Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Sporen' von Niederländisch nach Deutsch
NOUN   de spoor | de sporen
sporen {mv} [van bloem, haan, ruiter]Sporen {pl}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'Sporen' von Niederländisch nach Deutsch

sporen {mv} [van bloem, haan, ruiter]
Sporen {pl}
Werbung
 • Sporen {pl} = sporen {mv} [van bloem, haan, ruiter]
alle anzeigen ...
Anwendungsbeispiele Niederländisch
 • Ultraviolet licht wordt ook gebruikt door de technische recherche om sporen van lichaamsvloeistoffen op te sporen.
 • De tunnel bestaat uit twee kokers, met elk twee sporen, dus vier sporen in totaal.
 • Het station heeft in totaal acht sporen. Van die acht sporen zijn er twee voor de metro (sporen 4 en 5) (aan weerszijden van een apart metroperron), en twee sporen (sporen 2 en 7) sluiten aan op de Utrechtboog richting Amsterdam Zuid en Schiphol.
 • De sporen zijn wit. De basidia heeft vier sporen. De sporen meten 7-9 x 4,5-6 µm in diameter of (op basis van 2 sporen) 8-12 (14) x 6-7,5 µm.
 • Sporen zijn losse, dikwandige cellen zonder eigen mogelijkheden zich voort te bewegen.

 • De meeste leptosporangiate produceren, vergeleken met de primitievere eusporangiate soorten, slechts een beperkt aantal sporen per sporangium.
 • De schimmel plant zich voort door middel van sporen, die opgeslagen worden in sporendoosjes.
 • De sporen van "Bacillus anthracis" zijn moeilijk te signaleren want de sporen zijn geurloos, smaakloos en kleurloos.
 • De uit de sporen groeiende prothallia (gametofyt) vormt gewoonlijk zowel de archegonia als de antheridia.
 • Sporen (meiosporen) worden bij planten door meiose (reductiedeling) gevormd in sporangia.

 • De sporen 1 tot 4 worden alleen gebruikt door de S-Bahn en de sporen 9 en 10 zijn doorgangssporen, waardoor de sporen niet zijn verdeeld in een a- en b-zijde.
 • Wanneer een schimmel na mitose sporen vormt is er sprake van ongeslachtelijke voortplanting.
 • Het emplacement bestaat uit 24 sporen. De sporen van het emplacement zijn onderverdeeld in drie groepen.
 • 'Sporenfossielen' hebben niets te maken met 'fossiele sporen'. Palynologie is het onderzoek aan sporen en pollenkorrels.
 • Sporen worden gevormd door meiose van de sporemoedercellen (sporocyten) in het sporenkapsel.

 • Aanvankelijk had het station twee (eiland)perrons en drie sporen. In 2000 kwam de uitbreiding naar vier sporen in de tunnel gereed. Sindsdien heeft het station drie eilandperrons met zes sporen.
Werbung
© dict.cc Dutch-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!