Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'gripe inn' from Norwegian to English
å gripe innto intervene
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'gripe inn' from Norwegian to English

å gripe inn
to intervene
Advertisement
Usage Examples Norwegian
 • Allerede på stiftelsesmøtet i 1987 måtte politiet gripe inn for å hindre demonstranter i å trenge seg inn på møtet.
 • Doktrinen gjorde det mulig for landet å gripe inn i en annen sosialistisk stats indre forhold når statens samfunnssystem og statenes felles interesser var truet.
 • Bresjnev konkluderte med at Sovjetunionen ikke ville gripe inn, men deltok i Warszawapaktens mobilisering og øvelser.
 • Etter hvert gjenspeiler tekstene at de forventer at Gud selv skal gripe inn, slik som ved utgangen fra Egypt (Exodus).
 • De allierte fryktet spredning av opprøret, og beordret sultanen til å gripe inn.
 • De skal ikke selv gripe inn i voldssituasjoner eller drive behandling, men videreformidler kontakt til det offentlige hjelpeapparatet.
 • Det sier at den utøvende makt aldri kan gripe inn overfor eller dømme landets borgere uten å ha hjemmel til dette i de gjeldende rettsregler.
 • Det vil blant annet si at hverken Stortinget, regjeringen eller andre myndigheter kan gripe inn i dømmende virksomhet, eller påvirke domstolenes avgjørelser.
 • Dermed kunne han selv gripe inn når situasjonen var fastlåst på grunn av at stormaktene la inn sine veto i Sikkerhetsrådet, og ta initiativ med egne møter med ulike lands respektive statssjefer ved konflikter.
 • Erkebiskop Jon Raude i Nidaros motsatte seg at Magnus også skulle gripe inn på kirkens område og revidere den kirkelige lovgivningen.
 • Det gikk så langt at personalet fysisk måtte gripe inn for å stoppe ham.
 • mars 1938 til Auswärtiges Amt at det var hans vurdering at Frankrike ikke kom til å gripe inn i tilfelle en tysk militær okkupasjon av Østerrike.
 • Han ba politiet gripe inn overfor det han mente var en ulovlig heising av hakekorsflagget på Deutz-broen.
 • Foreldrenes beretninger tyder på at opplevelse av barnevernet kan gripe inn i foreldrenes selvoppfatning og redusere selvfølelsen.
 • Etter at den kinesiske kystvakten begynte å gripe inn i malaysisk farvann i 2015, har Malaysia blitt åpenlyst kritisk til Kina.
 • Den berømte episoden da unge arbeidsløse (mange av dem fra landsbygda) kapret et skip for å seile til Italia (blant annet kjent fra bildene til Benneton), fikk den italienske regjeringen til å gripe inn for å hindre at Albania brøt helt sammen, og at en mye større flom av desperate økonomiske flyktninger dermed skulle velte over Adriaterhavet.
 • Det betydde også at han kom til å gripe inn i alle kriker og kroker av den alminnelige borgers hverdag, først og fremst overfor de offentlig ansatte, men hans forordninger kom til å berøre alle samfunnslag.
 • Den skotske adelen ba derfor Edvard I av England om å gripe inn.
Advertisement
© dict.cc Norwegian-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!