Seite 1 von 34 für den Buchstaben I im Niederländisch-Deutsch-Wörterbuch
i-grec {de}
Ypsilon {n}
Iberisch
iberischgeogr.
Iberische haas {de} [Lepus granatensis]
Iberischer Hase {m}zoöl.T
Iberische keizerarend {de} [Aquila adalberti]
Spanischer Kaiseradler {m}vogelk.T
Iberische lynx {de} [Lynx pardinus]
Iberischer Luchs {m}zoöl.T
Pardelluchs {m}zoöl.T
Iberische vroedmeesterpad {de} [Alytes cisternasii]
Iberische Geburtshelferkröte {f}zoöl.T
ibidem <ibid.>
ebendort
ibidim <ibid.>
ebenda <ebd., ebda.>
ibissnavel {de} [Ibidorhyncha struthersii]
Ibisschnabel {m}vogelk.T
ichtyologie {de}
Fischkunde {f}visweten.zoöl.
Ichthyologie {f} [Wissenschaft der Fische]visweten.zoöl.
ichtyoloog {de}
Ichthyologe {m}viswerkweten.
iconen {mv}
Ikonen {pl}
iconoclasme {het}
Bildersturm {m}gesch.relig.
icoon {de}
Icon {n}comput.
icoon {de} [ook fig.]
Ikone {f} [auch fig.]relig.
ideaal
ideal
ideaal {het}
Ideal {n}
ideaal geval {het}
Idealfall {m}
idealen {mv}
Ideale {pl}
idealisering {de}
Idealisierung {f}
idealisme {het}
Idealismus {m}
idealist {de}
Idealist {m}
idealistisch
idealistisch
idealiteit {de}
Idealität {f}
idealiter [formeel]
idealerweise
idealiter [geh.]
im Idealfall
idee {het} [gedachte]
Vorstellung {f} [Gedanke, Idee]
idee {het} {de}
Idee {f}
ideeën {mv}
Ideen {pl}
ideeëngeschiedenis {de}
Ideengeschichte {f}
idempotentie {de}
Idempotenz {f}comput.wisk.
identiek
identisch
identificeerbaar
bestimmbar
identifizierbar
identificeren
identifizieren
Identiteit [Milan Kundera]
Die Identitätlit.F
identiteit {de}
Identität {f}
identiteitsbewijs {het}
Ausweis {m}
Perso {m} [ugs.] [Personalausweis]
Personalausweis {m}
identiteitsdiefstal {de}
Identitätsdiebstahl {m}
identiteitskaart {de}
Personalausweis {m}
ideologie {de}
Ideologie {f}
ideologisch
ideologisch
ideologisering {de}
Ideologisierung {f}
ideoloog {de}
Ideologe {m}
idiofoon {de}
Idiofon {m} [Rsv.]muziek
Idiophon {n}muziek
Selbstklinger {m} [Idiophon]muziek
idiomatisch
idiomatischtaal.
idioom {het}
Idiom {n}taal.
idioot
blöde [ugs.]
idiotisch
idioot {de}
Idiot {m}
Spinner {m}
Vollidiot {m}
idioot {de} [vrouw]
Spinnerin {f}
idiote {de}
Idiotin {f}
Idomeneus {de}
Idomeneus {m}myth.
idool {het}
Idol {n}
Idromeer {het}
Idrosee {m}geogr.
ie [omg.] [NN]
er
ieder
jede
jeder
jedes
Ieder is de smid van zijn eigen geluk.
Jeder ist seines (eigenen) Glückes Schmied.spreekw.
ieder op zijn beurt
jeder der Reihe nach
jeder nach der Reihe
iedereen
alle
jeder
jedermann
iedereen over de tong gaan
in aller Munde seinspreekw.
iel [tenger]
mager
iem vousvoyeren
jdn. siezen
iem. (een) beentje lichten [ook fig.]
jdm. ein Bein stellen [auch fig.]
iem. (tot iets) benoemen
jdn. (zu etw.Dat.) ernennen
iem. aan de haak slaan
sich jdn. angeln [ugs.]
sich jdn. krallen [ugs.] [als Sexpartner]
iem. aan de lijn krijgen
jdn. an die Strippe kriegen [ugs.]telecom.
iem. aan de schandpaal nagelen
jdn. an den Pranger stellenzeg.
iem. aan het lijntje houden [fig.]
jdn. hinhalten
iem. aan iem. doorverwijzen [patiënt]
jdn. an jdn. überweisen [Patient]genees.
iem. aan iem. koppelen
jdn. mit jdm. verkuppeln [ugs.]
iem. aan zijn lot overlaten
jdn. seinem Schicksal überlassen
iem. aanbrengen [aangeven, verklikken]
jdn. anzeigen
iem. aanbrengen [werven]
jdn. werben
iem. aanhouden [arresteren]
jdn. festnehmenrecht
jdn. verhaftenrecht
iem. aanklampen [aanspreken]
jdn. anreden
jdn. ansprechen
iem. aanklampen [om geld te lenen] [omg.]
jdn. anhauen [ugs.]
jdn. anpumpen [ugs.]
jdn. anzapfen [ugs.]
iem. aanleiding geven tot iets
jdn. zu etw. veranlassen
iem. aanmanen
jdn. ermahnen
iem. aanmanen [sommeren]
jdn. anmahnen
iem. aanmoedigen [moed geven]
jdn. ermuntern
i-grec {de}Ypsilon {n}
geogr.
Iberisch
iberisch
zoöl.T
Iberische haas {de} [Lepus granatensis]
Iberischer Hase {m}
vogelk.T
Iberische keizerarend {de} [Aquila adalberti]
Spanischer Kaiseradler {m}
zoöl.T
Iberische lynx {de} [Lynx pardinus]
Iberischer Luchs {m}
zoöl.T
Iberische lynx {de} [Lynx pardinus]
Pardelluchs {m}
zoöl.T
Iberische vroedmeesterpad {de} [Alytes cisternasii]
Iberische Geburtshelferkröte {f}
ibidem <ibid.>ebendort
ibidim <ibid.>ebenda <ebd., ebda.>
vogelk.T
ibissnavel {de} [Ibidorhyncha struthersii]
Ibisschnabel {m}
visweten.zoöl.
ichtyologie {de}
Fischkunde {f}
visweten.zoöl.
ichtyologie {de}
Ichthyologie {f} [Wissenschaft der Fische]
viswerkweten.
ichtyoloog {de}
Ichthyologe {m}
iconen {mv}Ikonen {pl}
gesch.relig.
iconoclasme {het}
Bildersturm {m}
comput.
icoon {de}
Icon {n}
relig.
icoon {de} [ook fig.]
Ikone {f} [auch fig.]
ideaalideal
ideaal {het}Ideal {n}
ideaal geval {het}Idealfall {m}
idealen {mv}Ideale {pl}
idealisering {de}Idealisierung {f}
idealisme {het}Idealismus {m}
idealist {de}Idealist {m}
idealistischidealistisch
idealiteit {de}Idealität {f}
idealiter [formeel]idealerweise
idealiter [formeel]idealiter [geh.]
idealiter [formeel]im Idealfall
idee {het} [gedachte]Vorstellung {f} [Gedanke, Idee]
idee {het} {de}Idee {f}
ideeën {mv}Ideen {pl}
ideeëngeschiedenis {de}Ideengeschichte {f}
comput.wisk.
idempotentie {de}
Idempotenz {f}
identiekidentisch
identificeerbaarbestimmbar
identificeerbaaridentifizierbar
identificerenidentifizieren
lit.F
Identiteit [Milan Kundera]
Die Identität
identiteit {de}Identität {f}
identiteitsbewijs {het}Ausweis {m}
identiteitsbewijs {het}Perso {m} [ugs.] [Personalausweis]
identiteitsbewijs {het}Personalausweis {m}
identiteitsdiefstal {de}Identitätsdiebstahl {m}
identiteitskaart {de}Personalausweis {m}
ideologie {de}Ideologie {f}
ideologischideologisch
ideologisering {de}Ideologisierung {f}
ideoloog {de}Ideologe {m}
muziek
idiofoon {de}
Idiofon {m} [Rsv.]
muziek
idiofoon {de}
Idiophon {n}
muziek
idiofoon {de}
Selbstklinger {m} [Idiophon]
taal.
idiomatisch
idiomatisch
taal.
idioom {het}
Idiom {n}
idiootblöde [ugs.]
idiootidiotisch
idioot {de}Idiot {m}
idioot {de}Spinner {m}
idioot {de}Vollidiot {m}
idioot {de} [vrouw]Spinnerin {f}
idiote {de}Idiotin {f}
myth.
Idomeneus {de}
Idomeneus {m}
idool {het}Idol {n}
geogr.
Idromeer {het}
Idrosee {m}
ie [omg.] [NN]er
iederjede
iederjeder
iederjedes
spreekw.
Ieder is de smid van zijn eigen geluk.
Jeder ist seines (eigenen) Glückes Schmied.
ieder op zijn beurtjeder der Reihe nach
ieder op zijn beurtjeder nach der Reihe
iedereenalle
iedereenjeder
iedereenjedermann
spreekw.
iedereen over de tong gaan
in aller Munde sein
iel [tenger]mager
iem vousvoyerenjdn. siezen
iem. (een) beentje lichten [ook fig.]jdm. ein Bein stellen [auch fig.]
iem. (tot iets) benoemenjdn. (zu etw.Dat.) ernennen
iem. aan de haak slaansich jdn. angeln [ugs.]
iem. aan de haak slaansich jdn. krallen [ugs.] [als Sexpartner]
telecom.
iem. aan de lijn krijgen
jdn. an die Strippe kriegen [ugs.]
zeg.
iem. aan de schandpaal nagelen
jdn. an den Pranger stellen
iem. aan het lijntje houden [fig.]jdn. hinhalten
genees.
iem. aan iem. doorverwijzen [patiënt]
jdn. an jdn. überweisen [Patient]
iem. aan iem. koppelenjdn. mit jdm. verkuppeln [ugs.]
iem. aan zijn lot overlatenjdn. seinem Schicksal überlassen
iem. aanbrengen [aangeven, verklikken]jdn. anzeigen
iem. aanbrengen [werven]jdn. werben
recht
iem. aanhouden [arresteren]
jdn. festnehmen
recht
iem. aanhouden [arresteren]
jdn. verhaften
iem. aanklampen [aanspreken]jdn. anreden
iem. aanklampen [aanspreken]jdn. ansprechen
iem. aanklampen [om geld te lenen] [omg.]jdn. anhauen [ugs.]
iem. aanklampen [om geld te lenen] [omg.]jdn. anpumpen [ugs.]
iem. aanklampen [om geld te lenen] [omg.]jdn. anzapfen [ugs.]
iem. aanleiding geven tot ietsjdn. zu etw. veranlassen
iem. aanmanenjdn. ermahnen
iem. aanmanen [sommeren]jdn. anmahnen
iem. aanmoedigen [moed geven]jdn. ermuntern
Seite 1 von 34 für den Buchstaben I im Niederländisch-Deutsch-Wörterbuch
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Impressum © dict.cc 2022