Page 1 of 21 for the letter SZ in the Hungarian-English dictionary
szabad
free
open
to may
unoccupied
Szabad ... ?
May I ... ?
szabad akarat
free will
Szabad bemutatnom, ...
May I introduce ...
szabad gyökök
free radicalském.
szabad hegy mászás
free climbinghegym.
szabad kereskedelem
free trade
szabad mozgás
free movement
freedom of movement
szabad munkatárs
freelancer
Szabad Német Ifjúság
Free German Youth [official youth organisation in the GDR]tört.
szabad vallásgyakorlás
free practice of religionvallás
szabad vmit tenni [infin.]
to be allowed to do something
szabadállam
free statepol.
szabadalmaz
to patent
szabadalom
patent
szabaddá tesz
to free
to liberate
szabaddá tesz [épületet, állást, ülést]
to vacate
szabadelvű
liberal
szabadelvűség
liberalism
szabadesés
free fallfiz.
szabadgondolkodó
freethinker
szabadidő
free time
leisure
szabadidő sport
recreational sportsport
szabadidőruha
leisure suitruha
szabadidős tevékenység
leisure activity
szabadkereskedelmi egyezmény
free trade agreementpol.
szabadkereskedelmi övezet
free trade zone
szabadkőműves
Freemason
Mason [Freemason]
Masonic
szabadkőművesség
Freemasonry
Masonry
szabadnap
day off
szabadon
freely
szabadon fogható
free-to-air <FTA> [television channels]TV
szabadon választható
elective
optional
szabadrúgás
free kicksport
szabadság
freedom
holiday [esp. Br.]
liberty
szabadságharcos
freedom fighter
szabadul
to be freed
to be released
to be set free
szabadúszó
freelancemunka.
freelancermunka.
szabály
rule
szabályok
regulations {pl}
rules {pl}
szabályos
orderly
szabályos ige
regular verbnyelv.
szabályos test
Platonic solidmate.
szabályoz
to regulate
szabályozás
regulation
szabályozható
adjustable
regulable
szabálytalan
erratic
irregular
szabálytalan galaxis
irregular galaxyasztron.
szabálytalankodik
to commit a foulsport
to foulsport
szabálytalanság
irregularity
szabályzat
policy
szabályzat {sg}
regulations {pl}
szabályzatot érvényesít
to enforce a rule
szabásminta
patternszöv.
szabatos
exact
precise
strict [precise]
szabatosan
exactly
precisely
szabó
tailor
szabókréta
tailor's chalk
szabóolló {sg}
dressmaking scissors {pl}szersz.
szabotál
to sabotage
szabotázs
sabotage
szabvány
norm
standard
szabványos
normal
standard
szabványosít
to normalize
to standardise [Br.]
to standardize
szacharid
saccharidebiokém.kém.
szacharóz [C12H22O11]
saccharosebiokém.
sucrosebiokém.
szadista
sadist
sadistic
szadizmus
sadismpszich.
szadomazochizmus
sadomasochismpszich.
szaft
gravygasztr.
juice
szag
odor [Am.]
szabadfree
szabadopen
szabadto may
szabadunoccupied
Szabad ... ?May I ... ?
szabad akaratfree will
Szabad bemutatnom, ...May I introduce ...
kém.
szabad gyökök
free radicals
hegym.
szabad hegy mászás
free climbing
szabad kereskedelemfree trade
szabad mozgásfree movement
szabad mozgásfreedom of movement
szabad munkatársfreelancer
tört.
Szabad Német Ifjúság
Free German Youth [official youth organisation in the GDR]
vallás
szabad vallásgyakorlás
free practice of religion
szabad vmit tenni [infin.]to be allowed to do something
pol.
szabadállam
free state
szabadalmazto patent
szabadalompatent
szabaddá teszto free
szabaddá teszto liberate
szabaddá tesz [épületet, állást, ülést]to vacate
szabadelvűliberal
szabadelvűségliberalism
fiz.
szabadesés
free fall
szabadgondolkodófreethinker
szabadidőfree time
szabadidőleisure
sport
szabadidő sport
recreational sport
ruha
szabadidőruha
leisure suit
szabadidős tevékenységleisure activity
pol.
szabadkereskedelmi egyezmény
free trade agreement
szabadkereskedelmi övezetfree trade zone
szabadkőművesFreemason
szabadkőművesMason [Freemason]
szabadkőművesMasonic
szabadkőművességFreemasonry
szabadkőművességMasonry
szabadnapday off
szabadonfreely
TV
szabadon fogható
free-to-air <FTA> [television channels]
szabadon választhatóelective
szabadon választhatóoptional
sport
szabadrúgás
free kick
szabadságfreedom
szabadságholiday [esp. Br.]
szabadságliberty
szabadságharcosfreedom fighter
szabadulto be freed
szabadulto be released
szabadulto be set free
munka.
szabadúszó
freelance
munka.
szabadúszó
freelancer
szabályrule
szabályokregulations {pl}
szabályokrules {pl}
szabályosorderly
nyelv.
szabályos ige
regular verb
mate.
szabályos test
Platonic solid
szabályozto regulate
szabályozásregulation
szabályozhatóadjustable
szabályozhatóregulable
szabálytalanerratic
szabálytalanirregular
asztron.
szabálytalan galaxis
irregular galaxy
sport
szabálytalankodik
to commit a foul
sport
szabálytalankodik
to foul
szabálytalanságirregularity
szabályzatpolicy
szabályzat {sg}regulations {pl}
szabályzatot érvényesítto enforce a rule
szöv.
szabásminta
pattern
szabatosexact
szabatosprecise
szabatosstrict [precise]
szabatosanexactly
szabatosanprecisely
szabótailor
szabókrétatailor's chalk
szersz.
szabóolló {sg}
dressmaking scissors {pl}
szabotálto sabotage
szabotázssabotage
szabványnorm
szabványstandard
szabványosnormal
szabványosstandard
szabványosítto normalize
szabványosítto standardise [Br.]
szabványosítto standardize
biokém.kém.
szacharid
saccharide
biokém.
szacharóz [C12H22O11]
saccharose
biokém.
szacharóz [C12H22O11]
sucrose
szadistasadist
szadistasadistic
pszich.
szadizmus
sadism
pszich.
szadomazochizmus
sadomasochism
gasztr.
szaft
gravy
szaftjuice
szagodor [Am.]
Page 1 of 21 for the letter SZ in the Hungarian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023