Page 1 of 31 for the letter O in the Icelandic-English dictionary
ó já
oh yes
ó nei
oh no
að óa við e-u [e-n/e-m óar við e-u]
to fear sth. [sb. fears sth.]
óábyggilegur
unreliable
óábyrgir foreldrar {k.ft}
uncaring parents
óábyrgur
irresponsible
óaðfinnanlegur
faultless
impeccable
óaðgæsla {kv}
carelessness
óaðgætinn
careless
óaðgætni {kv}
carelessness
óaðgengilegur
inaccessible
óaðlaðandi
unattractive
óaðskiljanlegur
inseparable
óaðvitandi
unwitting [unaware]
óáfengur
alcohol-free
non-alcoholic
óáfengur drykkur {k}
soft drink
óafgreiddur
pending
óaflátanlega
incessantly
óafmáanlegur
indelible
óafsakanlegur
inexcusable
óafturkallanlegur
irreversible
irrevocable
óafturkræfur
irredeemable
irreversible
irrevocable
non-refundable
óafvitandi
unconscious
without knowing
óagaður
undisciplined
óáheyrilegur
boring to listen to
ill-soundingtón.
unpleasant to the ear
óáheyrilegur [ósannfærandi]
unconvincing [lame]
óáhugaverður
uninteresting
óákveðið fornafn {hv}
indefinite pronounmál.
óákveðið heildi {hv}
indefinite integralstærðf.
óákveðinn
indefinitemál.
óákveðinn <óákv.>
uncertain
undecided
vague
óákveðni {kv}
indecisiveness
óalandi [niðr.]
unmannered
óaldarflokkur {k}
bandits
gangsters
óaldarlýður {k}
mob
rabble
óalgengur
rare
uncommon
unusual
óálitlegur
nothing much to look at
unimpressive
unpromising
óánægður
dissatisfied
unhappy
unsatisfied
óánægja {kv}
disapproval
discontent
dissatisfaction
óánægjurödd {kv}
voice of discontent
óandhverfanlegur
singular
óáran {kv}
bad harvest
bad season
bad year
óarðbær
unprofitable
óáreiðanlegur
uncertain
unreliable
óáreiðanleiki {k}
unreliability
óáreittur
left in peace
undisturbed
óárennilegur
formidable
óargadýr {hv}
savage beast
vicious animal
óásættanlegur
intolerable
unacceptable
óásjálegur
unsightly
óátalinn
tolerated
óathugaður
unchecked
óáþreifanlegur
intangible
óæðri
inferior
lower
óæfður
inexperienced
untrained
óæskilegur
undesirable
unwanted
óæti {hv} [niðr.]
unpalatable foodmat.
óætur
inedible
unfit for human consumption
óbarinn
unbeatenmat.
óbærilega
unbearably
óbærilegur
intolerable
unbearable
óbætanlegur
irreparable
irreplaceable
obbi {k}
biggest part
obbinn af því
most of it
obbolítið [talm.]
a bit
óbeðinn
of one's own accord
unasked
ó jáoh yes
ó neioh no
að óa við e-u [e-n/e-m óar við e-u]to fear sth. [sb. fears sth.]
óábyggilegurunreliable
óábyrgir foreldrar {k.ft}uncaring parents
óábyrgurirresponsible
óaðfinnanlegurfaultless
óaðfinnanlegurimpeccable
óaðgæsla {kv}carelessness
óaðgætinncareless
óaðgætni {kv}carelessness
óaðgengilegurinaccessible
óaðlaðandiunattractive
óaðskiljanlegurinseparable
óaðvitandiunwitting [unaware]
óáfenguralcohol-free
óáfengurnon-alcoholic
óáfengur drykkur {k}soft drink
óafgreiddurpending
óaflátanlegaincessantly
óafmáanlegurindelible
óafsakanlegurinexcusable
óafturkallanlegurirreversible
óafturkallanlegurirrevocable
óafturkræfurirredeemable
óafturkræfurirreversible
óafturkræfurirrevocable
óafturkræfurnon-refundable
óafvitandiunconscious
óafvitandiwithout knowing
óagaðurundisciplined
óáheyrilegurboring to listen to
tón.
óáheyrilegur
ill-sounding
óáheyrilegurunpleasant to the ear
óáheyrilegur [ósannfærandi]unconvincing [lame]
óáhugaverðuruninteresting
mál.
óákveðið fornafn {hv}
indefinite pronoun
stærðf.
óákveðið heildi {hv}
indefinite integral
mál.
óákveðinn
indefinite
óákveðinn <óákv.>uncertain
óákveðinn <óákv.>undecided
óákveðinn <óákv.>vague
óákveðni {kv}indecisiveness
óalandi [niðr.]unmannered
óaldarflokkur {k}bandits
óaldarflokkur {k}gangsters
óaldarlýður {k}mob
óaldarlýður {k}rabble
óalgengurrare
óalgenguruncommon
óalgengurunusual
óálitlegurnothing much to look at
óálitlegurunimpressive
óálitlegurunpromising
óánægðurdissatisfied
óánægðurunhappy
óánægðurunsatisfied
óánægja {kv}disapproval
óánægja {kv}discontent
óánægja {kv}dissatisfaction
óánægjurödd {kv}voice of discontent
óandhverfanlegursingular
óáran {kv}bad harvest
óáran {kv}bad season
óáran {kv}bad year
óarðbærunprofitable
óáreiðanleguruncertain
óáreiðanlegurunreliable
óáreiðanleiki {k}unreliability
óáreitturleft in peace
óáreitturundisturbed
óárennilegurformidable
óargadýr {hv}savage beast
óargadýr {hv}vicious animal
óásættanlegurintolerable
óásættanlegurunacceptable
óásjálegurunsightly
óátalinntolerated
óathugaðurunchecked
óáþreifanlegurintangible
óæðriinferior
óæðrilower
óæfðurinexperienced
óæfðuruntrained
óæskilegurundesirable
óæskilegurunwanted
mat.
óæti {hv} [niðr.]
unpalatable food
óæturinedible
óæturunfit for human consumption
mat.
óbarinn
unbeaten
óbærilegaunbearably
óbærilegurintolerable
óbærilegurunbearable
óbætanlegurirreparable
óbætanlegurirreplaceable
obbi {k}biggest part
obbinn af þvímost of it
obbolítið [talm.]a bit
óbeðinnof one's own accord
óbeðinnunasked
Page 1 of 31 for the letter O in the Icelandic-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024