Page 1 of 12 for the letter I in the Hungarian-English dictionary
ibériai mezei nyúl [Lepus granatensis]
Granada hareálla.T
Ibériai-félsziget
Iberian Peninsulaföld.
ibolyaszínű rézkakukk [Chrysococcyx xanthorhynchus]
violet cuckoomadárt.T
ichthiofóbia
ichthyophobiapszich.
ichthiológia
ichthyologyálla.ichthio.tudom.
icipici
tiny [little]
ideál
ideal
ideális
ideal
ideális esetben
ideally
idealista
idealist
idealistic
idealistán
idealistically
idealisztikus
idealistic
idealizál
to idealise [Br.]
to idealize
idealizálás
idealisation [Br.]
idealising [Br.]
idealization
idealizing
idealizált
idealised [Br.]
idealized
idealizmus
idealismfiloz.
ideg [Nervus]
nerveanat.
idegbénulás
nerve paralysisorvost.
idegen
alien
foreign
idegen nyelv
foreign languagenyelv.
Idegen vagyok itt.
I'm a stranger here.
idegenforgalom
tourismtur.
idegengyűlölet
hostility to foreignerspszich.
hostility toward strangerspszich.
xenophobiapszich.
idegengyűlölő
xenophobe
idegenlégiós
Foreign Legion mankaton.
Foreign Legionnairekaton.
idegennyelv-ismeret
knowledge of foreign languages
idegenség
otherness
strangeness
idegenvezető
tourist guidetur.
ideges
edgy
nervous
nervy [esp. Br.]
to be on edge
idegesít
to annoy
idegfájdalom
nervous affectionorvost.
nervous disorderpszich.
ideggáz
nerve gas
ideggyulladás
neuritisorvost.
idegorvos
neurologistorvost.
idegpálya
nerve pathwayanat.
neural pathwayanat.
idegrendszer
nervous systemanat.
idegsebész
neurosurgeonmunka.
idegsebészet
neurosurgeryorvost.
idegsejt
nerve cellbiol.
idegszál
nerve fiber [Am.]anat.
nerve fibre [Br.]anat.
idegszövet
nerve tissueanat.
nervous tissueanat.
neural tissueanat.
idegzet
nervous systemanat.
idegzsába
neuralgiaorvost.
ideiglenes
interim
provisional
temporary [for a limited time]
idejében
timely
idejétmúlt
dated
obsolete
outdated
idén
this year
idenéz
to look here
identitás
identity <ID>
idény
season
idényjellegű
seasonal
idénykezdet
start of / to the seasonsport
idénymunka
seasonal jobmunka.
seasonal workmunka.
idénymunkás
seasonal laborer [Am.]munka.
seasonal labourer [Br.]munka.
seasonal workermunka.
idényzárás
end of season
ideológia
ideology
ideológiai
ideologic
ideological
ideológus
ideolog [Am.]
ideologist
idétlen
ungainly
unsightly
idevágó
pertinent
idéz
to cite
idézés
citationjog
idézet
citation
quotation
idézőjel
inverted commanyelv.
quotation marknyelv.
idill
idyll
idilli
idyllic
idióma
idiomnyelv.
idióta
idiotorvost.szitok
idiotic
álla.T
ibériai mezei nyúl [Lepus granatensis]
Granada hare
föld.
Ibériai-félsziget
Iberian Peninsula
madárt.T
ibolyaszínű rézkakukk [Chrysococcyx xanthorhynchus]
violet cuckoo
pszich.
ichthiofóbia
ichthyophobia
álla.ichthio.tudom.
ichthiológia
ichthyology
icipicitiny [little]
ideálideal
ideálisideal
ideális esetbenideally
idealistaidealist
idealistaidealistic
idealistánidealistically
idealisztikusidealistic
idealizálto idealise [Br.]
idealizálto idealize
idealizálásidealisation [Br.]
idealizálásidealising [Br.]
idealizálásidealization
idealizálásidealizing
idealizáltidealised [Br.]
idealizáltidealized
filoz.
idealizmus
idealism
anat.
ideg [Nervus]
nerve
orvost.
idegbénulás
nerve paralysis
idegenalien
idegenforeign
nyelv.
idegen nyelv
foreign language
Idegen vagyok itt.I'm a stranger here.
tur.
idegenforgalom
tourism
pszich.
idegengyűlölet
hostility to foreigners
pszich.
idegengyűlölet
hostility toward strangers
pszich.
idegengyűlölet
xenophobia
idegengyűlölőxenophobe
katon.
idegenlégiós
Foreign Legion man
katon.
idegenlégiós
Foreign Legionnaire
idegennyelv-ismeretknowledge of foreign languages
idegenségotherness
idegenségstrangeness
tur.
idegenvezető
tourist guide
idegesedgy
idegesnervous
idegesnervy [esp. Br.]
idegesto be on edge
idegesítto annoy
orvost.
idegfájdalom
nervous affection
pszich.
idegfájdalom
nervous disorder
ideggáznerve gas
orvost.
ideggyulladás
neuritis
orvost.
idegorvos
neurologist
anat.
idegpálya
nerve pathway
anat.
idegpálya
neural pathway
anat.
idegrendszer
nervous system
munka.
idegsebész
neurosurgeon
orvost.
idegsebészet
neurosurgery
biol.
idegsejt
nerve cell
anat.
idegszál
nerve fiber [Am.]
anat.
idegszál
nerve fibre [Br.]
anat.
idegszövet
nerve tissue
anat.
idegszövet
nervous tissue
anat.
idegszövet
neural tissue
anat.
idegzet
nervous system
orvost.
idegzsába
neuralgia
ideiglenesinterim
ideiglenesprovisional
ideiglenestemporary [for a limited time]
idejébentimely
idejétmúltdated
idejétmúltobsolete
idejétmúltoutdated
idénthis year
idenézto look here
identitásidentity <ID>
idényseason
idényjellegűseasonal
sport
idénykezdet
start of / to the season
munka.
idénymunka
seasonal job
munka.
idénymunka
seasonal work
munka.
idénymunkás
seasonal laborer [Am.]
munka.
idénymunkás
seasonal labourer [Br.]
munka.
idénymunkás
seasonal worker
idényzárásend of season
ideológiaideology
ideológiaiideologic
ideológiaiideological
ideológusideolog [Am.]
ideológusideologist
idétlenungainly
idétlenunsightly
idevágópertinent
idézto cite
jog
idézés
citation
idézetcitation
idézetquotation
nyelv.
idézőjel
inverted comma
nyelv.
idézőjel
quotation mark
idillidyll
idilliidyllic
nyelv.
idióma
idiom
orvost.szitok
idióta
idiot
idiótaidiotic
Page 1 of 12 for the letter I in the Hungarian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023