Seite 1 von 20 für den Buchstaben D im Kroatisch-Deutsch-Wörterbuch
da
dass
ja
da li
ob
dabar {m}
Biber {m}zool.T
dadilja {f}
Babysitterin {f}
Kinderfrau {f}
Kindermädchen {n}
Nanny {f}
Tagesmutter {f}
dagnja {f}
Miesmuschel {f}zool.T
dah {m}
Atem {m}
dahtati [nesv.]
hecheln
dakako
selbstverständlich
dakle
also
daher
demnach
ergo [geh.]
folglich
von daher
daleko
fern
weit
Daleko od očiju, daleko od srca.
Aus den Augen, aus dem Sinn.posl.
dalekovidan
weitsichtig
dalekovidnica {f} [zast.]
Fernsehen {n}TV
Fernseher {m} [ugs.] [Fernsehgerät]
dalekovidnost {f}
Weitsichtigkeit {f}med.
dalekovod {m}
Überlandleitung {f}elektr.
dalekozor {m}
Fernglas {n}optika
dalija {f}
Dahlie {f}bot.T
dalje
weiter
daljina {f}
Distanz {f}
Entfernung {f}
Ferne {f}
Weite {f}
daljinski upravljač {m}
Fernbedienung {f}
daljnji rođak {m}
entfernter Verwandter {m}
Vetter {m} [veraltet]
Dalmacija {f}
Dalmatien {n}zem.
Dalmatinac {m}
Dalmatiner {m}
dalmatinac {m}
Dalmatiner {m}enol.zool.T
Dalmatinci {pl}
Dalmatiner {pl}
dalmatiner {m}
Dalmatiner {m}zool.T
Dalmatinka {f}
Dalmatinerin {f}
Dalmatinke {pl}
Dalmatinerinnen {pl}
dalmatinski pelikan {m} [Pelecanus crispus]
Krauskopfpelikan {m}orn.T
dama
Dame {f}
Damask {m}
Damaskus {n}zem.
dampinške cijene {pl}
Dumpingpreise {pl} [oft pej.]trg
dan {m}
Tag {m}
dan {m} grada
Stadtfest {n}
dan {m} izbora
Tag {m} der Wahlpol.
Tag {m} der Wahlenpol.
Wahltag {m}pol.
Dan {m} majki
Muttertag {m}
dan {m} mirovanja
Ruhetag {m}
dan {m} mladih
Jugendtag {m}
Dan {m} neovisnosti
Tag {m} der Unabhängigkeit
Unabhängigkeitstag {m}
Dan {m} nezavisnosti
Tag {m} der Unabhängigkeit
Unabhängigkeitstag {m}
Dan {m} očeva
Vatertag {m}
dan {m} odluke
Tag {m} der Entscheidung
dan {m} odmaranja
Ruhetag {m}
dan {m} odmora
Ruhetag {m}
dan {m} otvorenih vrata
Tag {m} der offenen Tür
Dan {m} prodavaonica ploča
Record Store Day {m} <RSD>glazb.
dan {m} sjećanja
Gedenktag {m}
dan {m} spomena
Gedenktag {m}
dan {m} suđenja
Prozesstag {m}pravo
Verhandlungs­tag {m}pravo
dan {m} u tjednu
Wochentag {m}
dan {m} vjenčanja
Hochzeitstag {m}
dan {m} za odmaranje
Ruhetag {m}
dana
des Tages [nachgestellt]
Danac {m}
Däne {m}etn.
Danaja {f}
Danaë {f}mitol.
danak {m}
Tribut {m}
danas
heute
heutzutage
današnji
heutig
današnjica {f}
Gegenwart {f}
Danci {pl}
Dänen {pl}etn.
dani {pl}
Tage {pl}
dani {pl} bundeva
Kürbistage {pl}kulin.trg
dani {pl} otvorenih vrata
Tag {m} der offenen Tür [über mehrere Tage]
Tage {pl} der offenen Tür
Danica {f}
Morgenstern {m}astron.
danik {m} [zast.]
Tagebuch {n}
danima
tagelang
danju
bei Tag
bei Tage
tagsüber
danju i noću
durchgehend [Tag und Nacht]
nonstop [Tag und Nacht]
rund um die Uhr [ugs.] [Tag und Nacht]
Tag und Nacht
Dankinja {f}
Dänin {f}etn.
Dankinje {pl}
Däninnen {pl}etn.
danonoćno
Tag und Nacht
danski
dänisch
dadass
daja
da liob
zool.T
dabar {m}
Biber {m}
dadilja {f}Babysitterin {f}
dadilja {f}Kinderfrau {f}
dadilja {f}Kindermädchen {n}
dadilja {f}Nanny {f}
dadilja {f}Tagesmutter {f}
zool.T
dagnja {f}
Miesmuschel {f}
dah {m}Atem {m}
dahtati [nesv.]hecheln
dakakoselbstverständlich
daklealso
dakledaher
dakledemnach
dakleergo [geh.]
daklefolglich
daklevon daher
dalekofern
dalekoweit
posl.
Daleko od očiju, daleko od srca.
Aus den Augen, aus dem Sinn.
dalekovidanweitsichtig
TV
dalekovidnica {f} [zast.]
Fernsehen {n}
dalekovidnica {f} [zast.]Fernseher {m} [ugs.] [Fernsehgerät]
med.
dalekovidnost {f}
Weitsichtigkeit {f}
elektr.
dalekovod {m}
Überlandleitung {f}
optika
dalekozor {m}
Fernglas {n}
bot.T
dalija {f}
Dahlie {f}
daljeweiter
daljina {f}Distanz {f}
daljina {f}Entfernung {f}
daljina {f}Ferne {f}
daljina {f}Weite {f}
daljinski upravljač {m}Fernbedienung {f}
daljnji rođak {m}entfernter Verwandter {m}
daljnji rođak {m}Vetter {m} [veraltet]
zem.
Dalmacija {f}
Dalmatien {n}
Dalmatinac {m}Dalmatiner {m}
enol.zool.T
dalmatinac {m}
Dalmatiner {m}
Dalmatinci {pl}Dalmatiner {pl}
zool.T
dalmatiner {m}
Dalmatiner {m}
Dalmatinka {f}Dalmatinerin {f}
Dalmatinke {pl}Dalmatinerinnen {pl}
orn.T
dalmatinski pelikan {m} [Pelecanus crispus]
Krauskopfpelikan {m}
damaDame {f}
zem.
Damask {m}
Damaskus {n}
trg
dampinške cijene {pl}
Dumpingpreise {pl} [oft pej.]
dan {m}Tag {m}
dan {m} gradaStadtfest {n}
pol.
dan {m} izbora
Tag {m} der Wahl
pol.
dan {m} izbora
Tag {m} der Wahlen
pol.
dan {m} izbora
Wahltag {m}
Dan {m} majkiMuttertag {m}
dan {m} mirovanjaRuhetag {m}
dan {m} mladihJugendtag {m}
Dan {m} neovisnostiTag {m} der Unabhängigkeit
Dan {m} neovisnostiUnabhängigkeitstag {m}
Dan {m} nezavisnostiTag {m} der Unabhängigkeit
Dan {m} nezavisnostiUnabhängigkeitstag {m}
Dan {m} očevaVatertag {m}
dan {m} odlukeTag {m} der Entscheidung
dan {m} odmaranjaRuhetag {m}
dan {m} odmoraRuhetag {m}
dan {m} otvorenih vrataTag {m} der offenen Tür
glazb.
Dan {m} prodavaonica ploča
Record Store Day {m} <RSD>
dan {m} sjećanjaGedenktag {m}
dan {m} spomenaGedenktag {m}
pravo
dan {m} suđenja
Prozesstag {m}
pravo
dan {m} suđenja
Verhandlungs­tag {m}
dan {m} u tjednuWochentag {m}
dan {m} vjenčanjaHochzeitstag {m}
dan {m} za odmaranjeRuhetag {m}
danades Tages [nachgestellt]
etn.
Danac {m}
Däne {m}
mitol.
Danaja {f}
Danaë {f}
danak {m}Tribut {m}
danasheute
danasheutzutage
današnjiheutig
današnjica {f}Gegenwart {f}
etn.
Danci {pl}
Dänen {pl}
dani {pl}Tage {pl}
kulin.trg
dani {pl} bundeva
Kürbistage {pl}
dani {pl} otvorenih vrataTag {m} der offenen Tür [über mehrere Tage]
dani {pl} otvorenih vrataTage {pl} der offenen Tür
astron.
Danica {f}
Morgenstern {m}
danik {m} [zast.]Tagebuch {n}
danimatagelang
danjubei Tag
danjubei Tage
danjutagsüber
danju i noćudurchgehend [Tag und Nacht]
danju i noćunonstop [Tag und Nacht]
danju i noćurund um die Uhr [ugs.] [Tag und Nacht]
danju i noćuTag und Nacht
etn.
Dankinja {f}
Dänin {f}
etn.
Dankinje {pl}
Däninnen {pl}
danonoćnoTag und Nacht
danskidänisch
Seite 1 von 20 für den Buchstaben D im Kroatisch-Deutsch-Wörterbuch
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Impressum © dict.cc 2023