end
háborúellenesanti-war
háborúellenes mozgalomanti-war movement
jogkaton.
háborús bűnös
war criminal
film
háborús film
war film
film
háborús film
war movie [esp. Am.]
háborús veszélydanger of war
háborút vívto conduct war
háborút vívto wage war
habosfoamy
habozáshesitation
habozikto hesitate
habozóhesitant
gasztr.
habverő
egg beater
gasztr.
habverő
eggbeater
habzikto foam
bor.
habzóbor
brisk wine
bor.
habzóbor
pearl wine [slightly sparkling wine]
bor.
habzóbor
sparkling wine
inform.internet
hacker
hacker
ruha
hacukák {pl} [közb.]
gear {sg} [coll.]
katon.
had
army
tört.
hadaikum
Hadean
hadakozikto battle
hadakozikto fight
katon.
hadapród
cadet
vallás
haddzs
hadj [spv.]
vallás
haddzs
haj
vallás
haddzs
hajj
haderő {sg}armed forces {pl}
mitol.
Hadész
Hades
hadijátékwar game
katon.
haditengerészet
military navy [only in explicit contrast to merchant navy]
katon.
haditengerészet
navy
katon.
hadnagy <hdgy.>
lieutenant <Lt.>
hadonászikto flail
katon.
hadosztály
division
fiz.
hadron
hadron
hadseregarmy
katon.
hadtest
corps
katon.pol.tört.
hadügyminiszter
minister of war
katon.pol.tört.
hadügyminiszter
secretary of war [Am.]
katon.pol.tört.
hadügyminiszter
war minister
katon.pol.
hadüzenet
declaration of war
katon.
hadvezér
captain
katon.
hadvezér
general
orvost.
haematoma
effusion of blood
orvost.
haematoma
haematoma [Br.]
orvost.
haematoma
hematoma [Am.]
pszich.
haemofóbia
blood phobia
pszich.
haemofóbia
haemophobia [Br.]
pszich.
haemofóbia
hemophobia [Am.]
kém.
hafnium <Hf>
hafnium <Hf>
föld.
Hága
The Hague
iro.vallás
hagiográfia
hagiography
föld.
hágó
col [mountain pass]
föld.
hágó
mountain pass
hagyto let
hagyatékbequest
hagyatékinheritance
hagyatéklegacy
Hagyd abba!Cut it out! [coll.]
Hagyd abba!Stop it!
Hagyd ezt!Drop it!
Hagyjál békén!Leave me alone!
gasztr.
hagyma
onion
hagymákonions
gasztr.
hagymakarika
onion ring
orvost.
hagymáz [rég.] [tífusz]
typhus
hagyománytradition
hagyományosconventional
hagyományostraditional
hagyományosantraditionally
hahotázikto scream (with laughter)
föld.
Haiti
Haiti <.ht>
hajhair
háj [emberen]fat
hajadonmaiden
hajadonsingle [not married] [woman]
hajadonunmarried [woman]
hájasságobesity
kozm.
hajcsavaró
hair roller
hajdanin former times
Page 1 of 21 for the letter H in the Hungarian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023