Page 1 of 6 for the letter U in the Hungarian-English dictionary
uborka [Cucumis sativus L.]
cucumberbot.gasztr.T
udvar
backyard
courtyard
udvar [épületnél]
court
yard
udvar [történelmi]
(royal) court
udvarhölgy
lady-in-waitingmunka.tört.
udvari
court [attr.]
udvari bolond
court jestertört.
udvari szállító
purveyor to the court
udvarias
courteous
gallant
polite
udvariasan
politely
udvariasság
courtesy
udvariatlan
discourteous
impolite
rude
udvariatlanság
discourtesy
udvariatlanul
discourteously
impolitely
rudely
udvarlás
courtship
wooing
udvarló
admirer
courting
gallant
wooer
udvarol
to court
to woo
Uganda
Uganda <.ug>föld.
ugar
fallow landerdőg.mezőg.
waste land
wasteland
ugat
to bark
ugatás
bark
ugrál
to bound [jump, spring]
ugrálni [infin.]
to hop
ugrándozik
to bound [jump]
ugrás
jump
ugrik
to jump
to leap
ugró
jumpersport
ugrókötél
jump rope [Am.]sport
skipping ropesport
úgy
so
úgy látszik
it seems
ugyan
though
ugyanakkor
at the same time
ugyanaz
(the) same
ugyanazért
for the (very) same reason
ugyanígy
likewise
ugyanolyan
equal
ugyanott
at the same place
in the same place
ugyanott <uo.>
ibidem <ib., ibid.> [in the same place]szakk.
Ugye itt van?
He is here, isn't he?
Ugye megmondtam!
I told you so!
Ugye megtanultad a leckédet?
You have learned your lesson, haven't you?
Ugye nem büntették meg?
He was not punished, was he?
úgyis
anyway
úgylét
essencefiloz.
úgymint
namely
such as
úgymond
so to speak
úgynevezett
so-called
úgyszintén
also
as well
too [as well, also]
új
new
recent
új kiadás
new editioniro.kiad.
reprintiro.kiad.
republicationiro.kiad.
új szót alkot
to coin a new word
Új-Delhi
New Delhiföld.
új-kaledóniai füleslappantyú [Eurostopodus exul]
New Caledonian nightjarmadárt.T
új-zélandi
New Zealand [attr.]
New Zealanderetno.
újabb keletű
recent
újabban
lately
recently
újbabiloni
Neo-Babyloniantört.
újból
(once) again
afresh
anew
újburgonya {sg}
new potatoes {pl}gasztr.
újdonság
novelty
újévi fogadalom
New Year resolution
újfajta
new kind / kinds of
new type / types of
novel
of a new type [postpos.]
újfelnémet
Modern High Germannyelv.
Újfundland
Newfoundlandföld.
újgazdag
nouveau riche
nouveau riche
upstart
upstart
újhold
new moonasztron.
bot.gasztr.T
uborka [Cucumis sativus L.]
cucumber
udvarbackyard
udvarcourtyard
udvar [épületnél]court
udvar [épületnél]yard
udvar [történelmi](royal) court
munka.tört.
udvarhölgy
lady-in-waiting
udvaricourt [attr.]
tört.
udvari bolond
court jester
udvari szállítópurveyor to the court
udvariascourteous
udvariasgallant
udvariaspolite
udvariasanpolitely
udvariasságcourtesy
udvariatlandiscourteous
udvariatlanimpolite
udvariatlanrude
udvariatlanságdiscourtesy
udvariatlanuldiscourteously
udvariatlanulimpolitely
udvariatlanulrudely
udvarláscourtship
udvarláswooing
udvarlóadmirer
udvarlócourting
udvarlógallant
udvarlówooer
udvarolto court
udvarolto woo
föld.
Uganda
Uganda <.ug>
erdőg.mezőg.
ugar
fallow land
ugarwaste land
ugarwasteland
ugatto bark
ugatásbark
ugrálto bound [jump, spring]
ugrálni [infin.]to hop
ugrándozikto bound [jump]
ugrásjump
ugrikto jump
ugrikto leap
sport
ugró
jumper
sport
ugrókötél
jump rope [Am.]
sport
ugrókötél
skipping rope
úgyso
úgy látszikit seems
ugyanthough
ugyanakkorat the same time
ugyanaz(the) same
ugyanazértfor the (very) same reason
ugyanígylikewise
ugyanolyanequal
ugyanottat the same place
ugyanottin the same place
szakk.
ugyanott <uo.>
ibidem <ib., ibid.> [in the same place]
Ugye itt van?He is here, isn't he?
Ugye megmondtam!I told you so!
Ugye megtanultad a leckédet?You have learned your lesson, haven't you?
Ugye nem büntették meg?He was not punished, was he?
úgyisanyway
filoz.
úgylét
essence
úgymintnamely
úgymintsuch as
úgymondso to speak
úgynevezettso-called
úgyszinténalso
úgyszinténas well
úgyszinténtoo [as well, also]
újnew
újrecent
iro.kiad.
új kiadás
new edition
iro.kiad.
új kiadás
reprint
iro.kiad.
új kiadás
republication
új szót alkotto coin a new word
föld.
Új-Delhi
New Delhi
madárt.T
új-kaledóniai füleslappantyú [Eurostopodus exul]
New Caledonian nightjar
új-zélandiNew Zealand [attr.]
etno.
új-zélandi
New Zealander
újabb keletűrecent
újabbanlately
újabbanrecently
tört.
újbabiloni
Neo-Babylonian
újból(once) again
újbólafresh
újbólanew
gasztr.
újburgonya {sg}
new potatoes {pl}
újdonságnovelty
újévi fogadalomNew Year resolution
újfajtanew kind / kinds of
újfajtanew type / types of
újfajtanovel
újfajtaof a new type [postpos.]
nyelv.
újfelnémet
Modern High German
föld.
Újfundland
Newfoundland
újgazdagnouveau riche
újgazdagnouveau riche
újgazdagupstart
újgazdagupstart
asztron.
újhold
new moon
Page 1 of 6 for the letter U in the Hungarian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024