Page 1 of 6 for the letter ZS in the Hungarian-English dictionary
zsába
neuralgiaorvost.
zsába [ágyéké]
lumbagoorvost.
zsabó
frill
jabot [neckwear]ruha
zsák
bag
sack
zsák alakú
pouched
pouchy
saccate
zsákállat
tunicateálla.T
zsákanyag
baggingszöv.
burlap [esp. Am.]szöv.
gunnyszöv.
sackclothszöv.
sackingszöv.
zsákba rak
to bag
to put in bag
to put in sack
to sack
zsákbamacska
lucky bag
zsákbamacska [átv.]
pig in a poke
zsákbamacskát vesz
to buy a pig in a pokeidióma
zsákdarab
piece of sackclothszöv.
zsakett
cutawayruha
jacketruha
morning coatruha
zsákhordó
sack bearer
sack heaver
zsákmány
gamebagvadász.
kill [quarry]vadász.
loot
plunder
prey
quarryvadász.
zsákmány [hadi]
booty
zsákmány [halász]
catchichthio.
haulichthio.
zsákmányjog
right of plunder
zsákmányol
to capture
to loot
to seize
to take [loot, seize]
zsákmányolás
capture
pillage
plunder
prey
seizing
seizure
zsákmányoló
pilfering
plundering
zsákmányoló hadjárat
foray
plundering raid
zsákmányolt
captured
looted
seized
zsákmányul ejt vmit
to carry off [take as booty]
to take as booty
to take sth. as preyvadász.
zsákmányul esik vkinek
to fall prey to sb.
zsáknyi
bagful
sackful
zsákocska
sacbiol.
sacculeanat.orvost.
zsákol
to bag
to put in sacks
to sack
zsákolás
bagging
sacking
zsákoló
sacker
zsákolt
(put) in sacks
zsákruha
sack dressruha
sheath dressruha
zsákszövet
burlap [esp. Am.]szöv.
gunnyszöv.
sackclothszöv.
sackingszöv.
zsákutca
blind alley
cul-de-sacközlek.
dead endközlek.
dead-end roadközlek.urban
dead-end streetközlek.
deadlock
zsákutca [átv. is]
impasse [also fig.]
zsákutcaba jut
to be deadlocked
to come to a dead end
zsákutcába jut
to get stuck
zsákvászon
baggingszöv.
burlap [esp. Am.]szöv.
gunnyszöv.
sackclothszöv.
sackingszöv.
zsákvese
sacculated kidneyorvost.
zsalu
blind
folding shutter
jalousie
louver [Am.]
louvre [Br.]
window shutter
zsalu {sg}
shutters {pl}
zsalugáter
folding shutter
orvost.
zsába
neuralgia
orvost.
zsába [ágyéké]
lumbago
zsabófrill
ruha
zsabó
jabot [neckwear]
zsákbag
zsáksack
zsák alakúpouched
zsák alakúpouchy
zsák alakúsaccate
álla.T
zsákállat
tunicate
szöv.
zsákanyag
bagging
szöv.
zsákanyag
burlap [esp. Am.]
szöv.
zsákanyag
gunny
szöv.
zsákanyag
sackcloth
szöv.
zsákanyag
sacking
zsákba rakto bag
zsákba rakto put in bag
zsákba rakto put in sack
zsákba rakto sack
zsákbamacskalucky bag
zsákbamacska [átv.]pig in a poke
idióma
zsákbamacskát vesz
to buy a pig in a poke
szöv.
zsákdarab
piece of sackcloth
ruha
zsakett
cutaway
ruha
zsakett
jacket
ruha
zsakett
morning coat
zsákhordósack bearer
zsákhordósack heaver
vadász.
zsákmány
gamebag
vadász.
zsákmány
kill [quarry]
zsákmányloot
zsákmányplunder
zsákmányprey
vadász.
zsákmány
quarry
zsákmány [hadi]booty
ichthio.
zsákmány [halász]
catch
ichthio.
zsákmány [halász]
haul
zsákmányjogright of plunder
zsákmányolto capture
zsákmányolto loot
zsákmányolto seize
zsákmányolto take [loot, seize]
zsákmányoláscapture
zsákmányoláspillage
zsákmányolásplunder
zsákmányolásprey
zsákmányolásseizing
zsákmányolásseizure
zsákmányolópilfering
zsákmányolóplundering
zsákmányoló hadjáratforay
zsákmányoló hadjáratplundering raid
zsákmányoltcaptured
zsákmányoltlooted
zsákmányoltseized
zsákmányul ejt vmitto carry off [take as booty]
zsákmányul ejt vmitto take as booty
vadász.
zsákmányul ejt vmit
to take sth. as prey
zsákmányul esik vkinekto fall prey to sb.
zsáknyibagful
zsáknyisackful
biol.
zsákocska
sac
anat.orvost.
zsákocska
saccule
zsákolto bag
zsákolto put in sacks
zsákolto sack
zsákolásbagging
zsákolássacking
zsákolósacker
zsákolt(put) in sacks
ruha
zsákruha
sack dress
ruha
zsákruha
sheath dress
szöv.
zsákszövet
burlap [esp. Am.]
szöv.
zsákszövet
gunny
szöv.
zsákszövet
sackcloth
szöv.
zsákszövet
sacking
zsákutcablind alley
közlek.
zsákutca
cul-de-sac
közlek.
zsákutca
dead end
közlek.urban
zsákutca
dead-end road
közlek.
zsákutca
dead-end street
zsákutcadeadlock
zsákutca [átv. is]impasse [also fig.]
zsákutcaba jutto be deadlocked
zsákutcaba jutto come to a dead end
zsákutcába jutto get stuck
szöv.
zsákvászon
bagging
szöv.
zsákvászon
burlap [esp. Am.]
szöv.
zsákvászon
gunny
szöv.
zsákvászon
sackcloth
szöv.
zsákvászon
sacking
orvost.
zsákvese
sacculated kidney
zsalublind
zsalufolding shutter
zsalujalousie
zsalulouver [Am.]
zsalulouvre [Br.]
zsaluwindow shutter
zsalu {sg}shutters {pl}
zsalugáterfolding shutter
Page 1 of 6 for the letter ZS in the Hungarian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024