Page 1 of 24 for the letter T in the Hungarian-English dictionary
tabella
table [list, chart]
tábla
bar [e.g. oc chocolate]
blackboard
boardbútor
chalkboard [Am.]
slab
táblagép
tablet PCinform.
táblahegy
mesa
táblázat
chart
spreadsheet
table
táblázatos
in tables
tabular
tabulated
táblázatosan
in tabular form
tabletta
pill
tabletgyógy.
tabló
tableau
tábor
camp
encampment
tábori
field-
tábori konyha
field kitchengasztr.katon.
tábori kórház
field hospitalkaton.
military hospitalkaton.
tábornagy
marshalkaton.
tábornok
general <Gen.>katon.
táborozik
to camp
tábortűz
campfire
tabu
taboo
tachikardia
tachycardiaorvost.
tacskó
dachshundálla.T
tádzsik szomoni
Tajikistani somoni <TJS>valuták
Tádzsikisztán
Tajikistan <.tj>föld.
taekwondo
taekwondosport
tafofóbia
taphophobiapszich.
tag
member
part
tág
wide
tag [férfi] [közb.]
bloke [esp. Br.] [coll.]
tag [végtag]
limbanat.
tagad
to contradict
to deny
to disavow
tagadás
denial
negation
tagadhatatlan
incontestable
undeniable
tagadhatatlanul
undoubtedly
tagadó
negating
tagállam
member state
tágas
capacious
commodious [spacious]
roomy
spacious
tagatóz
tagatosebiokém.
tagbaszakadt
robust
sturdy
tagdíj
membership fee
subscription [membership fee]
taggyűlés
general meeting
tágít
to dilate
to enlarge
to extend
to widen
taglal
to discuss
to dissect
to enlarge upon
taglalás
discussion
dissection
tagmondat
clausenyelv.
tagozat
section
tagság
membership
tágul
to broaden
to dilate
to expand
tágulás
dilatation
dilation
expansion
extension
tahó [pej.]
hick [coll.]
táj
countryside
landscape
scenery [landscape]
tájékozódás
orientation
tájékoztat
to inform
tájfun
typhoonmeteo.
tájfutás
orienteeringsport
tájkép
landscape
Tajpej
Taipeiföld.
tajték
lather
tajtékzik
to foam
to froth
to lather
Tajvan
Taiwan <.tw>föld.
takács
weavermunka.szöv.
webster [archaic] [weaver]munka.szöv.
takarékos
economical
frugal
takarékoskodik
to economise [Br.]
to economize
tabellatable [list, chart]
táblabar [e.g. oc chocolate]
táblablackboard
bútor
tábla
board
táblachalkboard [Am.]
táblaslab
inform.
táblagép
tablet PC
táblahegymesa
táblázatchart
táblázatspreadsheet
táblázattable
táblázatosin tables
táblázatostabular
táblázatostabulated
táblázatosanin tabular form
tablettapill
gyógy.
tabletta
tablet
tablótableau
táborcamp
táborencampment
táborifield-
gasztr.katon.
tábori konyha
field kitchen
katon.
tábori kórház
field hospital
katon.
tábori kórház
military hospital
katon.
tábornagy
marshal
katon.
tábornok
general <Gen.>
táborozikto camp
tábortűzcampfire
tabutaboo
orvost.
tachikardia
tachycardia
álla.T
tacskó
dachshund
valuták
tádzsik szomoni
Tajikistani somoni <TJS>
föld.
Tádzsikisztán
Tajikistan <.tj>
sport
taekwondo
taekwondo
pszich.
tafofóbia
taphophobia
tagmember
tagpart
tágwide
tag [férfi] [közb.]bloke [esp. Br.] [coll.]
anat.
tag [végtag]
limb
tagadto contradict
tagadto deny
tagadto disavow
tagadásdenial
tagadásnegation
tagadhatatlanincontestable
tagadhatatlanundeniable
tagadhatatlanulundoubtedly
tagadónegating
tagállammember state
tágascapacious
tágascommodious [spacious]
tágasroomy
tágasspacious
biokém.
tagatóz
tagatose
tagbaszakadtrobust
tagbaszakadtsturdy
tagdíjmembership fee
tagdíjsubscription [membership fee]
taggyűlésgeneral meeting
tágítto dilate
tágítto enlarge
tágítto extend
tágítto widen
taglalto discuss
taglalto dissect
taglalto enlarge upon
taglalásdiscussion
taglalásdissection
nyelv.
tagmondat
clause
tagozatsection
tagságmembership
tágulto broaden
tágulto dilate
tágulto expand
tágulásdilatation
tágulásdilation
tágulásexpansion
tágulásextension
tahó [pej.]hick [coll.]
tájcountryside
tájlandscape
tájscenery [landscape]
tájékozódásorientation
tájékoztatto inform
meteo.
tájfun
typhoon
sport
tájfutás
orienteering
tájképlandscape
föld.
Tajpej
Taipei
tajtéklather
tajtékzikto foam
tajtékzikto froth
tajtékzikto lather
föld.
Tajvan
Taiwan <.tw>
munka.szöv.
takács
weaver
munka.szöv.
takács
webster [archaic] [weaver]
takarékoseconomical
takarékosfrugal
takarékoskodikto economise [Br.]
takarékoskodikto economize
Page 1 of 24 for the letter T in the Hungarian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024