Page 1 of 10 for the letter R in the Hungarian-English dictionary
Rá se ránts! [közb.]
Don't worry about it!
rá van utalva vmire
to be reliant on / upon sth.
ráadás
encorezene
ráadásul
furthermore
in addition
moreover
rab
captive
prisoner
Rabat
Rabatföld.
rabbi
rabbimunka.vallás
rábeszél
to persuade
rábeszélés
cajolery
persuasion
suasion
rábíz
to confide
rábíz vmit vkire
to entrust sth. to sb.
rabja vminek
addicted to sth.
hooked on sth. [coll.] [addicted]
rablás
robbery
rabló
highwayman
robber
rablóhadjárat
foray
rabmunka
convict labour [Br.]
rabol
to rob
rabság
captivity
rabság [leigázottság]
bondage
rabszolga
slave
rabszolgahajcsár
slave driver
rabszolgaság
bondage
slavery
racionális
rational
racionális szám
rational numbermate.
racionalizáció
rationalisation [Br.]
rationalization
racionalizmus
rationalismfiloz.
rács
grating
rácsap
to smack
rácsozat
grating
radarellenőrzés
radar control
radar speed check
radiálventilátor
radial fantech.
radiátor
radiator
radikális
radical
radikalizmus
radicalism
rádió
radio
radioaktív
radioactivefiz.
radioaktivitás
radioactivityfiz.
rádiócsillagászat
radio astronomyasztron.tudom.
rádiócső
radio tubeelektr.
radio valveelektr.
rádiófóbia
radiophobiapszich.
rádiógalaxis
radio galaxyasztron.
rádióhullám
radio waveelektr.fiz.telekom.
radiokémia
radiochemistrykém.
radiolumineszcencia
radioluminescence <RL>fiz.
rádióobszervatórium
radio observatoryasztron.
rádiót hallgat
to listen to the radioTV
radioterápia
radiation therapy [Am.]orvost.orvtech.
radiotherapyorvost.orvtech.
rádiózik
to listen to the radioTV
radír
eraser [esp. Am.]
rubber [Br.]
radírgumi
eraser [esp. Am.]
rubber [Br.]
rádium <Ra>
radium <Ra>kém.
rádiusz
radiusmate.
radon <Rn>
radon <Rn>kém.
radzerfordium <Rf>
rutherfordium <Rf>kém.
raffinóz
raffinosebiokém.
rafinált
savvy [coll.]
ráfordítás
expenditure
rafting
raftingsport
ragadó
adhesive
ragadós
adhesive
clingy
gluey
gummy [substance, surface, food]
sticky
tacky
ragadozó
predator
predatory
rágalmaz
to slander
rágalmazás
calumny
defamation
libeljog
rágalom
calumny
ragály
contagionorvost.
epidemic
infection
ragályos
contagiousorvost.
epidemic
epidemical
infectious
infective
ragályosság
contagiousness
infectiosity
infectiousness
infectivity
ragaszkodás
insistence
ragaszkodik vmihez
to hold to sth.
Rá se ránts! [közb.]Don't worry about it!
rá van utalva vmireto be reliant on / upon sth.
zene
ráadás
encore
ráadásulfurthermore
ráadásulin addition
ráadásulmoreover
rabcaptive
rabprisoner
föld.
Rabat
Rabat
munka.vallás
rabbi
rabbi
rábeszélto persuade
rábeszéléscajolery
rábeszéléspersuasion
rábeszéléssuasion
rábízto confide
rábíz vmit vkireto entrust sth. to sb.
rabja vminekaddicted to sth.
rabja vminekhooked on sth. [coll.] [addicted]
rablásrobbery
rablóhighwayman
rablórobber
rablóhadjáratforay
rabmunkaconvict labour [Br.]
rabolto rob
rabságcaptivity
rabság [leigázottság]bondage
rabszolgaslave
rabszolgahajcsárslave driver
rabszolgaságbondage
rabszolgaságslavery
racionálisrational
mate.
racionális szám
rational number
racionalizációrationalisation [Br.]
racionalizációrationalization
filoz.
racionalizmus
rationalism
rácsgrating
rácsapto smack
rácsozatgrating
radarellenőrzésradar control
radarellenőrzésradar speed check
tech.
radiálventilátor
radial fan
radiátorradiator
radikálisradical
radikalizmusradicalism
rádióradio
fiz.
radioaktív
radioactive
fiz.
radioaktivitás
radioactivity
asztron.tudom.
rádiócsillagászat
radio astronomy
elektr.
rádiócső
radio tube
elektr.
rádiócső
radio valve
pszich.
rádiófóbia
radiophobia
asztron.
rádiógalaxis
radio galaxy
elektr.fiz.telekom.
rádióhullám
radio wave
kém.
radiokémia
radiochemistry
fiz.
radiolumineszcencia
radioluminescence <RL>
asztron.
rádióobszervatórium
radio observatory
TV
rádiót hallgat
to listen to the radio
orvost.orvtech.
radioterápia
radiation therapy [Am.]
orvost.orvtech.
radioterápia
radiotherapy
TV
rádiózik
to listen to the radio
radíreraser [esp. Am.]
radírrubber [Br.]
radírgumieraser [esp. Am.]
radírgumirubber [Br.]
kém.
rádium <Ra>
radium <Ra>
mate.
rádiusz
radius
kém.
radon <Rn>
radon <Rn>
kém.
radzerfordium <Rf>
rutherfordium <Rf>
biokém.
raffinóz
raffinose
rafináltsavvy [coll.]
ráfordításexpenditure
sport
rafting
rafting
ragadóadhesive
ragadósadhesive
ragadósclingy
ragadósgluey
ragadósgummy [substance, surface, food]
ragadóssticky
ragadóstacky
ragadozópredator
ragadozópredatory
rágalmazto slander
rágalmazáscalumny
rágalmazásdefamation
jog
rágalmazás
libel
rágalomcalumny
orvost.
ragály
contagion
ragályepidemic
ragályinfection
orvost.
ragályos
contagious
ragályosepidemic
ragályosepidemical
ragályosinfectious
ragályosinfective
ragályosságcontagiousness
ragályosságinfectiosity
ragályosságinfectiousness
ragályosságinfectivity
ragaszkodásinsistence
ragaszkodik vmihezto hold to sth.
Page 1 of 10 for the letter R in the Hungarian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024