Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'cm²' von Niederländisch nach Deutsch
eenheid
vierkante centimeter {de} <cm²>
Quadratzentimeter {m} <cm²>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'cm²' von Niederländisch nach Deutsch

vierkante centimeter {de} <cm²>
Quadratzentimeter {m} <cm²>eenheid
Werbung
 • Quadratzentimeter {m} <cm²> = vierkante centimeter {de} <cm²>
alle anzeigen ...
Anwendungsbeispiele Niederländisch
 • Er is een vuistregel voor woningbouw waarmee snel de afvoercapaciteit kan worden bepaald: voor iedere vierkante meter dakoppervlak moet 1 cm² regenpijpdoorsnede worden geïnstalleerd.
 • In 1981 ontwierp hij enorme affiches voor: le Customobile (20 m²), Kaaitheater (7000 cm²) en Mallemunt (4800 cm²).
 • De waarde van de intensiteit wordt over het algemeen uitgedrukt in watt per cm² of in lux.
 • De genoemde, afnemende oppervlakten in bijvoorbeeld cm² behoren steeds bij een inhoud van 1000 cm³.
 • De NS verlaagde al snel de stoomspanning van 15,8 kg/cm² naar 12 kg/cm² en verlengde de schoorstenen om de machinist te beschermen tegen neerslaande rook.

 • Deze was gedefinieerd als de lichtsterkte die uitgezonden wordt door het oppervlak van 1 cm² platina bij de smelttemperatuur (1769 °C), in een richting loodrecht op zijn oppervlak.
 • De zo gevormde vleugels hebben ook een aanzienlijke oppervlakte: hoewel ze zich voortgezet moeten hebben tot over de grenzen van de plaat is de waarneembare uitgestrektheid van de linkervleugel al 1120 cm² en van de rechtervleugel 800 cm².
 • Bij het maniraptoormodel werd een gecombineerd vleugeloppervlak aangenomen van 320 cm² wat een vleugelbelasting van 1,19 gram per vierkante centimeter opgeleverd zou hebben.
 • De Maribelle heeft een gemiddeld suikergehalte van 14 Brix, wat goed is. De hardheid is gemiddeld 7 à 8 kg/cm².
 • Koloniekooien bieden ten minste 800-900 cm² ruimte per dier en een minimale totale oppervlakte van 2.500 cm2.

 • De vermogensdichtheid in een verlichte kamer varieert van 100 μW/cm² tot 1000 μW/cm².
 • 10 N/cm² (ofwel 100 kilopascal).
 • Neemt men aan dat de borst een oppervlakte heeft van 600 cm², dan drukt er dus een kracht van 60 kgf op de borstkas.
 • Hechting aan staal is 4,3 N/cm hetgeen overeenkomt met 10,75 N/cm² zoals de norm voorschrijft.
 • Het dier met de hoogste veronderstelde bijtkracht was de Sarcosuchus, een uitgestorven krokodilachtige die kwam tot 8000 kg/cm².

 • Er zijn "heat pipes" die warmte kunnen transporteren met een dichtheid tot wel 23 kW/cm².
 • De knoopdichtheid wordt in de Europese landen aangeduid in knopen per cm², per dm² of per m².
 • Derik Yalden berekende echter in 1971 een gewicht van maar twee ons en een oppervlak van 479 cm² wat een voor een vogel vrij gemiddelde vleugelbelasting zou opleveren.
 • Destijds zou er een druk zijn van 6,5 kg/cm² op de ondergrond; met de spits zou die stijgen tot amper 7,5 kg/cm², terwijl de ondergrond tot 13 kg/cm² zou kunnen verdragen.
Werbung
© dict.cc Dutch-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!