Page 1 of 15 for the letter I in the Icelandic-English dictionary
í
during
in
í (alla) nótt
the whole night
í / um áraraðir
for years
í ábataskyni
for profit
í ábúð
inhabitedlandbún.
í aðra röndina
to a certain degree
í aðsigi
imminent
impending
í áföngum
by stages
í ágóðaskyni
for profit
í alla staði
in every way
í allra áheyrn
so that everyone could hear
í allra síðasta lagi
at the very latest
í almannaeigu
publicly owned
í almannaþágu
for the public good
í alvöru talað
seriously
að í alvöru talað
to be honest
Í alvöru?
Really?
í annan stað
secondly
í ár
this year
í árdaga
in ancient times
in prehistoric times
in the dawn of time
í áróðursskyni
for propaganda purposes
í áttina að
towards
í atvinnuskyni
for commercial purposes
í auðgunarskyni
for profit
í augsýn
in sight
í austri
in the east
í austur
to the east
í austurátt
eastbound
eastward / eastwards
í austurveg
eastbound
eastward / eastwards
í bak og fyrir
completely
í bili
at the moment
for now
í bráð
for the moment
í bráð og lengd
for both short and long term
from now on
í burtu
away
í dag
today
í dagslok
at close of day
í djúpum svefni
in a fast sleep
í eina viku
a week long
í einni sjónhendingu
all of a sudden
í einni svipan
in an instant
í einrúmi
in private
í einu
at once
í einu og öllu
in every way
í einu orði sagt
in a word
í einu vetfangi
in a flash
in no time at all
í eitt ár
year-long
í eyði
abandoned
í fari hans
in his character
í fasta svefni
fast asleep
í fljótu bragði
at first glance
í fornöld
in ancient times
í föstu formi
in a solid state
í framan
in the face
í frysti [óeiginl.]
into abeyance [fig.] [in cold storage]
í fyrndinni
a long time ago
í fyrra
last year
í fyrradag
the day before yesterday
í fyrrinótt
last night
í fyrsta lagi
first
in the first place
í fyrstu
at first
í gamla daga
in (the) olden days [archaic]
in the old days [idiom]
in the past
in times past
í garð [+ef.]
toward
í gær
yesterday
í gærkveldi
yesterday evening
í gærkvöldi
yesterday evening
í gærmorgun
yesterday morning
í gegnum
through
í gildi
valid
í góðu
all right
in friendship
okay
í gríð og erg
with great zeal
í hálfa stöng
at half mast [flag]
í hnotskurn
in a nutshellorðtak
að í hreinskilni sagt
to be honest
Í hvað?
What for?
í hvívetna [formlegt]
by all accounts
í illu
in enmity
í kring
around
í kringum
about
approximately
around
í kvöld
in the evening
tonight
í lagi
all right
í laumi
secretly
í lengstu lög
as long as possible
íduring
íin
í (alla) nóttthe whole night
í / um áraraðirfor years
í ábataskynifor profit
landbún.
í ábúð
inhabited
í aðra röndinato a certain degree
í aðsigiimminent
í aðsigiimpending
í áföngumby stages
í ágóðaskynifor profit
í alla staðiin every way
í allra áheyrnso that everyone could hear
í allra síðasta lagiat the very latest
í almannaeigupublicly owned
í almannaþágufor the public good
í alvöru talaðseriously
að í alvöru talaðto be honest
Í alvöru?Really?
í annan staðsecondly
í árthis year
í árdagain ancient times
í árdagain prehistoric times
í árdagain the dawn of time
í áróðursskynifor propaganda purposes
í áttina aðtowards
í atvinnuskynifor commercial purposes
í auðgunarskynifor profit
í augsýnin sight
í austriin the east
í austurto the east
í austurátteastbound
í austurátteastward / eastwards
í austurvegeastbound
í austurvegeastward / eastwards
í bak og fyrircompletely
í biliat the moment
í bilifor now
í bráðfor the moment
í bráð og lengdfor both short and long term
í bráð og lengdfrom now on
í burtuaway
í dagtoday
í dagslokat close of day
í djúpum svefniin a fast sleep
í eina vikua week long
í einni sjónhendinguall of a sudden
í einni svipanin an instant
í einrúmiin private
í einuat once
í einu og ölluin every way
í einu orði sagtin a word
í einu vetfangiin a flash
í einu vetfangiin no time at all
í eitt áryear-long
í eyðiabandoned
í fari hansin his character
í fasta svefnifast asleep
í fljótu bragðiat first glance
í fornöldin ancient times
í föstu formiin a solid state
í framanin the face
í frysti [óeiginl.]into abeyance [fig.] [in cold storage]
í fyrndinnia long time ago
í fyrralast year
í fyrradagthe day before yesterday
í fyrrinóttlast night
í fyrsta lagifirst
í fyrsta lagiin the first place
í fyrstuat first
í gamla dagain (the) olden days [archaic]
í gamla dagain the old days [idiom]
í gamla dagain the past
í gamla dagain times past
í garð [+ef.]toward
í gæryesterday
í gærkveldiyesterday evening
í gærkvöldiyesterday evening
í gærmorgunyesterday morning
í gegnumthrough
í gildivalid
í góðuall right
í góðuin friendship
í góðuokay
í gríð og ergwith great zeal
í hálfa stöngat half mast [flag]
orðtak
í hnotskurn
in a nutshell
að í hreinskilni sagtto be honest
Í hvað?What for?
í hvívetna [formlegt]by all accounts
í illuin enmity
í kringaround
í kringumabout
í kringumapproximately
í kringumaround
í kvöldin the evening
í kvöldtonight
í lagiall right
í laumisecretly
í lengstu lögas long as possible
Page 1 of 15 for the letter I in the Icelandic-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022