Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'zooplankton' von Niederländisch nach Deutsch
biol.zoöl.
zoöplankton {het}
Zooplankton {n}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'zooplankton' von Niederländisch nach Deutsch

zoöplankton {het}
Zooplankton {n}biol.zoöl.
Werbung
Anwendungsbeispiele Niederländisch
 • Lophogastrida zijn pelagische zwemmers die in alle wereldzeeën voorkomen. Ze voeden zich voornamelijk met zoöplankton.
 • Migraties van zoöplankton en pelagische vissen vertonen vaak een gelijkaardig nocturnaal patroon.
 • Het dieet van de vis bestaat hoofdzakelijk uit zoöplankton.
 • Jonge goudharders voeden zich met zoöplankton. Volwassen vissen foerageren op de bodem waar zij leven van organisch afval, kleine algen en kleine bodemorganismen.
 • Het dieet van de vis bestaat hoofdzakelijk uit dierlijk voedsel, met name zoöplankton. Deze worden naar binnen gezogen in hun geopende bek.

 • Jonge blauwe wijting leeft van macrofauna en zoöplankton, oude vissen eten inktvis en kleine visjes.
 • Plankton behoort tot de lagere trofische niveaus in voedselketens. Planktivoren beïnvloeden de voedselketen door de populatie van plankton op verschillende manieren te veranderen, een proces dat bekend staat als de trofische cascade. De draadvinnige elft speelt opnieuw deze rol. Het consumeert fytoplankton wanneer het klein is, zoöplankton wanneer het groter is en ander voedsel wanneer het het zoöplankton in het gebied heeft opgemaakt. Daarnaast heeft dit invloed op de populaties van andere vissen die afhankelijk zijn van zoöplankton, zoals "Lepomis macrochirus".
 • Het is wel af te raden om grote snoek weg te vangen, omdat ze de populatie witvis beperkt houden, waardoor een natuurlijker ecosysteem met helderder water ontstaat. Er zijn wel voorbeelden van biomanipulatie waarbij snoeken groter dan 65 cm worden weggevangen, zodat er door het verminderde kannibalisme een grotere hoeveelheid middelgrote snoek kan leven. Op deze manier wordt getracht de witvisstand verder te beperken omdat veel kleine snoeken meer eten dan enkele grote snoeken. Hierdoor kan het water helderder worden doordat de predatie van witvis op het zoöplankton vermindert. Het zoöplankton filtert vervolgens meer (troebelheid veroorzakende) algen (fytoplankton) uit het water.
 • Het Bache's knotsklokje (vroeger het kruiskopkwalletje genoemd) is een soort van relatief kleine gelatineachtig zoöplankton-hydroïdpoliep die voorkomt in zowel mariene als estuariene (brakwater) omgevingen. Als onderdeel van de stam van neteldieren zijn ze voornamelijk gelatineachtig. Het meest identificerende kenmerk zijn de geslachtsklieren (gonaden) die, van bovenaf door de schotel gezien, op een kruisje lijken en dan langs de zijkanten langs de radiale kanalen lopen. Als onderdeel van het zoöplankton is het niet in staat tot aanhoudende horizontale beweging en vertrouwt het op zijn tentakels om kleinere organismen voor voedsel te ontmoeten en te vangen (voedt zich voornamelijk met eenoogkreeftjes).
 • Watervlooien zwemmen met behulp van roeipoten schokkerig en snel door het water. Sommige soorten komen zo massaal voor dat het water ter plaatse een rode kleur krijgt. Watervlooien komen in allerlei watertypen voor en voeden zich door het water te filteren en het daarin voorkomende voedsel tot zich te nemen. Hoewel ze zelf tot zoöplankton worden gerekend, zijn er soorten die ander zoöplankton eten.

 • Colacium leeft voornamelijk op zoöplankton, meestal in stilstaande eutrofe wateren.
 • Deze houting voedt zich vooral met zoöplankton, insecten en jonge baarsjes.
 • Slakken die in zee leven, hebben een larve-stadium, dat veligerlarve wordt genoemd. De larven maken onderdeel uit van het zoöplankton.
 • "Lepomis miniatus" foerageert op weekdieren, knutten (Ceratopogonidae), zuiderzeekrabbetjes (Rhithropanopeus harrisii) (een exoot uit Noord-Amerika) en sponsdieren. De jongen eten vooral zoöplankton.
 • De vissen worden aangetroffen in oppervlaktewateren in gematigde en tropische oceanen over de gehele wereld. Ze voeden zich met kwallen, ribkwallen en andere weeklijvige dieren uit het zoöplankton.

 • Koornaarvissen voeden zich met zoöplankton. Sommige soorten, zoals de "Atherinomorus lacunosus", worden commercieel bevist.
 • Sommige soorten voeden zich met koraalpoliepen, andere soorten met zoöplankton. Vooral de eerste soort is sterk territorium gericht, en claimt daarbij, vaak in paren, eigen stukken koraal als hun grondgebied.
 • Verticale migratie is de verplaatsing in verticale richting, waar in het bijzonder de dagelijks op en neer gaande beweging van het zoöplankton onder wordt verstaan. Het plankton migreert 's nachts massaal naar het wateroppervlak, wat resulteert in vier keer zo veel zeeleven in de lichtzone. Bij zonsopkomst verdwijnt het zoöplankton weer in de diepte. Vermoedelijk is dit de manier van overleven voor het plankton. Bij veel licht is het plankton een makkelijkere prooi voor predatoren (jagers), maar in het donker is het wat minder kwetsbaar. Aan het wateroppervlak gekomen eten de zeediertjes algen en ander fytoplankton, die groeien in het zonlicht. Plankton kan goed op verschillende dieptes leven; in de open oceaan leeft het dieper dan vlak aan de kust.
Werbung
© dict.cc Dutch-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!