Page 1 of 3 for the letter Z in the Hungarian-English dictionary
zab
oatgasztr.
zabál
to guzzle [eat]
Zabhegyező
The Catcher in the Rye [J.D. Salinger]iro.
zabla
bridle
zabnyák
oatmeal gruelgasztr.
zabolátlan
unbridled
unrestrained
zaboláz
to bridle
to curb
zabpehely {sg}
oat flakes {pl}gasztr.
zabszem
oat grain
zacc {sg}
(coffee) grounds {pl}
zacskó
bag
pouch
zacskós leves
packet soupgasztr.
powdered soupgasztr.
zafír
sapphireásv.
Zágráb
Zagrebföld.
zagyva
incoherent
muddled
zagyvaság
mess
muddle
rigmarole
zaj
noise
sound
zajártalom
noise pollutionökol.
zajos
boisterous
loud
noisy
tumultuous
zaklat
to harass
zaklatás
harassment
zaklatott
agitated
upset
zakó
jacketruha
zálog
forfeit
zálogba tesz vmit
to give sth. in pawn
zálogház
pawnshop
zamat
flavor [Am.]
flavour [Br.]
spice
Zambia
Zambia <.zm>föld.
zápfog
back toothanat.
cheek toothanat.
grinderanat.
grinding toothfog
molar toothanat.fog
zápor
showermeteo.
záptojás
bad egg
zár
to close
zár [ajtón, fegyveré stb.]
lock [on a door, gun]
zarándok
pilgrim
zarándokhely
pilgrimage destinationvallás
pilgrimage sitevallás
zarándoklat
pilgrimagevallás
zarándokol
to go on a pilgrimage
to make a pilgrimage
to pilgrimage
zarándokút
pilgrimagevallás
zárda
cloistervallás
conventvallás
nunneryépít.vallás
zárhang
plosivenyelv.
zárkózott
aloof
záróizom
sphincteranat.
zárójel
parenthesisnyelv.
zárójelenet
final sceneszínzene
zárolt
locked
záróvizsga
final exam [coll.]kikép.
final examinationkikép.
záróvonal
closezene
double barzene
period double barzene
zárt
closed
zárt magánhangzó
close vowelfonet
zárt ülés
conclave
zárva
closed
shut
zászló
banner
flag
zászlórúd
flag staff
zászlós
ensignkaton.
zászlót lobogtat
to wave a flag
zavar
confusion
disturbance
embarrassment
to disturb
závár [ajtóé, ablaké]
bolt [lock]
zavarba ejt
to bewilder
zavargás
riot
rioting
unrestpol.
zavarodottság
confusion
embarrassment
zavaros
confused
turbid
zavaros [gondolatok]
intricate
zavarosság [átv.]
confusion
distraction
zavarosság [folyadéké]
turbidity
gasztr.
zab
oat
zabálto guzzle [eat]
iro.
Zabhegyező
The Catcher in the Rye [J.D. Salinger]
zablabridle
gasztr.
zabnyák
oatmeal gruel
zabolátlanunbridled
zabolátlanunrestrained
zabolázto bridle
zabolázto curb
gasztr.
zabpehely {sg}
oat flakes {pl}
zabszemoat grain
zacc {sg}(coffee) grounds {pl}
zacskóbag
zacskópouch
gasztr.
zacskós leves
packet soup
gasztr.
zacskós leves
powdered soup
ásv.
zafír
sapphire
föld.
Zágráb
Zagreb
zagyvaincoherent
zagyvamuddled
zagyvaságmess
zagyvaságmuddle
zagyvaságrigmarole
zajnoise
zajsound
ökol.
zajártalom
noise pollution
zajosboisterous
zajosloud
zajosnoisy
zajostumultuous
zaklatto harass
zaklatásharassment
zaklatottagitated
zaklatottupset
ruha
zakó
jacket
zálogforfeit
zálogba tesz vmitto give sth. in pawn
zálogházpawnshop
zamatflavor [Am.]
zamatflavour [Br.]
zamatspice
föld.
Zambia
Zambia <.zm>
anat.
zápfog
back tooth
anat.
zápfog
cheek tooth
anat.
zápfog
grinder
fog
zápfog
grinding tooth
anat.fog
zápfog
molar tooth
meteo.
zápor
shower
záptojásbad egg
zárto close
zár [ajtón, fegyveré stb.]lock [on a door, gun]
zarándokpilgrim
vallás
zarándokhely
pilgrimage destination
vallás
zarándokhely
pilgrimage site
vallás
zarándoklat
pilgrimage
zarándokolto go on a pilgrimage
zarándokolto make a pilgrimage
zarándokolto pilgrimage
vallás
zarándokút
pilgrimage
vallás
zárda
cloister
vallás
zárda
convent
épít.vallás
zárda
nunnery
nyelv.
zárhang
plosive
zárkózottaloof
anat.
záróizom
sphincter
nyelv.
zárójel
parenthesis
színzene
zárójelenet
final scene
zároltlocked
kikép.
záróvizsga
final exam [coll.]
kikép.
záróvizsga
final examination
zene
záróvonal
close
zene
záróvonal
double bar
zene
záróvonal
period double bar
zártclosed
fonet
zárt magánhangzó
close vowel
zárt ülésconclave
zárvaclosed
zárvashut
zászlóbanner
zászlóflag
zászlórúdflag staff
katon.
zászlós
ensign
zászlót lobogtatto wave a flag
zavarconfusion
zavardisturbance
zavarembarrassment
zavarto disturb
závár [ajtóé, ablaké]bolt [lock]
zavarba ejtto bewilder
zavargásriot
zavargásrioting
pol.
zavargás
unrest
zavarodottságconfusion
zavarodottságembarrassment
zavarosconfused
zavarosturbid
zavaros [gondolatok]intricate
zavarosság [átv.]confusion
zavarosság [átv.]distraction
zavarosság [folyadéké]turbidity
Page 1 of 3 for the letter Z in the Hungarian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023